Бюджетний процес і контроль за державними видатками, його особливості

з обл. бюджету902046,281220947,3Усього доходів1949010025813100 Порівнявши дохідні частини в місцевому бюджеті за 9-ть місяців 1997 р. і 9-ть місяців 1998 р. можна сказати, що власні доходи в місцевому бюджеті м. Сміла становлять 11,15% за 9-ть місяців 1997 р. і 10,24% за 9-ть місяців 1998р. питомої ваги в загальних доходах бюджету. Розмір власних доходів зменшився на 0,91%. Найвагоміші надходження власних та закріплених доходів складають плата за землю 1,72% за 9-ть місяців 1997 р. і 1,5% за 9-ть місяців 1998р. При порівнянні їх розмір зменшився на 0,22%. Місцеві податки і збори за 9-ть місяців 1997 р. складають 2,12% і 1,62% за 9-ть місяців 1998р. Тут також видно спад надходжень податків до бюджету. Їх розмір зменшився на 0,5%. Збори та інші неподаткові платежі, при порівнянні за відповідний період 1997 року і 1998 року збільшилися на 0,2% (1997 р. 5,2%, 1998 р. 5,4%)

Рис.2.4 Надходження власних та закріплених доходів до міського бюджету м.Сміла за 9-ть місяців 1997 р. і 9-ть місяців 1998р. Зменшення власних та закріплених доходів в місцевому бюджеті відбулося за рахунок зменшення: місцевих податків і зборів на 0,5%, надходжень коштів від приватизації на 0,05%, податку з власників транспортних засобів на 0,17%, плати за землю на 0,22%, фонду охорони навколишнього середовища на 1,11%; збільшення коштів по зборах та інших неподаткових надходженнях на 0,02%. Аналіз регулюючих доходів показує, що відбулося зменшення питомої ваги на 2,09% в загальній сумі доходів (за 9-ть місяців 1997 р. 30,75% і за 9-ть місяців 1998р. 28,66%). Це відбулося за рахунок зменшення надходжень по акцизному збору на 0,03% і прибуткового податку з громадян на 2,84% (див. таб. 2.2). Аналіз отриманих коштів показує, що їх розмір і питома вага в загальних доходах бюджету мають вагоме місце 58,08% за 9-ть місяців 1997 р. і 61,10% за 9-ть місяців 1998р. Це свідчить про те, що доходи бюджету не можуть забезпечити фінансування міста. Розмір дотації з обласного бюджету не можуть забезпечити фінансування міста. Розмір дотації з обласного бюджету збільшився на 1,02% питомої ваги в загальних доходах. Рис.2.5 Питома вага регулюючих доходів в місцевому бюджеті м. Сміла за 9-ть місяців 1997 р. і 9-ть місяців 1998р. Рис.2.6 Питома вага отриманих коштів в місцевому бюджеті м. Сміла за 9-ть місяців 1997 р. і 9-ть місяців 1998р.

Податковою інспекцією по м. Сміла здійснено комплекс заходів щодо забезпечення виконання дохідної частини бюджету, зокрема проведена робота, що повязана із безсуперечливим стягненням коштів із рахунків платників та їх дебіторів, поверненням стягнення на майно боржників, визначенням боржників банкрутами. Однак поліпшити стан справ із бюджетом не вдалося. На кінець 1997 р. податкова заборгованість становила 2,3 тис грн. і зросла в цілому на 973 тис. грн., або в 1,7 рази. Не вплинули істотно на поліпшення фінансового становища субєктів господарювання і заходи щодо списання та реструктуризації податкової заборгованості зі сплати пені, штрафних та фінансових санкцій на суму 386,9 тис. грн. по 33 підприємствах, та реструктуризовано заборгованості по податках на суму 2189,1 тис. грн. 2.2. Аналіз основних показників видатків місцевого бюджету по м. Сміла за 1995-1998 рр. 2.2.1. Особливості фінансування народного господарства по місцевому бюджету м. Сміла за 1995-1998 рр. Проаналізуємо стан основних показників фінансування народного господарства по місцевому бюджету м. Сміла за 1995-1997 рр. (див. табл.2.3) Таблиця 2.3 Видатки на народне господарство по місцевому бюджету м.Сміла/1995 (млн. крб) ПланУточн. планВиконано факт.Питома вага в загальній сумі видатківІнші заходи по сільському господарстві в тому числі: ОРПК5500Державна дотація30030018200,092Поліграфічна промисловість1650,08Низовий звязок16930,87Будівництво, ремонт, утримання автомобільних шляхів860860Побутове обслуговування населення3250,16Житлово-комунальне господарство826409245018453595Житлово-експлуатаційне господарство6300630097235Теплові мережі135600,6Комбінати комунальних підприємств109465,6Капітальні вкладення1500024000323700,16Благоустрій міста20840208404504423,212345Всього на фінансування народного господарства8380093610194038207,3Всього видатків по бюджету м.Сміла 804092814707147022413,2 Видатки на фінансування народного господарства виконано на 207,3%. Перефінансування допущено в звязку з збільшенням заробітної плати, тарифів і цін на комунальні послуги. Видатки на фінансування народного господарства складають 13,2% в загальному обсязі видатків бюджету м. Сміла. Таблиця 2.4 Видатки на народне господарство за 1996 по місцевому бюджету м.Сміла (тис. грн.) ПланУточн. планФактВідхиленняПитома вага в видатках бюджету по м. СмілаДирекція кіно141423+9Райвузол звязку101010АТП 171281010Міська лікарня ветмедицини1+1Міськкомунгосп1505731056+483ВЖ РЕУ14514567-78Житлове будівництво соц. обєктів615615123-493Комунальне будівництво870870336-534Всього на фінансування народного господарства178022031582-62171,81123456Всього видатків по бюджету м.Сміла 150642215614572-758410,85 Видатки на фінансування народного господарства про фінансовано лише на 71,81% , чим заплановано. Недофінасовано райвузол звязку 10тис. грн., ВЖРУ на 78 тис. грн., житлове будівництво соціальних обєктів 493 тис. грн., комунальне будівництво 534 тис. грн. Всього недофінансовано народне господарство 621 тис. грн. Видатки на фінансування народного господарства в м. Сміла складають 10,85% в загальному обсязі видатків бюджету. Таблиця 2.5 Видатки бюджету на фінансування народного господарства за 1997 рік по м.Сміла (тис. грн.) ПланУточн. планФактВідхиленняПитома вагаДирекція кіно232322100Будівництво павільйону автостанції (дирекція будів. соц. обєктів)304949100Житлово-експлуатаційне господарство2375555100Благоустрій міста200979979100Капітальні вкладення в т. числі294206206100Житлове будівництво 505959100Комунальне будівництво244147147100Всього на фінансування народного господарства784131213120,100Всього видатків по бюджету м.Сміла 192381932822124+27965,9 Видатки на фінансування народного господарства проведено в повному обсязі, згідно затвердженого плану. Вони складають 5,9% від загальних видатків м. Сміла. Таблиця 2.6 Питома вага видатків на фінансування народного господарства в загальній сумі видатків (тис. грн) 1995199619971998Факт. профінансованоПитома вага в заг. сумі видатківФакт. профінансованоПитома вага в заг. сумі видатківФакт. профінансованоПитома вага в заг. сумі видатківПрофінансовано за 9-ть місяців 1998Питома вага в заг. сумі видатківНародне господарство1940,313,2158210,8513125,98903,45Всього видатків14702,2100145721002212410025813100

Рис.2.7 Динаміка питомої ваги видатків на фінансування народного господарства в загальній сумі видатків по м. Сміла. Ми бачимо спад фінансування видатків на народне господарство, в порівнянні з 1995 р. видатки зменшилися в 1997 р. на 7,3%, а з 1996 р. 5%. При порівнянні 9-ти місяців 1998 р. з 1997р. ми бачимо спад фінансування на 2,08%.Основна причина відсутність коштів в

скачать реферат
первая   ... 9 10 11 12 13 14 15 ...    последняя
Рефераты / Финансы /