Бюджетний процес і контроль за державними видатками, його особливості

Міністерства фінансів України та Державної податкової інспекції України Збільшення (або зменшення) питомої ваги регіону в загальній сумі державних доходів (див. таб. 1.2) не спричиняє відповідного збільшення (або зменшення) доходів його місцевих бюджетів. Відсутність чіткого взаємозвязку між обсягами податків, які збираються, і доходів місцевих бюджетів позбавляє місцеві органи влади стимулювати збільшення державних доходів, що загострює проблеми нестачі не тільки на місцевому, а й на загальнодержавному рівні [34. с.32]. Таблиця 1.3 Частка регіонів України в податкових надходженнях і доходах місцевих бюджетів (%) РегіониРоки199519961997Частка регіону в подат. надходженнях, контрольованих податковою адміністрацієюЧастка регіону в доходах місцевих бюджетів (без дотацій і коштів за взаєморозрахунками)Частка регіону в подат. надходженнях, контрольованих податковою адміністрацієюЧастка регіону в доходах місцевих бюджетів (без дотацій і коштів за взаєморозрахунками)Частка регіону в подат. надходженнях, контрольованих податковою адміністрацієюЧастка регіону в доходах місцевих бюджетів (без дотацій і коштів за взаєморозрахунками)1234567Республіка Крим4,6294,166,514,076,43Вінницька2,342,192,252,622,152,88Волинська1,010,871,091,280,931,24Дніпропетровська9,88,48,668,487,677,8Донецька11,8314,2311,3910,7411,119,97Житомирська1,871,941,972,231,892,45Закарпатська1,151,091,031,241,071,48Запорізька5,524,825,484,214,64,09Івано-Франківська2,021,642,712,832,512,771234567Київська2,982,983,083,493,14,02Кіровоградська 1,461,351,421,751,472,03Луганська4,84,083,944,3544,94Львівська 5,054,015,936,775,034,72Миколаївська2,132,682,22,452,012,62Одеська4,74,014,684,424,724,74Полтавська4,863,745,093,375,053,72Рівненська1,511,411,491,771,411,88Сумська2,62,332,932,683,162,77Тернопільська1,171,071,21,461,061,43Харківська6,659,267,717,618,647,33Херсонська1,541,521,351,661,351,94Хмельницька1,841,881,922,281,792,53Черкаська 2,52,192,83,112,493,03Чернівецька1,030,920,981,130,861,16Чернігівська 2,041,72,362,482,272,62Київ12,9910,6712,29,0815,589,39Україна в цілому100100100100100100 Загострення даної проблеми значною мірою залежить від масштабів територіальних диспропорцій у розміщенні податкової бази. Аналіз фінансових проблем місцевих органів влади свідчить, що податкові доходи на території України формуються досить нерівномірно. Лідером у податкових доходах на душу населення є Київ, де ці доходи у 1995р. становили 188,7% до середнього рівня, або перевищували цей показник по Україні у 2,42 рази. У Києві в 1995р. мобілізовано 12,9% усіх податкових надходжень до держави, що є також найбільшим абсолютним її показником. Друге та третє місця за показником абсолютного обсягу податкових доходів посідають відповідно Донецька та Дніпропетровська області. До категорії “багатих” територій, тобто до тих, де середньодушові показники податкових доходів були вищі, ніж у середньому по Україні, крім зазначених, належали Полтавська, Запорізька, Львівська, Сумська та Херсонська області. Водночас середньодушові податкові доходи в Тернопільській області становили 58,0% до середнього рівня, а в Івано-Франківській менше 56,6%. Зростає розрив між середньодушовими доходами найбагатіших і найбідніших територій. Крім того, зростають обсяги перерозподілу фінансових ресурсів безпосередньо через державний бюджет України, що гостро критикується як представниками влади “багатих” територій, так і окремими політичними силами. У Харківській області, наприклад, податкове поле в сучасних економічних умовах за рік спроможне дати 1,5 млрд. грн. надходжень. У 1997 бюджетному році його поділили так: 654 мільйони залишили області, увійшла до держбюджету. Приблизно таке ж співвідношення буде і в 1998 р. Основні доходи до бюджету Києва у 1998 р. надійдуть від громадян у вигляді прибуткового податку і становитимуть 475 млн. грн. підприємства (без урахування тих, які ще перебувають у держвласності) перерахують лише 614 тис. грн. Певні надходження очікуються від стягнення плати за землю та за рахунок місцевих податків і зборів, а також від приватизації державного майна. В цілому столиця розраховує на суму 1млрд 118 млн.695 тис. грн., що на 20 % менше, ніж у 1997р. Проблема бюджетного вирівнювання загострюється. При збільшені диспропорції у територіальному розміщені податкової бази, центральній владі все важче здійснювати бюджетне вирівнювання для забезпечення єдиного стандарту послуг, які надаються за рахунок бюджету на всій території держави. У 1996р. для збалансування дохідної та видаткової частин бюджетів окремим регіонам передалося 100% від надходження податку на додану вартість, а також кошти (дотації) з державного бюджету України. Таблиця 1.4 Надходження податку на додану вартість та дотації з державного бюджету України в 1996 році [34, с.33] Області ПДВДотація (млн. грн.)Вінницька10082Волинська10074.7Житомирська100123.2Закарпатська100126.2Кіровоградська10071.4Миколаївська10013.1Рівненська10020.2Тернопільська10065Херсонська10092.6Хмельницька10070.8Чернівецька10056.3м. Севастополь10015.5 Економічна ситуація 1996 року не дала змоги повною мірою забезпечити фінансовими ресурсами гарантований рівень соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних утворень. Майже 90% від загальної суми видатків бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя становили видатки на фінансування соціального захисту населення й утримання соціально-культурних закладів і установ. Проаналізуємо розмір дотації республіканському бюджету Автономній Республіки Крим, обласним та міському (міста Севастополя) бюджетам. Таблиця 1.5 Динаміка отриманих дотацій з Республіканського бюджету (тис. грн.) ОбластіДотація 1996 р.(млн. грн.)1997 р.(тис. грн.)1998 р.(тис. грн.)Автономна Республіка Крим 33393,0105064,8 Вінницька82177148,0175147,6Волинська7473,8152403,5133183,8Житомирська 12318,4231234233737,8Закарпатська12623182308162691,5 Запорізька2062,8Івано-Франківська85445118389,2Київська82201132937,7Кіровоградська 7143,6128910124001,7Луганська66999106438,2Львівська 98011,5178073,6Миколаївська1311,27265476993,4Одеська22423,5Рівненська2014,898603106471,31234Сумська2791680664,7Тернопільська6504131376,5133455Херсонська9264,5128253,5115433,3Хмельницька7082,8139375147877,8Черкаська 91939,5148841,6 Чернівецька5625,19554185386,9Чернігівська 81798112213м. Севастополь1550,814038723,8Всього 81107,52119547,52502213 Розмір дотації на фінансування видатків, що не покриваються доходами в порівнянні з 1997 роком збільшився на 482666,5 тис. грн. Ще 11,8 млн. грн., передбачених по розділу “Освіта” державного бюджету 1998 року передаються до місцевих бюджетів на харчування та інші заходи в закладах, у яких утримуються діти-сироти. Між регіональний перерозподіл державних доходів досі не має ні чітко сформульованого змістовного обгрунтування, ні чітких правил і формул. Нетранспарентність такого перерозподілу приводить до того, що області, де рівень податкових надходжень у розрахунку на душу населення є вищим, ніж у середньому по Україні, опиняються

скачать реферат
первая   ... 6 7 8 9 10 11 12 ...    последняя
Рефераты / Финансы /