Облік зносу та амортизації основних засобів

ліквідаційної вартості обєкту основних засобів. При цьому виконується правило, при якому сума амортизації останнього року розраховується таким чином, щоб залишкова вартість обєкту наприкінці періоду його експлуатації була не менше, ніж його ліквідаційна вартість. РІКАМОРТИЗАЦІЙНІ ВІДРАХУВАННЯ ЗА РІКНАКОПИЧЕНА АМОРТИЗАЦІЯ (ЗНОС) НА КІНЕЦЬ РОКУЗАЛИШКОВА ВАРТІСТЬ НА КІНЕЦЬ РОКУ0--20 00012 * 20% * 20 000 = 8 000800012 00022 * 20% * 12 000 = 4 80012 800720032 * 20% * 7 200 = 2 88015 680432042 * 20% * 4 320 = 172817 4082592520 000 2000 17408 =59218 0002000 Таблиця 2.4 Нарахування амортизації метод прискореного зменшення залишкової вартості, грн.

Кумулятивний метод. Річна сума амортизації за цим методом визначається як перемноження амортизуємої вартості та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишилися до кінця очікуємого строку служби обєкту основних засобів, на суму чисел років його корисного використання. Сума чисел років це результат суми порядкових номерів тих років, протягом яких функціонує обєкт. У нашому прикладі сума чисел років корисної експлуатації обладнання рівна 15 (1+2+3+4+5). Річна норма амортизації визначається як співвідношення залишеного строку служби ( на початок звітного періоду) та суми чисел років. У нашому прикладі ця норма встановить: У 1-й рік експлуатації 5/15 У 2-й рік експлуатації 4/15 У 3-й рік експлуатації 3/15 У 4-й рік експлуатації 2/15 У 5-й рік експлуатації 1/15 Для визначення річної суми амортизаційних відрахувань норму амортизації відповідного року помножаємо на різницю між первинною вартістю обєкту та його ліквідаційною вартістю, тобто на амортизуєму вартість. А = НА * (ПВ ЛВ) (2.8) Нарахування амортизації характеризується даними таблиці 2.5

РІКАМОРТИЗАЦІЙНІ ВІДРАХУВАННЯ ЗА РІКНАКОПИЧЕНА АМОРТИЗАЦІЯ (ЗНОС) НА КІНЕЦЬ РОКУЗАЛИШКОВА ВАРТІСТЬ НА КІНЕЦЬ РОКУ0--20 00015/15 * 18 000 = 6000600014 00024/15 * 18 000 = 480010 800920033/15 * 18 000= 360014 400560042/15 * 18 000 = 240016 800320051/15 * 18 000 = 120018 0002000 Таблиця 2.5 Нарахування амортизації кумулятивним методом.

Якщо строк експлуатації обєкта достатньо довгий, то сума чисел років визначається за формулою кумулятивного числа: (( Т + 1) * Т) / 2 (2.8) Треба зазначити, що застосування методу залишкової вартості, а також кумулятивного методу визначення сум амортизації є найбільш прогресивним з точки зору методології бухгалтерського обліку. Доцільність використання цих методів пояснюється наступним: 1) найбільша ефективність використання основних засобів приходиться на перші роки їх експлуатації, коли вони фізично та морально ще нові; 2) накопичуються грошові кошти для заміни обєкта у випадку його морального застаріння та інфляції; 3) забезпечується можливість збільшення частини витрат на ремонт амортизуємих обєктів, що приходяться на останні роки використання таких обєктів без відповідного збільшення витрат виробництва за рахунок того, що сума нараховуємої амортизації у ці роки зменшується. Крім розглянутих норм та методів нарахування амортизації;підприємство має право застосовувати норми та методи нарахування амортизації основних засобів; що передбачені податковим законодавством; а саме ст.8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств». Отже треба зазначити;що у бухгалтерському обліку на відміну від податкового нарахування амортизації робиться не в цілому по групі; а по окремому обєкту основних засобів щомісячно. Крім того; відємність у бухгалтерському обліку від податкового буде на суму: - амортизації невиробничих основних фондів; - поточних ремонтів більш 5% балансової вартості основних фондів на початок року; - вартості вибувших обєктів; що відносяться у податковому обліку до 2; 3 груп; - вартості безкоштовно отриманих основних засобів. У податковому обліку норми амортизації встановлюються у відсотках до балансової вартості кожної групи основних фондів на початок звітного (податкового) періоду у наступних розмірах (у розрахунку на календарний період): - група 1 1,25%; - група 2 6,25%; - група 3 3,75%. Платник податків може самостійно прийняти рішення про застосування прискореної амортизації основних засобів групи 3; що придбалися після вступання у силу Закону „Про оподаткування прибутку підприємств”; по наступним нормам (у розрахунку на кожний рік): - 1-й рік експлуатації 15%, - 2-й рік експлуатації 30%, - 3-й рік експлуатації 20%, - 4-й рік експлуатації 15%, - 5-й рік експлуатації 10%, - 6-й рік експлуатації 5%, - 7-й рік експлуатації 5% У податковому обліку окремий обєкт основних фондів групи 1 амортизується до досягнення вартості такого обєкту 100 мінімумів доходів громадян, що не оподатковуються 1700 грн. При досягненні обєктом залишкової вартості 1700 грн., відповідно до пп. 8.3.7, п. 8.3 ст. Закону „Про оподаткування прибутку підприємств”, його залишкова вартість дорівнюється до нуля, а сума 1700 грн. відноситься до складу витрат відповідного звітного кварталу. Амортизація основних фондів груп 2,3 виконується до досягнення такої групи нулевої вартості. Крім того у податковому обліку облік основних засобів ведеться: - групи 1 по кожній окремій будові, споруді або їх структурному компоненту, та у цілому по групі як сума вартості окремих обєктів, - групи 2 ведеться по їх сукупній вартості незалежно від часу введення в експлуатацію таких основних фондів, - групи 3 ведеться по їх сукупній вартості, або пообєктне, у випадку застосування прискореної амортизації. Розглянемо на нашому прикладі податкові методи нарахування амортизації. Припустимо, що у нашому прикладі обладнання відноситься до 3 групи. Тоді квартальна норма амортизації буде дорівнювати 3.75 %.

РікКварталАмортизаційні відрахування за кварталНакопичена амортизація (знос) на кінець кварталуЗалишкова вартість на початок звітного кварталу112000 * 3.75 % =75075020000219250* 3.75 % =722147219250318528* 3.75 % =695216718528417833* 3.75 % =669283617833Усього283628362117164* 3.75 % =644348017164216520* 3.75 % =620410016520315900* 3.75 % =596469615900415304* 3.75 % =574527015304Усього243452703114730* 3.75 % =552582214730214178* 3.75 % =532635414178313646* 3.75 % =512686613646413134* 3.75 % =493735913134Усього208973594112641* 3.75 % =474783312641212167* 3.75 % =456828912167311711* 3.75 % =439872811711411272* 3.75 % =423915111272Усього179291515110849* 3.75 % =407955810849210442* 3.75 % =392995010442310050* 3.75 % =377103271005049673* 3.75 % =363106909673Усього153910690 Таблиця 3.1. Нарахування амортизації методом зменшення залишкової вартості згідно з податковим законодавством, грн.

Як бачимо, накопичена амортизація (знос) за 5 років не надто перебільшила половину первісної вартості обєкту (53.4 %). Для ліквідаційної вартості це занадто. Платник податків може самостійно вирішити застосовувати прискорену амортизацію основних засобів 3 групи, що були придбані після прийняття Закону про оподаткування прибутку .

РікАмортизаційні відрахування за рікНакопичена амортизація (знос)

скачать реферат
первая   ... 2 3 4 5 6 7 8 ...    последняя
Рефераты / Бухгалтерский учет и аудит /