Бюджетний процес і контроль за державними видатками, його особливості

проекту бюджету і до затвердження звіту про виконання бюджету проходить під контролем Верховної Ради України і місцевих органів влади. Це дисциплінує всі органи управління, які виконують бюджети відповідних рівнів. Розглядаючи законодавчі і нормативні акти, які регламентують бюджетний процес, в останньому можна виділити такі етапи: - складання проекту бюджету; - розгляд бюджету; - затвердження бюджету; Таблиця 1.1 Основні етапи бюджетного процесу в Україні Минулий фінансовий рікЗвітний фінансовий рікНаступний фінансовий ріквересеньжовтеньсіченьлютийквітеньлипеньвересеньлистопад1 січняРозгляд і затвердження Верховною Радою державного бюджету за звітний фінансовий рікВиконання затвердженого державного бюджету за звітний фінансовий рікВиконання затвердженого державного бюджету на наступний фінансовий рікРозгляд Міністерством фінансів первопочаткового проекту державного бюджетуРозгляд кінцевого проекту Міністерством фінансів і при необхідності альтернативних варіантів ЄСАПідготовка прогнозу розвитку економіки республіки в наступному фінансовому році і Обговорення статей проекту бюджету між Міністерством фінансів і споживачами бюджетних асигнувань вересеньжовтеньсіченьлютийквітеньлипеньвересеньлистопад1 січня розрахунок прогнозної моделі державного бюджету на наступний фінансовий рікВнесення проекту бюджету на сесію Верховної Ради Розгляд, обговорення і затвердження державного бюджету на наступний фінансовий рік сесією Верховної Ради - виконання бюджету; - складання, розгляд і затвердження звіту про виконання бюджету. Етапи бюджетного процесу можна прослідкувати за допомогою таблиці.1.1 [20, с.142] Складання бюджету передує забезпечення відповідними даними бюджетів різних рівнів. Кабінет Міністрів України доводить до місцевих рад народних депутатів та їх виконавчих органів інструктивні листи про особливості складання розрахунків до проектів бюджетів на наступний бюджетний рік. Відповідно виконавчі органи Автономної Республіки Крим, областей у встановлений їх Радами строк доводять до місцевих рад народних депутатів нижчого рівня та їх виконавчих органів відповідні вказівки щодо розробки проекті бюджетів. Практика роботи останніх років показала, що місцеві органи влади не можуть збалансувати свої доходи з нормативами мінімальних внесків через те, щоб їхня дохідна база дуже мала, тому вони потребують відрахувань від загальнодержавних доходів до місцевих бюджетів, вони направляють до Кабінету Міністрів України розрахунки щодо обрахування нормативів відрахувань від доходів, розмірів дотацій, данні про зміни складу обєктів, що підлягають бюджетному фінансуванню мінімально необхідні видатки обчислюються за єдиними фінансовими нормами та нормативами, при цьому враховуються індекси інфляції та фінансові можливості держави. Для складання проекту місцевих бюджетів різних рівнів Кабінет Міністрів України доводить до місцевих органів влади і управління такі показники: - нормативи (відсотки) відрахувань від регульованих доходів та сум контингентів цих доходів; - розміри дотацій і субвенцій, які передбачаються надати з Державного бюджету за цільовим призначенням; - перелік видатків, які передбачаються передати з Державного бюджету на фінансування з місцевих бюджетів. Аналогічні показники доводять виконавчі органи вищого рівня органам влади та управління нижчого рівня. Складенню проектів бюджету передує розробка основних програмних макроекономічних показників економічного і соціального розвитку України на плановий рік, зокрема щодо обсягу валового внутрішнього продукту, зведеного балансу фінансових ресурсів, балансу доходів і витрат населення, платіжного балансу, валютного плану. Складання проекту Державного бюджету має бути підпорядкованим принципу, що Державний бюджет забезпечує необхідними коштами фінансування заходів економічного розвитку держави. Через нього здійснюється перерозподіл частини фінансових ресурсів між адміністративно-територіальними одиницями задля вирівнювання їх фінансового стану і належного забезпечення. Верховна Рада України не пізніше 15 червня поточного року розробляє і надсилає Президентові України спеціальну постанову (бюджетну резолюцію) про основні напрями бюджетної політики на наступний рік. Кабінет Міністрів України організує складання проекту Державного бюджету відповідно до тих засад державного регулювання економічного і соціального розвитку України на плановий рік, які визначені у бюджетній резолюції. Попередній проект зведеного бюджету України складає Міністерство фінансів на основі прогнозних макроекономічних показників економічного і соціального розвитку України на плановий рік і доводить відповідні прогнозні показники до міністерств відомств та інших органів державної влади які розглядають ці показники і в двотижневий термін подають Міністерству фінансів пропозиції з відповідними розрахунками і обгрунтуваннями. Міністерство фінансів після розгляду пропозицій готує проекти зведеного та держаного бюджетів України і подає їх на розгляд Кабінету Міністрів разом з викладом питань, які не вдалося узгодити з міністерствами і відомствами. Кабінет Міністрів розглядає на своєму засіданні проекту зведеного і Державного бюджетів, приймає остаточне рішення щодо проекту Закону “Про Державний бюджет України” і подає останній на розгляд Президентові України, котрий розглядає його і, в разі згоди вносить до Верховної Ради України. До проекту Закону додаються: основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на плановий рік, зведений баланс фінансових ресурсів України, основні напрямки бюджетної і податкової політики, пропозиції по взаємовідносинах з бюджетами бюджетної системи, обсяги централізованих капітальних вкладень з розрахунками і обгрунтуваннями по окремих позиціях і загальні показники зведеного бюджету України. Крім того до проекту Закону “Про Державний бюджет України” додаються необхідні інформаційні матеріали. Аналогічні етапи проходить процес складання проектів бюджетів місцевих органів влади. Другою ланкою бюджетного процесу є розгляд Верховною Радою проект Закону “Про Державний бюджет України”. З доповіддю про проект Закону виступає Міністр фінансів. Проект Державного бюджету до винесення його на пленарне засідання Верховна Рада розглядається в її постійних комісіях. Верховна Рада затверджує: - граничний розмір дефіциту Державного бюджету та джерела його покриття; - суми доходів Державного бюджету відповідно до бюджетної класифікації; - суми видатків Державного бюджету щодо кожного розпорядника коштів відповідно до бюджетної класифікації; - суми дотацій, субвенцій та розміри відрахувань відрегульованих доході до бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя; - розмір оборотної касової готівки Державного бюджету. До Державного бюджету включаються також доходи і видатки цільових загальнодержавних фондів; вони затверджуються по кожному фонду окремо. І це є третьою ланкою бюджетного процесу. Слід визначити, що Закон забороняє витрачати кошти Пенсійного фонду на інші цілі, крім

скачать реферат
1 2 3 4 5 ...    последняя
Рефераты / Финансы /