Формування місцевих бюджетів

Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів. До видатків Державного бюджету належать: - фінансування загальнодержавних централізованих програм підтримання й підвищення життєвого рівня народу, заходив щодо соціального захисту населення; - фінансування здійснюваних державними установами та організаціями заходів у галузі освіти, культури, науки, охорони здоровя, фізичної культури, молодіжної політики, соціального забезпечення, що мають загальнодержавне значення; - фінансування виробничого і невиробничого будівництва, геологорозвідувальних, проектно-пошукових та інших робіт, що здійснюються відповідно до загальнодержавних програм; - фінансування оборони; - фінансування охорони навколишнього природного середовища; утримання правоохоронних і митних органів, податкової служби, захисту прав споживачів та контрольно-ревізійної служб; - утримання органів законодавчої, виконавчої, судової влади й прокуратури; - здійснення зовнішньоекономічної і зовнішньополітичної діяльності; - дотації, субвенції, що передаються з Державного бюджету України до бюджету Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя; - виплати всіх видів пенсій, видатків, спрямованих на захист громадян, постраждалих від Чорнобильської катастрофи, виплати допомоги по безробіттю, витрати на професійне навчання вивільнюваних працівників і незайнятого населення та заходи для створення додаткових робочих місць; - утворення державних матеріальних і фінансових резервів; - обслуговування внутрішнього й зовнішнього державних боргів та їх повернення; - інші заходи, що фінансуються з Державного бюджету України відповідно до законів України. Склад видатків республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів витікає із заходів, які проводяться за рахунок бюджетних коштів на всіх адміністративних територіях. У згрупованому вигляді їх можна відобразити у видатках на: - фінансування установ та організацій освіти, культури, науки, охорони здоров'я, фізичної культури, молодіжних організацій, соціального забезпечення і соціального захисту населення, що перебувають у підпорядкуванні виконавчих органів влади Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, а також соціально-культурних заходів відповідно до покладених на її органи влади функції; - утримання органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих органів державної влади і самоврядування; фінансування підприємств та господарських організацій, що входять до складу місцевого господарства, а також природоохоронних заходів; - інші заходи, які фінансуються відповідно до законодавства України з республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів. У республіканському бюджеті Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва і Севастополя та міст обласного підпорядкування) і районних бюджетах утворюються резервні фонди уряду Автономної Республіки Крим, виконавчих органів обласних, міських (міст Києва і Севастополя та міст обласного підпорядкування), районних рад народних депутатів у розмірі до одного відсотка від обсягу видатків кожного з відповідних бюджетів для фінансування невідкладних заходів, які не могли бути передбачені під час затвердження зазначених бюджетів. У республіканському бюджеті Автономної Республіки Крим, обласних, міських, районних, селищних, сільських бюджетах також утворюється оборотна касова готівка. Оборотна касова готівка може бути використана протягом року на покриття тимчасових касових розривів і повинна бути відновлена у тому ж році до розмірів, установлених під час затвердження відповідного бюджету. Розмежування видів видатків між бюджетами, що входять до складу бюджету Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, здійснюється відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, міськими (міст Києва і Севастополя) радами народних депутатів та районними і міськими (міст з районним поділом) радами народних депутатів. Наведені видатки бюджетів усіх рівнів повинні формуватися, виходячи з наявних коштів у дохідній частині бюджетів, тобто повинна чітко дотримуватись збалансованість бюджетів усіх ланок, що є необхідною умовою бюджетної політики. Незбалансованість веде до дефіциту бюджету. Дефіцит бюджету перевищення видатків над доходами. Надлишок бюджету перевищення доходів над видатками. Вже тривалий час державний і місцевий бюджети затверджуються з дефіцитом. Граничний розмір дефіциту всіх регіонів та джерела його покриття затверджуються відповідно Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, радами народних депутатів під час затвердження відповідних бюджетів. Уже стало правилом, що дефіцит бюджету при затвердженні бюджету тієї чи іншої ланки бюджетної системи не повинен перевищувати видатків розвитку. Таким чином, в разі наявності дефіциту бюджету фінансуються передусім поточні видатки. Держава, керуючись принципом першочергового фінансування поточних витрат, припиняє фінансування витрат на відтворення для збереження витрат на охорону здоровя, освіту й інші заходи, спрямовані на створення необхідних умов життєдіяльності населення.

2. Аналіз виконання бюджету Тальнівського району 2.1. Аналіз місцевого бюджету по м. Тальне за 1996 1997рр. Проаналізуємо виконання бюджету по м. Тальне. Власні доходи бюджету м. Тальне складають 14,05 % усіх доходів бюджету міста. Надходження: місцевих податків та зборів 2,5% доходів бюджету, збори та інші неподаткові доходи 5,85% (штрафи, фінансові санкції, реєстраційні й ліцензійні збори), від земельного податку 2,6%, податок з власників транспортних засобів 0,68% доходів бюджету м. Тальне. Інші податки та збори, доходи від управління комунальною власністю не забезпечують значного надходження до бюджету. До бюджету міста надходить частка ресурсних податків (20% лісового доходу, 20% плати за воду, 70% надходжень фонду охорони навколишнього середовища), суми від перевищення розрахункового фонду споживання, та різні збори і не податкові доходи. Закріплені за відповідними бюджетами невеликої частки загальнодержавних податків і зборів формують власні доходи бюджету. Таблиця 2.1. Структура дохідної частини бюджету по м. Тальне за 19961997рр Вид податку19961997Факт. надійшлоПитома вага в заг. сумі доходівФакт. надійшлоПитома вага в заг. сумі доходів12345Власні та закріплені доходи248116,97291613,02Місцеві податки та збори6374,366142,74Надходження дивідендів12345Надходження коштів від приватизації майна1571,07340,15Податок на промисел60,00121,00,09Лісовий дохідДержавне мито1130,91570,7Плата за воду310,21180,08Податок із власників транспортних засобів1721,171720,77Надходження сум від перевищення розрахункового фонду споживання160,10,00Плата за землю10036,95372,4Збори та інші неподаткові доходи2611,812155,42Фонд охорони навколишнього середовища0,0330,14Інші надходження650,441150,51Регулюючі доходи 786653,81466220,83ПДВ492233,67Податок із прибутку19,0413,02360,16Акцизний збір230,16Прибутковий податок

скачать реферат
первая   ... 4 5 6 7 8 9 10 ...    последняя
Рефераты / Финансы /