Формування місцевих бюджетів

єкономики. М. : Сотрудничество, 1993. 301с. 13. Моляков Д.С. Финансьі предприятий отраслей народного хозяйства. М.: Финансьі и статистика. 1997 176с. 14. Макаров В.Г. «Теория бухгалтерского учета» К.: Вища шк., 1997. 383 с. 15. Нікбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси. Київ: Основи, 1993. 383С. 16. Палий В.Ф., Соколов Я.В. Теория бухгалтерского учета. К.: Основи, 1997. 243 с. 17. Пересада А.А. Основы инвестиционной деятельности. К.: Издательство Либра. ООО, 1996. 344 с. 18. Родионова В.М. Финансы. М.: Финансы и статистика, 1993. 400С. 19. Суторміна В.М., Федосов В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій. К.: Либідь, 1993. 247с. 20. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності. К.: Вища шк., 1997. 383 с. 21. Тальмина П.В. Финансовьіе рьічаги повьішени фондоотдачи. М.: Финансьі статистика, 1990.-207с. 22. Финансово-кредитньій словарь: В 3-х т. М.: Финансьі и статистика, 1984. т.1. 511с. 23. Финансово-кредитньій словарь: В 3-х т. М.: Финансьі и статистика, 1986. т.2-511с. 24. Финансово-кредитньій словарь. В 3-х т. М.: Финансьі і статистика, 1988 т.3. 511с. 25. Черкасов В.Е. Практическое руководство по финансово-єкономическим расчетам. М.Метаінформ, 1995г. 128с. 26. Шевчук В.Я., Рогожин П.С. Основи інвестиційної діяльності. К.: Видавництво “Генеза”, 1997. 384 с. 27. Яценко Б.П. Опьіт рьіночньіх отношений в Японии. К: УкрИНТЄИ, 1992. 36с. Періодичні видання: 28. Бабич.І. Аналіз податкової системи і пропозиції до її вдосконалення. Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал: «Економіка України.»//№12,1995р. 29. Бескид.І.М. Періодичні підвалини дослідження суті державного бюджету України. Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал: «Фінанси України.»//№1, 1998р. 30. Беконя.С.М. Актуальні питання реформи системи оподаткування. Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал: «Економіка України.»//№3,1993р. 31. Василик.О.Д. шляхи зміцнення фінансового становища держави. Науково-технічний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України, “Фінанси України”//№7, 1998 р. Нормативна база: 32. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” , “Урядовий кур`єр“ 12 червня 1997 р. №105-106. 33. Закон України “Про господарські товариства” від 19 версня 1991 р. (із змінами та доповненнями). 34. Закон України “Про підприємства в Україні” 1991 р. (Із змінами та доповненнями). 35. Закон України “про внесення змін до Закону “Про систему оподаткування” від 18.02.1997р. № 77 36. Декрет Кабінету Міністрів України “Про місцеві податки і збори” із змінами, внесеними згідно із законами № 3293-12 від 17.06.1993 р., №297-95 Верховна Рада від 11.07.1995 р.

скачать реферат
первая   ... 10 11 12 13
Рефераты / Финансы /