Облік зносу та амортизації основних засобів

активів. Склад валових доходів та валових витрат свідчить про те, що прибуток як обєкт оподаткування являє собою досить умовну величину, яка характеризує співвідношення між доходами та витратами підприємства за певний, законодавчо встановлений період оподаткування. Безпосередньо залежить від собівартості продукції та витрат на виробництво (обіг) цієї продукції. Прибуток як обєкт оподаткування визначається за даними спеціального податкового обліку, який не збігається з бухгалтерським обліком прибутку. Важливою особливістю показника прибутку як обєкту оподаткування (і це аж ніяк не може не враховуватися при аналізі цього показника) є те, що, з одного боку, кожне підприємство водночас і зацікавлене у його збільшенні, бо саме валові доходи підприємств єдині джерела їх реальних прибутків, і обєктивно, з огляду на необхідність досягнення мінімуму сплати податку до бюджету, прагне у кожний звітний період до його мінімізації. Саме ця особливість даного показника викликає інтерес до нього як до обєкта аналізу, а як якісний показник фінансово-господарської діяльності підприємств він не може конкурувати з показником прибутку в класичному розумінні цього слова. Таким чином, збільшення амортизаційних відрахувань веде до зростання витрат на виробництво продукції, а отже, за фіксованого рівня цін зменшує прибуток. Однак розміри збільшення амортизаційних відрахувань і зменшення прибутку, що залишається в розпорядженні підприємств, не збігаються, бо кошти, які спрямовуються на амортизацію основних фондів, не оподатковуються, на відміну від прибутку, а навпаки, ще й зменшують останній до оподаткування. Тому для підприємств вигідніше збільшувати суму амортизаційних відрахувань в основне джерело фінансування технічного розвитку підприємств в умовах ринкової економіки, забезпечуючи їм помякшення податкового режиму. Слід зазначити, що за умови оподаткування підприємства згідно із Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств” існуючий порядок нарахування амортизаційних відрахувань порівняно з лінійним дає змогу знизити платежі з податку на прибуток на початку строку функціонування основного засобу. Сума коштів, заощаджена завдяки перенесенню сплати суми податку на прибуток на наступні податкові періоди, може бути інвестована і приносити дохід, який наростатиме в наступні роки. Повну економічну вигоду від застосування існуючого порядку нарахування амортизаційних відрахувань можна оцінити з використанням процедури підрахунку теперішньої вартості грошового потоку. Розрахуємо амортизаційні відрахування на екскаватор “ЕО 3329” з первісною вартістю 40520 грн. Лінійним методом і згідно з порядком, установленим статтею 8 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” (табл. 4.2). У розрахунках приймемо ліквідаційну вартість у сумі 2026 грн., що становить 5 % початкової вартості. Як свідчать дані табл. 4.2, економія за податком на прибуток, приведена до теперішнього часу, за строк виробничого використання екскаватора (10 років) становить 523.79 грн. Проте за строк виробничого використання погашається лише 80.3% балансової вартості екскаватора.

РікНарахування амортизаціїПеревищення зниження (-) суми амортизації (гр.3)-(гр.2), тис.грн.Економія, переплата (-) на відрахуваннях із податку на прибуток (гр.4*ставку податку на прибуток),тис.грн.Коефіцієнт дисконтування при ставці дисконту 45 %Теперішня вартість економії за податком на прибуток, тис.грн.Прямолінійним методом, тис.грн.Податковим методом, тис.грн.123456713849.406078.0 02228.60668.580.69461.3223849.405166.301316.90395.070.476188.0533849.404391.36541.95162.590.34255.6043849.403732.65- 116.75- 35.020.226- 7.9253849.403172.75- 676.65- 202.990.156- 31.6763849.402696.84- 1152.56- 345.770.108- 37.3473849.402292.31- 1557.09- 467.130.074- 34.5783849.401948.47- 1900.93- 570.280.051- 29.0893849.401656.20- 2193.20- 657.960.035- 23.03103849.401407.77- 2441.63- 732.490.024- 17.5838494.0032542.65523.79 Таблиця 4.2. Розрахунок економії за податком на прибуток при нарахуванні амортизації на екскаватор “ЕО-3329”.

Подальше нарахування амортизаційних відрахувань, яке здійснюється згідно із законом, зменшує економію за податком на прибуток. Таким чином, існуючий порядок амортизації, яке передбачає погашення вартості за строк , що значно перевищує строк корисного використання основного засобу, потребує удосконалення як із точки зору ефективної організації процесу простого відтворення, так і для цілей оподаткування. Що стосується прискореної амортизації, то її застосування з погляду формування прибутку доцільне в тому разі, якщо зростання собівартості за рахунок амортизаційних відрахувань у першій половині строку служби основного засобу не перевищує реалізаційних цін на неї, що дає можливість відшкодувати включену в собівартість суму амортизації та спрямувати ці кошти для подальшого відтворення основних засобів. В іншому разі продукція стає не конкурентно спроможною за ціновими факторами, спостерігається погіршення даних бухгалтерської звітності, хоча фактичного витрачання додаткових коштів не відбувається. Однак в умовах ринкової економіки, коли підприємство здатне успішно функціонувати лише в тісному звязку із зовнішнім середовищем, жоден субєкт господарювання не може дозволити собі значного погіршення показників фінансової звітності, які формуються на основі даних бухгалтерського обліку. З точки зору формування оподатковуваного прибутку, застосування методів прискореної амортизації доцільне за умови, коли підприємство прибуткове. Таким чином, амортизаційну політику підприємства на сучасному етапі проведення ринкових реформ в Україні можна визначити, як цілеспрямовану діяльність підприємства з вибору й застосування одного з можливих (законодавчо дозволених) методів амортизації з метою максимізації обсягу власних фінансових ресурсів протягом амортизаційного періоду. Вибір методу амортизації основних фондів базується на розробці бізнес-плану діяльності підприємства протягом амортизаційного періоду й повинен враховувати такі фактори: - темпи зростання обсягів діяльності та її дохідності; - темпи зростання поточних витрат; - зміни в податковій політиці держави; - необхідність і час виконання фінансових зобовязань, джерелом покриття яких є чистий прибуток підприємства або проведення капітальних витрат за рахунок прибутку; - прогнозований період експлуатації обєкта амортизації до його ліквідації або продажу, можливу ціну реалізації обєкта амортизації; - потребу в формуванні власних фінансових ресурсів протягом амортизаційного періоду. Обґрунтування доцільності застосування методу амортизації чи вибору з кількох можливих передбачає проведення таких заходів: 1) розрахунок розміру амортизаційних відрахувань та роками амортизаційного періоду; 2) розрахунок обсягу чистого прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства за роками амортизаційного періоду; 3) розрахунок грошового потоку підприємства за роками амортизаційного періоду, який визначається як сума амортизаційних відрахувань і чистого прибутку;

скачать реферат
первая   ... 7 8 9 10 11 12 13 ...    последняя
Рефераты / Бухгалтерский учет и аудит /