Споживчий кредит

умовами, ще не настав; сумнівна заборгованість за опротестованими векселями зі строком прострочки не більше 30 днів; заборгованість за факториноговими операціями (за основним боргом чи черговим платежем) та за виконаними (сплаченими) гарантіями банком становить не більше 90 днів після настання строку платежу, передбаченого договірними умовами; безнадійна заборгованість за опротестованими векселями зі строком прострочки не більше 30 днів; заборгованість за факторинговими операціями (основним боргом, чи черговим платежом) та за гарантіями, виконаними (сплаченими) банком, за якими клієнт не виконав своїх зобов`язань зі строком більше 90 днів після настання строку платежу, передбаченого договірними умовами. На підставі класифікації позик комерційний банк створює резерв щодо кожної групи кредитів. Резерв має бути сформований у повному обсязі відповідно до сум фактичної кредитної заборгованості за групами ризику та встановленого рівня резерву: - стандартні кредити рівень резерву складає 2% ; - кредити під контролем рівень резерву складає 5%; - субстандартні кредити рівень резерву 20%; - сумнівні кредити рівень резерву 50%; - безнадійні кредити рівень резерву 100% [4-, с.9]. Наведемо приклад аналізу кредитоспроможності клієнта комерційним банком (Черкаської філії АТ “Укрінбанк”). До банку зверyлась приватна особа яка має наступні фінансові характеристики згідно даних таблиці 6. Табл. 6. Платіжний щомісячний баланс сім`ї (усередненні показники за останні 3 місяці)

Фінансові характеристикигрн.Заробітна плата (сім`ї)1300Соціальні виплати (пенсії, допомоги, аліменти і т.ін.)Дивіденди по акціям, цін. паперам, депоз. вкладамПрибутки від додаткового заробітку200Видатки на комунальні послуги70Видатки на життєво необхідні потреби300Витрати на освіту, витрати на відпочинокВидатки на інше200Аліменти Інші характеристики клієнта, в тому числі і соціальні, проаналізовані за даними заявки на отримання кредиту /додаток 1/ та за даними техніко-економічного обгрунтування повернення кредиту /додаток 2/. Подані клієнтом дані були перевірені банком і відповідають дійсності. На основі наведених характеристик соціального та фінансового стану клієнта, а також оцінки фінансового стану, яка проводилась по поручителю (поручитель юридична особа, яка має розрахунковий рахунок в установі Черкаської філії АТ “Укрінбанк”). Банк робить висновок, що позичальник має здоровий фінансовий стан та достатні джерела доходів (постійну роботу, доходи від додаткового заробітку та ін.) для обслуговування боргу протягом терміну дії кредитної угоди. Банком проводиться розрахунок суми боргу, яку повинен сплатити клієнт за час дії кредитної угоди установі банку (основний борг + відсотки за користування кредитом). За кредитною угодою банк надає кредит в розмірі, обумовленої суми 6000 грн. (шість тисяч гривень 00 копійок) за відсотковою ставкою 60%. За умовами кредитного договору погашення заборгованості проводиться позичальником у вигляді щомісячних внесків до установи банку. За рахунок внесків відбувається погашення рівними частками суми боргу та відсотків за коритування кредитом. При погашенні основої суми кредиту рівними частками, суму виплачених процентів можна визначити за формулою: І = D g np +1 p 2де I сума виплачених відсотків; D сума кредиту; n кількість років; p кількість платежів на рік; g річна ставка відсотків по кредиту. Сума боргу, яку потрібно буде сплатити позичальнику можна визначити за формулою: S = D + I, де S загальна сума боргу. А розмір щомісячного внеску становитиме: R = S np,де R розмір щомісячного внеску. В даному випадку сума виплачених процентів за користування кредитом складає: І = 6000 * 0,6 * 12 +1 = 1950 (грн.) 12 2Сума боргу буде становити: 7950 грн. Розмір щомісячного внеску дорівнює (7950/12) 662,5 грн.

Якщо сума, що вноситься позичальником буде недостатньою для погашення визначеної щомісячної суми кредиту і нарахованих відсотків, то в першу чергу установою банку будуть погашатися відсотки за користування кредитом, а сума що залишилась буде направлятися на погашення основного боргу. Кредитний працівник розраховує коефіцієнт кредитоспроможності фізичної особи за формулою:

К кс = Сума місячного платежу = 0,24; Сума місячного доходу

В даному випадку цей коєфіцієнт становитиме:

К кс = __662,5 грн___ = 0,44; 1500 грн.

Також кредитний працівник розраховує питому вагу витрат клієнта до його місячного доходу:

Питома вага = Сума місячного платежу + Сума місячних поточних витрат = 0,5. витрат Сума місячного доходу

В даному випадку питома вага витрат буде дорівнювати:

Питома вага = 662,5грн. + __570грн._____ = 0,8. витрат 1500грн.

За даними вищенаведених розрахунків можна зробити висновок, що у позичальника досить високий коефіцієнт кредитоспроможності (0,44), а також питома вага витрат клієнта до його місячного доходу, цей показник складає 0,8.

2.2. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ Будь-яка кредитна операція оформлюється установою банку документально. Кожним комерційним банком розробляються бланки документів, для оформлення та надання кредиту, які є специфічними для даної установи банку, на основі Положення НБУ “Про кредитування”. Розглянемо документальне оформлення споживчого кредиту на прикладі ЧФ АТ “Укрінбанк” та ЧФ КБ “Приватбанк”. Для отримання споживчого кредиту позичальник подає до ЧФ КБ “Приватбанк” наступні документи: 1.Заявку на отримання кредиту. 2.Техніко-економічне обгрунтування використання кредитних коштів (при умові довгострокового кредитування). 3.Застава квартири ( житлового будинку) фізичною особою: – заяву від клієнта; – документ, який підтверджує право власності (договір купівлі-продажу, договір дарування або інший документ); – технічний паспорт; – справка-характеристика (з печаткою БТІ); – реєстраційне свідоцтво (з печаткою БТІ); – довідка з держ.нотаріальної контори про те, що заборон на дане майно не має; – страховий поліс на користь банку; – рішення опікунської ради (якщо прописані неповнолітні діти); – згода чоловіка (дружини) на передачу майна в заставу (нотаріально завірена) або особиста присутність при заключенні договора застави; – якщо один з власників помер, необхідно представити нотаріусу свідоцтво про смерть. 4.Застава транспортних засобів фізичною особою: – заява від клієнта; – технічний паспорт на транспортний засіб з віміткою ДАІ про проходження технічного огляду; – довідка з держ.нотаріальної контори про те, що заборони на даний транспортний засіб не має; – згода чоловіка (дружини), завірена нотаріально, на передачу транспортного засоба в заставу, або особиста присутність при заключенні договора застави (якщо один з власників помер, необхідно предоставити свідоцтво про смерть). Якщо застава надається юридичною особою то до вищеперелічених документів подається протокол зборів засновників про згоду на передачу майна під заставу, інвентарна картка на об`єкт а також статут підприємства. Якщо це застава товару (виробником)

скачать реферат
первая   ... 7 8 9 10 11 12 13 ...    последняя
Рефераты / Банковское дело /