Споживчий кредит

можна розрахувати: а) для випадку нарахування простих відсотків /\1 = Слj (( і / m ) * n * m); б) для випадку нарахування складних відсотків /\1 = Слj ((1 + і / m )n*m -1), де n кількість років; m кількість періодів нарахування відсотків протягом року; n*m кількість періодів нарахування відсотків за весь строк; і річна відсоткова ставка. Тоді: а) для випадку нарахування простих відсотків Ср = Слj ( 1+ ( і / m ) * n * m);

Ср Слj = ; ( 1 + ( і / m ) * n * m);

б) для випадку нарахування складних відсотків

Ср = Слj ( 1 + і / m )n*m ;

Ср Слj = . ( 1 + і / m ) n*m

Зазначимо, що для спрощення практичного застосування запропонованого методу визначення ліквідаційної вартості об`єктів ринкова вартість розглядається як постійна, еластичність попиту не враховується, а величина /\t1 вважається рівною нулю. Наведені формули дають змогу визначити співвідношення ліквідаційної та ринкової вартості об`єктів застави. Множина цих співвідношень як функція двох змінних (і річної відсоткової ставки та tд “довгого” періоду експозиції об`єкта застави на ринку) відображена на рисунках 5 і 6. Для зручності практичного застосування запропонованого методу визначення ліквідаційної вартості об`єктів застави складено у таблиці 7 та 8, які відображають ліквідаційну вартість як частку від ринкової для випадків нарахування простих та складних відсотків (залежно від річної відсоткової ставки та періоду експозиції товару на ринку).

Рис.5. Можливі співвідношення ринкової та ліквідаційної вартості об`єкта при нарахуванні простих відсотків

Рис.6. Можливі співвідношення ринкової та ліквідаційної вартості об`єкта при нарахуванні складних відсотків

Табл. 7. Ліквідаційна вартість об`єкта застави у відсотках до ринкової його вартості у разі нарахування простих відсотків

tд, діб і, % річних1020304050607080901003099,1798,3697,5696,7796,0095,2494,4993,7593,0292,316098,3696,7795,2493,7592,3190,9189,5588,2486,9685,719097,5695,2493,0290,9188,8986,9685,1183,3381,6380,0012096,7793,7590,9188,2485,7183,3381,0878,9576,9275,0015096,0092,3188,8985,7182,7680,0077,4275,0072,7370,5918095,2490,9186,9683,3380,0076,9274,0771,4368,9766,6721094,4989,5585,1181,0877,4274,0771,0168,1865,5763,1624093,7588,2483,3378,9575,0071,4368,1865,2262,5060,0027093,0286,9681,6376,9272,7368,9765,5762,5059,7057,1430092,3185,7180,0075,0070,5966,6763,1660,0057,1454,5533091,6084,5178,4373,1768,5764,5260,9157,6954,7952,1736090,9183,3376,9271,4366,6762,5058,8255,5652,6350,00 Табл. 8. Ліквідаційна вартість об`єкта застави у відсотках до ринкової його вартості у разі нарахування складних відсотків

tд, діб і, % річних1020304050607080901003099,1798,3697,5696,7796,0095,2494,4993,7593,0292,316098,3596,7595,1893,6592,1690,7089,2887,8986,5385,219097,5495,1692,8690,6388,4786,3884,3682,4080,5078,6512096,7393,6090,6087,7184,9382,2779,7177,2574,8872,6015095,9492,0788,3984,8881,5478,3575,3272,4269,6667,0218095,1490,5686,2382,1478,2874,6271,1667,8964,8061,8621094,3689,0784,1379,4975,1471,0767,2463,6560,2857,1024093,5887,6182,0776,9372,1467,6863,5459,6756,0752,7127092,8086,1880,0774,4569,2564,4660,0355,9452,1648,6630092,0484,7678,1272,0466,4861,3956,7352,4548,5244,9133091,2883,3776,2169,7263,8258,4753,6049,1745,1341,4636090,5282,0174,3667,4761,2755,6850,6446,1041,9938,27 Безумовно, у кожному конкретному випадку визначення ліквідаційної вартості об`єкта застави потребує індивідуального підходу, щоб врахувати всі суттєві фактори, які впливають на її розмір. Ефективне застосування даного методу потребує лише достовірних вихідних даних, кваліфікованого прогнозування кон`юктури ринку, добра орієнтація у ринковій ситуації, використання минулого досвіду, щодо реалізації об`єктів застави.

Розглянемо на прикладі дію даного методу, якщо маємо наступні вихідні дані: Об`єкт застави: автомобіль Об`экт застави оцінено в сумі: 20000 грн.; Кредит наданий терміном: на 1рік; Кредит надано за відсотковою ставкою 70% (з нарахуванням простих відсотків); Кредит наданий у сумі: 10000 грн.; Сума відсотків за користування кредитом: 7000 грн.; Загальний борг позичальника становить: 17000 грн.; За умовами кредитної угоди клієнт повинен вносити щомісячні платежі в сумі 1416,67 грн. Позичальником на протязі двох місяців сплачена сума боргу становить 2833,33 грн. Далі умови кредитного договору були порушені, наступний внесок не був здійснений. Заборгованість була прострочена 40 діб. Залишок боргу склав 14166,67 грн., позичальник не має змоги сплатити решту боргу установі банку. За прострочені дні несплати боргу (40 діб) установою банку була нарахована пеня в сумі 0,5% за кожний прострочений день, що склало 2833,33 грн. Судові витрати банку склали 1657 грн.: - виконавчий надпис 2% від суми 340 грн.; - судовий виконувач 5% від суми 850 грн. - сума судовому виконувачу 467 грн. Інші видатки установи банку 932,85 грн. Загальний борг позичальника перед установою банку складає 19589,85грн. При умові, якщо банк буде реалізовувати об`єкт застави за ринковою вартістю на протязі 3-х місяців. А також надасть кредит, за рахунок отриманих коштів від продажу об`єкта застави за ліквідаційною вартістю, при відсотковій ставці 70% , то ліквідаційна вартість автомобіля становитиме (за даними таблиці 7, ліквідаційна вартість об`єкта застави до ринкової його вартості становить 85,11), тому: Сл = 19589,85*85,11 = 16672,92грн. 100 Ліквідаційна вартість автомобіля 16672,92 грн. На протязі наступних 3-х місяців банк зможе відшкодувати понесені втрати в повному обсязі надав кредит на 3 місяці за відсотковою ставкою 70%.

2.3. БУХГАЛТЕРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ПРИ НАДАННІ БАНКОМ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ

Бухгалтерський облік операцій, пов`язаних з наданням громадянам короткострокових кредитів на споживчі цілі та їх погашенням ведеться на балансових рахунках: №2202 “Інші короткострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні потреби”; №2206 “Пролангована заборгованість за кредитами, які надані фізичним особам на поточні потреби”; №2207 “Прострочена заборгованість за кредитами, які надані фізичним особам на поточні потреби ”; №2208 “Нараховані доходи за кредитами, які надані фізичним особам на поточні потреби”; №2209 “Прострочені нараховані доходи за кредитами, які надані фізичним особам на поточні потреби”; №2290 “сумнівна заборгованість за кредитами на поточні потреби, які надані фізичним особам”; №1001 “Банкноти та монети в касі банку”; №2622 “Кошти в розрахунках фізичних осіб”; №2620 “поточні рахунки фізичних осіб”; №1200 “Кореспондентські рахунки в Національному банку України”; №3900 “Рахунки, відкриті в установах банків, що розташовані в Україні”; №9900 Контррахунок; №9031 “Прості гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України”; №9500 “Застава, за якої предмет застави залишається у заставника”; №9501 “Застава, за якої предмет застави передається банку”; №9819 “Інші цінності та документи”; №9910 Контррахунок; №6042 “Процентні доходи за кредитами фізичним особам на поточні

скачать реферат
первая   ... 10 11 12 13 14 15 16 ...    последняя
Рефераты / Банковское дело /