Споживчий кредит

1,25 бала. Клієнт, котрий набрав більше 1,25 бала, вважається кредитоспроможним і навпаки. Модель “скоринга” дозволяє провести експрес аналіз у присутності клієнта за його заявою на кредит. Техніка “скоринг” кредитування залежить від попереднього банківського досвіду. Наприклад, якщо встановлено, що ймовірність виконання зобов`язань за кредитом більш висока, якщо в якості клієнта виступає бухгалтер, а не агент по мотоциклам, то бухгалтери отримують більш високі бали, ніж агенти. Значимість кожної відповіді буде залежати від висновків спеціаліста про важливість кожної відповіді. Таким чином, якщо банк, аналізуя свої успіхи в області кредитування за перший рік, виявляє, що існує суттєва різниця між клієнтами, які класифікуються по професійним ознакам, а різниці між клієнтами, які класифіковані по сімейному стану, досить невелика, то в перший рік більше значення буде надаватися питанню про професію. Але якщо на другий рік сімейний стан стане важливим індикатором здатності повернення кредиту, тоді підвищена значущість цього нового фактору буде врахована. “Скоринг” кредитування є більш простою і більш швидшою формою, ніж ділова бесіда. Потрібно підкреслити, що “скоринг” кредитування не є безпомилковим, але в плані економії часу такий метод ефективний. У німецьких банках вихідною інформацією для оцінки кредитоспроможності клієнта є спеціальний розділ заяви на кредит “Розрахунок місячного доходу”.

А. Місячний дохід Заробітна плата за мінусом податків. Допомога на дітей. Пенсія. Відсотки за вкладами і цінними паперами. Інші доходи. Усього доходів.

Б. Місячні витрати Поточні витрати. Страхові внески. Обслуговування попередніх кредитів. Квартплата. Інші витрати. Усього витрат.

В.Чистий дохід = (А-Б) Місячна сума із обслуговування боргу визначається як сума відсотків за кредит плюс основний борг.

О = відсотки + основний борг

Платоспроможність позичальника оцінюється банками як добра, коли угоди із обслуговування боргу складають 60 і менше відсотків від чистого доходу позичальника. Зарубіжні банки для встановлення розміру адекватного покриття ризику за споживчим кредитом використовуються також коефіцієнти, що характеризують фінансові можливості клієнтів.

К1 = Мінімальний розмір платежів для погашення позички ; Доходи клієнта

К2 = Максимально допустимий розмір заборгованості. Доходи клієнта Значення забезпечення споживчого кредиту ( гарантія, порука і навіть договір застави ) оцінюється як вторинне джерело погашення боргу. Після позитивної оцінки кредитоспроможності клієнта банк і позичальник розпочинають погодження умов кредитного договору. Банк зацікавлений в використанні мінімальної суми вільних кредитних ресурсів, яка б забезпечувала йому оптимальну ліквідність. Між тим строковість кредиту повязана з ризиком і коливаннями процентних ставок. В умовах зростання коньюктури ринку кредитних ресурсів банку невигідно заключати кредитні договори на тривалий час з фіксованою процентною ставкою по кредитам. Однак, надаючи, наприклад, довготривалий кредит, банк може залишати право у випадку зміни процентних ставок на грошовому ринку переукласти договір на нових умовах. Тривалий час пролонгації кредитів негативно відбиваються на ліквідності. А порушення термінів погашення кредитів може бути сигналом недоліків які постали в фінансовому стані позичальника. Питання повязані з видачею позичок населенню, вирішуються на підставі кредитних договорів, які укладаються індивідуальним позичальником з банком за місцем постійного проживання, за винятком кредитів на будівництво і купівлю житлових будинків, які видаються за місцем забудови чи місцем знаходження будинку. “Кредити під заставу, з урахуванням суми процентів за користування ними та витрат на оформлення, видаються у розмірах, що обмежуються вартістю заставленого майна, яке може бути надане позичальником (іншою особою) установі банку в забезпечення. Кредит може бути наданий в сумі, яка не перевищує: 60% оціночної вартості житлових будинків та квартир; 40% оціночної вартості виробничих приміщень; 50% оціночної вартості товарів в обороті або переробці та легкових автомобілів; 30% оціночної вартості вантажних автомобілів та технологічного обладнання, яке було у використанні; 60-70% оціночної вартості нового технологічного обладнання; 90% суми коштів на депозитному вкладі в установі Ощадного банку України. Термін кредиту на будівництво і купівлю житла не повинен перевищувати 10 років, інших обєктів не більше пяти років”[5-, с.4]. Для одержання кредиту позичальник подає такі основні документи: · індивідуальну заяву; · паспорт або документ, що його заміняє; · довідку з місця роботи (пенсіонер пенсійне посвідчення) та інші документи для визначення кредитоспроможності; · документи, що підтверджують забезпечення кредиту (гарантію, поруку, договір страхування або застави майна); · документ, що підтверджує право на пільговий безпроцентний кредит; Разом з тим, для одержання кредиту на будівництво індивідуального житлового будинку, позичальник подає: · завірений у встановленому порядку витяг із рішення виконкому місцевої Ради народних депутатів про виділення земельної ділянки під забудову, проект будівництва з кошторисною вартістю, що завірений районним архітектором; · на будівництво надвірних будівель довідку місцевої адміністрації про те, що позичальник є власником житлового будинку без надвірних будівель; · на будівництво, капітальний ремонт садових будиночків довідку з Правління садівничого кооперативу про членство в ньому; · на придбання квартири в житловому кооперативі довідку про членство в житловому кооперативі. Рішення про видачу кредиту приймає керівник банку після того, як кредитний працівник перевірить подані документи, визначить показники кредитоспроможності позичальника. Після одержання дозволу кредитний працівник укладає договір, оформляє строкове зобовязання. У кредитному договорі, по формі затвердженій Положенням Національного банку України “Про кредитування”, вказується статус обох сторін, мета і сума кредиту, умови його видачі і погашення, форми забезпечення кредиту, величина відсоткової ставки за кредит та порядок її сплати, перелік звітних документів, права і обовязки обох сторін. Кредитний договір складається на всю суму кредиту на строк користування позичкою в 2-х 3-х примірниках і його підписують обидві сторони. Довгострокові кредити можуть видаватися частинами таким чином, щоб розміри, строки сплати, відсоткова ставка за частково виданими сумами відповідали умовам кредитного договору. Кредит, наданий частинами, може зараховуватись на безпроцентні рахунки. Це здійснюється на підставі переказів у такому порядку, як зарахування сум на рахунки за вкладами, з видачею ощадної книжки і оформленням необхідних документів. Банк при довгостроковому кредитуванні населення приймає як форму забезпечення договір застави майна позичальника. Майно, прийняте під заставу, повинно бути застраховане за рахунок позичальника, договір завірений нотаріально. Заставити

скачать реферат
первая   ... 3 4 5 6 7 8 9 ...    последняя
Рефераты / Банковское дело /