Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

нормативу бюджетної забезпеченості кожної області, району, міста з урахуванням економічного, соціального, природного й екологічного стану відповідних територій. Існування таких показників дасть змогу визначити реальний розмір фінансових ресурсів для задоволення необхідних потреб регіонів, а також значно вдосконалити процедуру бюджетного планування. Таким чином, вирішення цих та інших проблем стосовно формування і використання місцевих бюджетів в значній мірі визначило б розширення економічної самостійності регіонів країни. Адже те, наскільки вони політично незалежні і фінансово забезпечені, справляє істотний вплив на формування демократичних, ринково орієнтованих систем і підвищує шанси на успіх реформ. Місцева влада часто постає перед необхідністю робити непростий вибір місцевих податків, цілей, на які будуть спрямовані її видатки, та методів управління і стимулювання процесів економічного розвитку. З цієї причини фінансування і формування бюджету місцевої влади є однією з найважливіших сфер державних фінансів, і тому потребує свого подальшого дослідження та пошуку нових підходів до реформування.

Список використаної літератури

1. Аксенова Е. Бюджет и экономическая самостоятельность регионов // Мировая экономика и международные отношения. 1992.- №5- С. 118-124 2. Альвианськая Н.В. Местные бюджеты : понятие, механизм функционирования //Финансы.-1995.-№9.-С.9-11 3. Аптекар С., Краснова В. Про формування місцевих бюджетів. //Економіка України. 1994.№4. с. 4247. 4. Бескид Й.М. Теоретичні підвалини дослідження суті державного бюджету Улраїни.// Фінанси України.-1998.-№1.-С.19-21. 5. Буковинський С.А. Шляхи розвитку бюджетної системи України.// Фінанси України.-1998.-№9-С.3-8. 6. Бутко М.П., Білокур К.О. Фінансові ресурси регіону в умовах ринкової трансформації.// Фінанси України.-1998.-№10.-С.23-32. 7. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. К.: Вища школа, 1997. 383с. 8. Василик О.Д., Павлюк К.В. Удосконалення податкової системи України. //Фінанси України. 1997. №10. С. 3443. 9. Василенко Л.І.,Бабич П.С. Місцеві фінанси та фінансова незалежність.// Фінанси України.-1998.-№8.-С.112-117. 10. Васильева М.В. Местніе бюджеті в современніх условиях М.: Финансы и статистика , 1987.-128с. 11. Деркач М.І., Гордєєва Л.П. Бюджет і бюджетний процес в Україні. Дніпропетровськ: Пороги, 1995. 257с. 12. Державні фінанси: Теорія і практика перехідного періоду в Центральній Європі / За редакцією Юрая Немеца К.: Основи, 1998.-542с. 13. .Єпіфанов А.О., Сало І.В., Дяконова І.І. Бюджет і фінансова політика України. К.: Наукова думка, 1997. 301с. 14. Конституція України, прийнята на пятій сесії Верховної Ради України 28.06.96р.// УкраїнаЦентр.-№31.-с.9-14. 15. Кириленко О.П. Зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів. //Фінанси України. 1996.№ 9. С. 35. 16. Криниця С.О. Зміцнення фінансової бази місцевого та регіонального самоврядування// Фінанси України.-1998.-№2.-С.38-47. 17. Кузьменко Н.А. Аналіз міжбюджетних відносин в Україні. //Фінанси України. 1996. №9. С. 4042 18. Лісовська А.П., Ганевич Д.М. Формування місцевих бюджетів. // Фінанси України. 1996.№ 7. С. 1115.. 19. Ломинога В.К. Складові бюджету держави. “Сини і пасинки” //Вісник НБУ.-1998.-№11.-С.57 20. Луніна І.І. Місцеві бюджети України: пошук нових підходів до проиедення реформ // Економіка України.-1998.-№3.-С.31-40. 21. Ляшенко Ю.І. Місцеве оподаткування в системі фінансової діяльності держави // Фінанси України-1998.-№6.-С.104-107. 22. Мельник П.В. Проблема формування місцевих бюджетів і податкова політика держави //Фінанси України.-1998.-№6.-С.101-103. 23. Мельниченко В., Присяжна Л. Співвідношення загальнодержавних і місцевих податків: зарубіжний досвід в контексті українських реалій. //Фінанси України. 1996. №51. С.10. 24. Моісеєнков В.В. Формування місцевих бюджетів в умовах ринкових відносин. //Фінанси України. 1996. №11. С. 1619 25. Налоговые системы зарубежных стран / Под ред. Проф. Черника Д.Г.- М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997. 191с. 26. Пабат М.Г. Про окремі аспекти формування доходної частини бюджетів місцевого та регіонального самоврядування //Фінанси України.-1996.-№10.-С11-14. 27. Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави.- К.: НІОС, 1998. 173с. 28. Павлюк К.В. Концептуальні основи фінансової незалежності місцевого самоврядування //Фінанси України.-1996.-№8.-С.24-29. 29. Павлюк К.В. Місцеві бюджети та міжбюджетні відносини //Фінанси України. 1996. 6. с. 2532. 30. Павлюк К.В. Організація виконання державного бюджету //Фінанси України.-1998.-№3.-С.37-45. 31. Пансков В.Г. Налоговые проблемы местных финансов //Финансы.-1995.-№10.-С.15-18. 32. Поляк Г.Б. Финансы местных Советов. М.: Финансы и статистика, 1991. 152с. 33. Поплавський М.І. Макроекономіка перехідного періоду. К.: Техніка, 1999. 475с. 34. Потапов В.И. О некоторых вопросах налоговой политики //Финансы.-1995.-№10.-С.3-8. 35. Про бюджетну систему України. Закон України від 29.06.95р. із змінами від 2.02.97р. //Відомості Верховної Ради України..1995.26.с.589 611. 36. Про місцеве самоврядування в Україні. Закон України від 27.05.97р. //Урядовий курєр. 1997. №107108. с. 1120. 37. Про систему оподаткування. Закон України від 18.02.97р. //Вісник податкової служби. 1997. №4.с.26. 38. Про Державний бюджет України на 1997 рік. Закон України від 27.06.97р. //Урядовий курєр. 1997 №138 139.с.7 9. 39. Про Державний бюджет України на 1998 рік. Закон України від 30.12.97р. //Галицькі контракти.-1998.-№2-с.80-101. 40. Про оподаткування прибутку підприємств. Закон України від 22.05.97р. //Доходи і податки. 1997. №11 12. с. 3 24. 41. Про місцеві податки і збори. Декрет Кабінету Міністрів від 20.05.93. //Відомості Верховної Ради. 1993. №32. 42. Про основні напрями бюджетної політики на 1998 рік Постанова Верховної Ради України від 3.07.97р. //Урядовий курєр. 1997. №128129.с.1516. 43. Про порядок формування місцевих бюджетів на 1997 рік. Постанова Кабінету Міністрів від 18.10.96р. 44. Рибак В.В. Проблеми формування доходних джерел місцевих бюджетів //Економіка України.-1995.№10.-С.29-38. 45. Родионова В.М. Бюджетная реформа : Содержание и проблемы //Финансы._1994.-№8.-С.3-15. 46. Седов К.В. Распределение налогов между звеньями бюджетной системы //Финансы.-1995.-№9-С.28-30. 47. Слухай С.В. Становлення системи фінансового вирівнювання //Фінанси України.-1998-№11.-С.15-25. 48. Слухай С.В. Прямі бюджетні трансферти в системі міжбюджетних відносин //Фінанси України.-1998.-№12.-С22-32. 49. Фільштейн Л.М. Фінанси України : Навчальний посібник. Кіровоград: Державне Центрально-Українське видавництво, 1994.-164с. 50. Финансы. Денежное обращение. Кредит / Под ред Дробоздиной Л.А. М.: Финансы , ЮНИТИ , 1997. 479с. 51. Ширкевич Н.А. Местные бюджеты. М.:Финансы и статистика, -1991- 112с. 52. Чирка Д.М. Напрямки збалансування місцевих бюджетів. //Фінанси України. 1998. №1. С. 2225. 53. Чуприна О.В.місцеві податки справа державна //Фінанси України.-1998.-№10.-С.24-25.

Додатки

скачать реферат
первая   ... 31 32 33 34
Рефераты / Финансы /