Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

Разом з тим, заходи соціальної підтримки найвразливіших верств населення у 2000 році здійснюватимуться в умовах обмежених фінансових можливостей бюджетів усіх рівнів, державних цільових фондів, а також жорсткого контролю з боку держави за цільовим використанням коштів. Для забезпечення адресності різних видів допомоги окремим категоріям громадян буде завершено створення єдиної обліково-інформаційної системи малозабезпечених громадян та одержувачів соціальної допомоги. Порядок надання допомоги спрощуватиметься. При цьому розміри допомоги визначатимуться з урахуванням у сукупному доході громадян їх майнового стану. Продовжуватиметься розширення мережі та зміцнення матеріально-технічної бази соціальних служб: територіальних центрів по обслуговуванню інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, благодійних їдалень, магазинів та інших. Будуть здійснюватись заходи щодо створення передумов для переходу до пенсійного забезпечення на страховій основі та створення нормативно-правової бази для функціонування загальнообов"язкового державного пенсійного страхування. Триватиме запровадження автоматизованих персоніфікованих відомостей у системі загальнообов"язкового державного пенсійного страхування, що дозволить створити інформаційну базу для відновлення диференціації розмірів пенсій відповідно до трудового вкладу та дасть можливість здійснити подальше їх підвищення,а також сприятиме легалізації доходів населення. Буде здійснено упорядкування призначення пільгових пенсій, удосконалення механізму відрахувань на пенсійне забезпечення. Реалізація гарантій права на охорону здоров"я забезпечуватиметься функціонуванням розгалуженої мережі закладів охорони здоров"я, кількість яких буде збережена. Показник забезпеченості ліжками прогнозно становитиме 80 на 10 тис.населення. Подальша реорганізація галузі охорони здоров"я здійснюватиметься шляхом надання пріоритету розвитку первинної медико-санітарної допомоги з особливим наголосом на зміцнення мережі та матеріально-технічної бази закладів охорони здоров"я, що розташовані у сільській місцевості. Продовжуватиметься робота над визначенням обсягу гарантованого рівня медико-санітарної допомоги. З метою оптимізації надання стаціонарної допомоги буде приділено увагу вдосконаленню медичних технологій, обгрунтуванню функціональної диференціації ліжкового фонду, що сприятиме зменшенню тривалості перебування хворого у стаціонарі. Підвищення ефективності надання стаціонарної медичної допомоги в умовах обмеженого фінансування проводитиметься шляхом впорядкування ліжкового фонду, згортання непрацюючого. Залишатиметься актуальним збалансування потреб галузі до можливостей її фінансування з державного бюджету, пріоритетне спрямування коштів на найважливіші напрямки лікувально-профілактичної роботи. Планується подальше укомплектування медичними кадрами центральних районних та дільничних лікарень, сільських лікарських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів, продовжуватиметься робота щодо поетапної телефонізації і забезпечення кожної дільничної та сільської лікарської амбулаторії санітарними автомобілями підвищеної прохідності. Продовжиться реформування аптечної мережі. На виконання постанови Кабінету Міністрів України “Про розвиток сільскої загальноосвітньої школи” в області розроблений і затверджений Комплексний план розвитку навчальних закладів у сільській місцевості на період до 2005 року. Суттєвих змін зазнає мережа дошкілля. Суспільним дошкільним вихованням буде охоплено 13,1 відсотка дітей, що дещо нижче рівня 1999 року. Дошкільні заклади працюватимуть над збереженням наступності між дошкільною і початковою ланками освіти, формуванням психофізичної готовності дітей до навчання у школі з 6 річного віку. У системі загальної середньої освіти передбачається обовязкове отримання повної загальної середньої освіти відповідно до вимог Конституції України. Продовжать навчання у 10 класах денних середніх шкіл, професійно-технічних училищах, вузах І-ІІ рівнів акредитації 98,5 відсотка випускників 9-х класів. Наповнюваність класів учнями збережеться на рівні минулого року - 20,1 чоловік, що більше проти 1990 року на 0,3 учня на 1 клас. Здійснюватимуться заходи щодо оптимізації мережі загальноосвітніх установ у відповідність до потреб населення. Передбачається призупинити роботу 9 шкіл І ступеня (Камінь-Каширський, Ковельський, Любомльський, Любешівський, Ківерцівський, Шацький райони), а 6 шкіл І-ІІ ступеня, реорганізувати в школи І ступеня (Камінь-Каширський, Ковельський, Любешівський, Любомльський, Маневицький райони). Значна увага приділятиметься роботі з обдарованими дітьми. Для випускників сільських шкіл в області функціонує 2 ліцеї та ліцейні класи у Маяківській школі-інтернаті. У 6 гімназіях навчатимуться 3,2 тис.чоловік. У малій академії наук науково-дослідницькою роботою буде займатися майже 1400 учнів, в 15 містах і районах функціонуватимуть філії МАН. У вузах ІІІ-ІV рівня акредитації вищу освіту здобуває 148 студентів на 10 тисяч населення області, що дещо нижче ніж в цілому по Україні (192). У вузах І-ІІ рівнів акредитації навчається 8210 учнів, в тому числі за державною формою навчання - 69,1 відсотка, ІІІ-ІV - понад 17 тисяч студентів, 51,4 відсотка за держзамовленням. Випускники сільських загальноосвітніх шкіл становитимуть 25 відсотків студентів перших курсів. У 2000 році основними завданнями у сфері культури залишається збереження історико-культурної спадщини, впорядкування мережі культурно-просвітницьких закладів відповідно до можливостей фінансування, вдосконалення концертно-гастрольної діяльності. Здійснюватимуться заходи по впорядкуваню мережі закладів культури клубного типу, бібліотек, заповідників, музеїв. В області діятиме 573 масових та універсальних бібліотек, 663 заклади клубного типу, 7 музеїв, 2 театри, 36 шкіл естетичного виховання, що практично відповідає рівню 1999 року. Подальша реалізація цільової комплексної програми "Фізичне виховання - здоров"я нації" дасть змогу призупинити зростання кризових процесів у сфері фізкультури і спорту, створить необхідні умови для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою і спортом, підтримки здорового способу життя, ефективного використання спортивних споруд. В галузі туризму у 2000 році розроблятиметься Державна програма розвитку туризму до 2010 року, якою передбачається державне стимулювання внутрішнього та іноземного туризму. Обсяги платних послуг туризму планується довести до 4,4 млн.грн., що на 17 відсотків більше минулорічного. Розширюватиметься система оздоровчо-туристичних заходів для категорій літніх людей та пенсіонерів, дітей та молоді, розвиватимуться нетрадиційні види туризму та туризму з активними формами пересування. Здійснюватиметься робота по об"єднанню регіональних галузевих зусиль, фінансових і матеріальних можливостей суб"єктів туристичної діяльності, іноземних інвесторів з метою розвитку та створення сучасної матеріальної бази туризму. З метою поповнення місцевих бюджетів визначено перелік об"єктів соціальної сфери, що

скачать реферат
первая   ... 28 29 30 31 32 33 34
Рефераты / Финансы /