Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

соціальні гарантії. Державні соціальні гарантії є обов"язковими для всіх державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності; у аграрній політиці - активний розвиток АПК, досягнення раціональної спеціалізації регіону, щодо виробництва конкурентоспроможних видів сільськогосподарської сировини та продукції її переробки; прискорення реформування аграрного сектора економіки, зокрема, здійснення організаційних заходів щодо реформування колективних сільськогосподарських підприємств на засадах приватної власності на землю та майно. Сприяння стабілізації та нарощуванню обсягів експортоспроможної продукції агропромислового виробництва; у реструктуризації власності - посилення уваги до питань приватизації об"єктів незавершеного будівництва, ділянок землі несільськогосподарського призначення, об"єктів соціальної сфери, створення належних соціальних гарантій у процесі приватизації, прозорість процесу грошової приватизації; у сфері підприємництва встановлення сучасного, адаптованого до умов ринкових перетворень, регулювання господарських відносин; у енергозбереженні - на основі проведення енергетичних обстежень досягнути скорочення енергоспоживання в закладах бюджетної сфери не менше як на 6 відсотків; у використанні природних ресурсів і охороні навколишнього природного середовища - посилення контролю за збереженням природного ресурсного потенціалу області, утилізація і знешкодження (захоронення) небезпечних відходів, спрямування коштів на реалізацію найбільш необхідних природоохоронних заходів в області. у галузі туризму, розвитку курортно-рекреаційних зон - формування іміджу Волинської області, як регіону відкритого для туризму,який має відповідну інфраструктуру для відпочинку і лікування, екологічно чисту природу, поглиблення прикордонної співпраці та удосконалення зовнішньоекономічних звязків. Головним завданням промисловості у 2000 році є утвердження динамічного розвитку виробництва, забезпечення його приросту усіма галузями, районами і містами в цілому, збільшення випуску товарів народного споживання, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках. За пропозиціями міст, районів та підприємств області у 2000 році передбачається виробити промислової продукції на 697 млн. грн., темп приросту становитиме 7 відсотків до 1999 року, що відповідає завданням програми "Волинь-2010" та стратегії економічної і соціальної політики на 2000-2004 роки Послання Президента України. Виробництво товарів народного споживання зросте на 10 відсотків. Загальне зростання випуску продукції при сприятливих економічних умовах намічається в усіх галузях промисловості. Передбачається освоїти 350 найменувань (артикулів) продукції, впровадити у виробництво 60 нових технологічних процесів. Питома вага продукції на експорт у загальному її обсязі має зрости до 22 відсотків. Враховуючи те, що пріоритетним напрямом у діяльності галузей на поточний рік є зосередження уваги на питаннях конкурентоспроможності продукції, стратегія їх розвитку полягає у підвищенні якості та ефективності виробництва, впровадженні новітніх технологій, нарощуванні експортного потенціалу за рахунок збереження традиційних та освоєння нових міжнародних ринків. Пріоритет у розвитку надаватиметься харчовій промисловості. Збільшення випуску і реалізації продукції передбачається за рахунок впровадження нових технологічних процесів, що забезпечать високу смакову якість виробів, сучасну їх упаковку та витіснення з внутрішнього ринку імпорту. Особлива увага приділятиметься підвищенню економічної привабливості для вітчизняних та зарубіжних інвесторів. Одна з найважливіших проблем в області - будівництво житла. За рахунок коштів бюджетів усіх рівнів, залучених, позабюджетних, передбачається будівництво квартир для ветеранів війни, молодих сімей, військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, індивідуальне житлове будівництво на селі. Вперше планується виділити кошти для здійснення реконструкції будинків перших масових серій. Одним із джерел фінансування впровадження у виробництво наукових досліджень є інвестиції. Тому органи місцевої виконавчої влади та самоврядування будуть націлювати господарюючі суб"єкти на місцях до залучення на інвестування як коштів підприємств, організацій, так і інших джерел фінансування. Як показує аналіз, тільки третина промислових підприємств вкладає кошти у розвиток власного виробництва, причому значна частина їх виділяє на оновлення виробництва декілька відсотків прибутку, що залишається на підприємстві. З метою активізації інвестиційної діяльності розроблений інвестиційний портрет області, який включає 33 проекти і інноваційні пропозиції. Пріоритетними сферами інвестування у Волинський регіон є агропромисловий комплекс, легка промисловість, машинобудування, хімічна, лісова та деревообробна промисловість, транспорт і зв"язок та соціальна інфраструктура. Необхідно відзначити, що більш ефективну роль у становленні інвестиційних процесів повинно і надалі відігравати спрямування коштів субєктів господарювання на інноваційні цілі. Надії у 2000 році покладаються на проведення на конкурентних засадах відбору інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів державного бюджету, як це визначено постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 року № 2145 «Про Порядок проведення на конкурсних засадах оцінки та відбору інвестиційних проектів , що передбачають залучення коштів державного бюджету». Характерною особливістю 2000 року буде формування соціальної політики на засадах законодовчо визначеної системи державних соціальних стандартів та забезпечення державних соціальних гарантій, які є обов"язковими для всіх державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності. Основними важелями соціальної політики стануть : -адресна підтримка соціально незахищених верств населення; -актуальні завдання пенсійної реформи; -забезпечення випереджаючого зростання вартості робочої сили; -створення робочих місць; -підтримка самозайнятості населення. Враховуючи ситуацію, що склалася, у 2000 році у сфері зайнятості передбачається, що темпи вивільнення робочої сили будуть нижчими, ніж у попередні роки. Реалізації політики зайнятості сприятимуть створювані в області спеціальна (вільна) економічна зона «Інтерпорт-Ковель» та спеціальний режим інвестиційної діяльності у м.Нововолинську та селищі Жовтневому. Рівень фіксованого безробіття протягом року зросте з 6,95 до 10,2 відсотка. Очікується, що на кінець року чисельність безробітних, які будуть перебувати на обліку в державній службі зайнятості, досягне 55,6 тис.чоловік. Забезпечуватиметься виконання Програми соціального захисту малозабезпечених непрацездатних громадян області на 1998-2000 роки, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації від 16.02.98 № 76. Продовжуватиметься надання грошової та натуральної допомоги, якої в області потребують понад 117 тис.чоловік.

скачать реферат
первая   ... 27 28 29 30 31 32 33 ...    последняя
Рефераты / Финансы /