Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

належать до комунальної власності районів і міст, які не використовуються, і встановлено завдання по їх приватизації у 2000 році. За прогнозними розрахунками суму надходжень до зведеного бюджету області у 2000 році очікується збільшити на 9 відсотків, вживатимуться жорсткі заходи щодо зменшення недоїмки та питомої ваги взаємозаліків у дохідній частині бюджету. З метою попередження банкрутства підприємств, відновлення платоспроможності боржників проводитиметься робота по скороченню дебіторської і кредиторської заборгованості, обмеженню бартерних операцій. Поступово збільшуватиметься як обсяг кредитних вкладень, так і питома вага довгострокового кредитування у загальному обсязі кредитів. Очікується їх зростання до 10 відсотків проти досягнутого рівня 1999 року. Буде збережено тенденцію до зниження облікової ставки Національного банку за наданими кредитами. Враховуючи подальше нарощування обсягів промислового виробництва, досягнення стабілізації в інших галузях економіки області, прибуток рентабельних підприємств у 2000 році прогнозується у сумі 130 млн.гривень. Однак, через значне перевищення збитків збиткових підприємств фінансовий результат в цілому по області передбачається від"ємний ( 110 млн.грн.). Проектом Державної програми приватизації на 2000 рік окреслені основні завдання приватизації, зокрема здійснення її виключно за грошові кошти; створення сприятливих умов для появи приватних власників, які мають довгострокові інтереси у розвитку підприємств та здійснення ефективного управління ними; залучення коштів для розвитку структурної перебудови економіки; сприяння підвищенню ефективності підприємств та створення конкурентного середовища, їх інвестиційної привабливості. Удосконалюватиметься механізм передачі повноважень по управлінню державною часткою майна або державними корпоративними правами з метою збільшення надходження коштів на державну частку. Наповненню Державного бюджету сприятиме продаж пакетів акцій підприємств області ВАТ "Луцький картонно-руберойдовий комбінат" і ВАТ "Луцький автомобільний завод". У 2000 році пропонується до приватизації 182 об'єкти державного і комунального майна. Більшість з них - це об'єкти малої приватизації(група А), соціальної сфери (група Ж), незавершеного будівництва (група Д). Указами Президента України з 1 січня 2000 року створюється спеціальна економічна зона “Інтерпорт Ковель” та запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку в області. Спеціальна економічна зона “Інтерпорт Ковель” утворюється строком на 20 років з метою облаштування міжнародного транспортного коридору Гданськ-Одеса, залучення інвестицій, розвитку зовнішньо-економічних звязків, транспортно-виробничої інфраструктури. На території СЕЗ “Інтерпорт Ковель” на площі 56,77 гектара розміщуватимуться переважно підприємства, що здійснюватимуть операції з обслуговування транзитних вантажів, їх зберігання, сортування, пакування, надання транспортно-агентських, експедиторських та повязаних з ними фінансових послуг, торгівлі, а також підприємства, що застосовуватимуть новітні технології з метою виробництва товарів для експорту та поставок на внутрішній ринок, обєкти виробничої та невиробничої інфраструктури. Поточна програма розвитку СЕЗ “Інтерпорт Ковель” на 2000 рік передбачає здійснення ряду першочергових заходів: відведення земель в натурі згідно з картою території СЕЗ; розроблення та затвердження генерального плану території СЕЗ; підготовка території СЕЗ та її облаштування; початок будівництва ТСН (транспортно-складського терміналу); підготовка митної інфраструктури; облаштування контрольно-пропускних пунктів та приміщень для працівників митної служби; початок будівництва першої черги контейнерного терміналу; спорудження внутрішніх залізничних колій та автомобільних доріг, облаштування підїздних шляхів; підготовка концепції перспективного плану розвитку СЕЗ та організація науково-методичного супроводження проекту в цілому. Утворення цієї спеціальної економічної зони сприятиме: стимулюванню розвитку підприємництва; залученню інвестицій та впровадженню нових технологій, форм і методів економічної діяльності; активізації зовнішньої торгівлі та збільшенню товарообороту, прямуючого з України та в Україну; завантаженню діючих потужностей залізничного і автомобільного транспорту; забезпеченню зайнятості населення, вирішенню соціальних проблем. Спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку в області, до якої належить місто Нововолинськ та селище Жовтневе, впроваджується строком на 30 років з метою залучення інвестицій для створення робочих місць та працевлаштування працівників, які вивільнюються у звязку із ліквідацією, перепрофілюванням гірничодобувних та інших підприємств. Реалізація інвестиційних проектів здійснюватиметься відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6.12.99 №2210 “Про затвердження переліку пріоритетних видів економічної діяльності на території пріоритетного розвитку у Волинській області та Порядку розгляду інвестиційних проектів, що реалізуються у пріоритетних видах економічної діяльності на території пріоритетного розвитку у Волинській області”. Запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку в області дасть можливість перебудувати економіку міста Нововолинська та селища Жовтневе, прискорити соціально-економічний розвиток регіону, впровадити нові технології, залучити інвестиції, підвищити життєвий рівень населення, поліпшити платіжний баланс. На території пріоритетного розвитку в області у 2000 році передбачається розпочати реалізацію 7 інвестиційних проектів, що дозволить залучити внаслідок їх запровадження внутрішні та зовнішні інвестиції у розмірі 35 млн.дол.США, створити або зберегти 235 робочих місць. Завдання, що їх необхідно вирішити в області у 2000 році, враховуючи нинішню соціально-економічну ситуацію, непрості. Вони потребують від керівників усіх рівнів концентрації зусиль на пошук шляхів та можливостей по подоланню назрілих проблем, досягненню стійкої стабілізації в економіці і соціальній сфері, отриманню відчутних позитивних змін у найближчій перспективі. Висновки Ситуація, яка склалася нині в економічному розвитку нашої держави, свідчить про те, що централізація в управлінні країною та її економікою безперспективна. Без децентралізації функцій у розвитку економіки регіон не може забезпечити налагодження взаємозв'язків територіальних інтересів із загальнодержавними. Кожний регіон, враховуючи власні економічні та соціальні потреби, визначає свою участь у спільному з іншими регіонами розв'язанні міжрегіональних проблем. Інакше неможливий міжрегіональний обмін фінансовими й матеріально-технічними ресурсами. Аналогічне становище складається у межах регіону, коли органи самоврядування акумулюють виробничі й економічні можливості низки підприємств для розв'язання загальнорегіональних проблем, виступаючи при цьому не лише як адміністративні органи, а й як економічний партнер. Проте

скачать реферат
первая   ... 29 30 31 32 33 34
Рефераты / Финансы /