Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

бухгалтер складає календар, де фіксуються всі терміни сплати і ставки податків, що підлягають сплаті у даному звітному періоді. В Україні офіційний термін існування податкового обліку налічує два роки, тому вже певним чином виділилися особливі відмінності даного обліку від інших видів обліку (фінансового та управлінського) (таблиця 2.1). Таблиця 2.1. Порівняння бухгалтерського і податкового обліку. Галузі порівнянняФінансовий облікУправлінський облікПодатковий облікОсновні користувачі інформаціїОсоби і організації як всередині, так і поза господарською одиницеюРізні рівні керівництваКонтролюючі органи податкової адміністраціїСистема записуСистема подвійного записуНе обмежений системою подвійного запису використовується будь-яка система, що дає результатМожливе використання системи подвійного запису або будь-яка інша форма, що не суперечить законодавству Свобода виборуОбмежений загальноприйнятими принципами ведення бухгалтерського облікуНіяких обмежень, крім вартості, зіставної з доходами від кращих управлінських рішень, єдиний критерій придатністьЧасткове дотримання загальноприйнятих принципів обліку через різну методологію обчислення доходів і витратОсновний обєкт облікуГосподарська одиниця в ціломуРізні структурні підрозділи господарської одиниці (центри витрат і відповідальності)Господарська одиниця в цілому та структурні елементи з метою різного оподаткуванняЧасовий аспектНаціленість на минуле оцінка минулого періоду Націленість на майбутнє формальне використання кошторисів поряд з даними за попередній рікНаціленість на минуле оцінка показників минулого періодуЧастота складання звітності Періодичність на регулярній основіКоли вимагається може складатися і на нерегулярній основіПеріодично на регулярній основі частота подавання звітності найбільшаСтупінь надійностіВимагає обєктивності історичний за природоюСуттєво залежить від цілей планування при потребі використовуються точні дані футуристичний за природою Вимагає точності залежить від змін податкового законодавства На підставі вищевикладеного можна зробити певні висновки. Існування податкового обліку необхідна умова правильного нарахування податків і зборів, оскільки бухгалтерський облік не повною мірою задовольняє вимоги податкової системи. Серед особливостей податкового обліку, на нашу думку, можна виділити такі орієнтація лише на одного споживача податкові органи, спеціалізовані форми звітності, відсутність обмежених систем обліку, особлива методологія обчислення фінансових результатів, додатковий первинний облік. Правила ведення бухгалтерського обліку, порядок визначення фінансових результатів передбачають трактування господарських процесів не з податкових позицій, а з економічної суті кожної господарської операції і орієнтований на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, а тому не передбачає формування показників, які використовуються для складання податкової звітності на основі чинного податкового законодавства України. Доходи визнані в бухгалтерському обліку, як правило визнаються валовими доходами і в податковому обліку, але різниця може виникнути в результаті не співпадання по звітних періодах, оскільки момент визнання доходу в бухгалтерському і в податковому обліку різні. Крім того встановлено різні підходи по визнанню доходів і валових доходів по окремих операціях, які визнаються валовими доходами і не являються доходами в бухгалтерському обліку. Наприклад: безоплатно одержані необоротні активи включаються до складу валових доходів загальною сумою в момент надходження на підприємство, а в бухгалтерському обліку відображаються в складі додаткового капіталу і визнаються доходом по мірі визнання витрат, тобто по мірі нарахування амортизації. Сума визнаних витрат в бухгалтерському обліку і визнаних валових витрат в податковому обліку суттєво відрізняється (таблиця 2.2). Бухгалтерський облік витрат ґрунтується на принципі обачності, згідно з яким методи оцінки витрат мають запобігати їх заниженню, а в податковому обліку підхід протилежний: валові витрати не повинні бути завищені, а тому встановлюються обмеження при визнанні валових витрат. Необхідність уособленого ведення податкового обліку пояснюється тим, що визнання доходів і валових доходів, витрат (валових витрат ), фінансових результатів (прибутку до оподаткування) у податковому занодавстві не відповідає основним принципам визнання доходу в бухгалтерському обліку. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи і витрати визначає П(С)БО 15 "Дохід" і П(С)БО 16 "Витрати". В податковому обліку витрати визнаються згідно норм Закону України " Про оподаткування прибутку підприємств". В результаті виникають розбіжності в визнанні доходів і витрат, визначенні фінансових результатів в бухгалтерському обліку і визначенні прибутку до оподаткуванні в податковому обліку. Таблиця 2.2. Відмінності у визнанні витрат у бухгалтерському та податковому обліку № п/пВитрати Відображення в облікуБухгалтерський облікПодатковий облік1Благодійна допомога неприбутковим організаціямВся сума Враховується не більше 4% оподатковуваного прибутку за звітний період2Податок на прибуток Відносяться на витрати в розмірі, визначеному від прибутку в бухгалтерському обліку Не відносяться на витрати3Штрафи, пені, неустойкиВідносяться на витратиНе відносяться на витрати4Капітальні витрати на покращення основних засобівВідносяться на збільшення балансової вартості основних засобівВраховується в складі валових витрат не більше 5% загальної балансової вартості основних фондів на початок року, решта відноситься на збільшення вартості основних фондів5Ремонт основних засобів для підтримки їх в робочому стані без їх покращення Відносяться на витратиВраховується в складі валових витрат не більше 5% загальної балансової вартості основних фондів на початок року, решта відноситься на збільшення вартості основних фондів6Представницькі витрати Відносяться на витратиВідносяться на витрати не більше 2% від прибутку за звітний період7Добові Повністю відносяться на витратиВідносяться на витрати згідно з встановленими нормами8Аванси Не вважаються витратамиВалові витрати збільшуються на суму авансів постачальникам9Безнадійна заборгованістьВідносяться на витратиЗменшують дохід, якщо мала місце затримка оплати вартості товарів понад 30 днів і платник звернувся до суду10Придбання паливно-мастильних матеріалів для легкових автомобілів Відносяться на витратиНе відносяться на витрати11Нестачі Відображається вся сумаТільки в межах норм природного убутку відносяться на витрати12Професійна підготовка Відображається вся сумаВідображається до 2% від Фонду оплати праці звітного періоду, крім повязаних осіб

Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства і постановка податкового обліку на ньому Підприємство по переробці риби і мясопродуктів це госпрозрахунковий відособлений підрозділ Майстрівського споживчого товариства, зареєстрований 30 жовтня 1996 року як субєкт підприємницької діяльності без права юридичної особи. Житомирським обласним

скачать реферат
первая   ... 2 3 4 5 6 7
Рефераты / Бухгалтерский учет и аудит /