Управління утворенням прибутку підприємства

році рівень витрат збільшився на 20,6 % , що впливає негативно на прибуток і привело до перевитрат коштів. 3. Аналіз прибутку свідчить про те , що СП “ Афамія “ у 1999 році знаходиться в зоні збитковості ( - 18,4 тис.грн.) , тобто у кризовому стані . За допомогою показників рентабельності оцінена ефективність використання ресурсного потенціалу, за якими спостерігається збільшення збитковості по підприємству на 20,6 тис.грн. Аналіз ефективності управління прибутком у 1999 році по СП “ Афамія” характеризує зниження рентабельності від 0,008 грн. до 0,003 грн.

В третьому розділі дипломної роботи провели розробку обгрунтування прибутку торговельного підприємства на 2000 рік : 1. Визначили мінімальний прибуток , при якому підприємство вийде з зони збитковості. 2. Визначили ,що Пнорм = 69,2 тис.грн., де Пнорм нормальний прибуток. 3. Розмір необхідного прибутку у 2000 році для стимулювання виробничих і соціальних потреб підприємства , де Пнеобх = 22,3 тис.грн. 4. Визначили розмір можливого прибутку , де Пможл = 15,4 тис.грн.

Для того, щоб СП “Афамія” вийшло з зони збитковості і отримало підвищення прибутковості, зростання доходів, можна запрпонувати такі пропозиції:

Основними резервами зростання валового доходу є: · Зниження цін при закупці товарів, скорочення числа посредників при закупці товарів, закупка товарів за зниженими цінами на сезоних ярмарках, передевяткових розпродажах; за рахунок зростання цін реалізації товарів, підвищення рівня торговельного обслуговування, використання сприятливої торговельної кон”юнктури; · Зниження витрат обігу за рахунок якісного стану основних фондів, зростання ефективності їх використання; розробити ламку систему планування витрат, враховуючи зміни внутрішніх умов, важливість інформації; своєчасне виявлення задач зниження витрат обігу. · СП “Афамія” необхідно розширити свою торговельну діяльність:

- Розширення асортиментної структури товарів.

- Заключення договорів з прямими постачальниками продовольчих товарів. - Організація цілодобової торгівлі. - Організація виїздної торгівлі у вихідні та святкові дні (передевяткові розпродажи). - Проведення рекламних заходів стосовно товарів (робіт, послуг), що продаються, надання послуг (виконання робіт) з метою реклами. - Збільшення асортименту кондитерських виробів. - Відкриття торговельних кіосків по м.Чернівці.

Таким чином, використання запропонованих пропозицій приведе підприємство до досягнення потрібної величини прибутку. У підвищенні прибутку та високій рентабельності зацікавленні і підприємство, і держава, з одного боку, це є прямим джерелом виробничого і соціального розвитку підприємства, а з другого частина прибутку виплачується у вигляді податків та обов”язкових платежів, забезпечує постійні і зростаючі надходження до державного бюджету.

Виконавець дипломної роботи студентка VI курсу Шевчук Н.В. спец. 7050107

Керівник дипломної роботи Вудвуд В.В.

“____”_____________ 2000р.

скачать реферат
первая   ... 8 9 10 11
Рефераты / Бухгалтерский учет и аудит /