Споживчий кредит

яку необхідно погасити складає: S = 17000 + 6445,83 = 23445,83 грн. а розмір щомісячних внесків складе: R = 23445,83 = 1953,82 грн. (в разі розрахунку за простим відсотком) 12

Розрахунки відсотків в умовах інфляції Приклад 5. Банк надав кредит на 9 місяців в розмірі 5000 гривень. Очикуваний рівень інфляції складає 5%, реальна прибуткова вартість від операції повинна скласти 4% річних. Індекс інфляції за термін користування кредитом за формулою складе: Іn = (1 + in)n, де Іn індекс інфляції за термін кредиту; in рівень інфляції; n кількість періодів. Іn = (1 + 0,05)9 = 1,55 За наступною формулою ставка відсотків по кредиту з урахуванням інфляції буде дорівнювати: iі = (1 + nі) І n 1, n де iі проста ставка процентів за кредитом, яка враховує інфляцію; n кількість періодів; і прибуткова вартість операції у відносних одиницях. iі = (1 + 0,75* 0,04) 1,55 1 = 0,795 = 79,5% річних 0,75 Сума, яку потрібно буде сплатити позичальнику складе:

S = 5000 * (1 + 0,75 * 0,795) = 7981,25 грн. Сума відсотків за кредитом складе: І = 7981,25 5000 = 2981,25 грн. 1.3. КРЕДИТНИЙ “СКОРИНГ” НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКИХ І ЗАРУБІЖНИХ БАНКІВ

У США й інших ринкових країнах існують спеціальні юридичні норми і правила, що регулюють використання споживчих кредитів. Кредитори не мають права здійснювати дискримінацію потенційних позичальників: за расовими, релігійними ознаками, національністю, сімейним станом, статтю (якщо останні задовольняють основні критерії відносно кредитних ризиків). Однак кредит може отримати тільки громадянин даної країни. Аналіз кредитоспроможності клієнта передує укладенню з ним кредитного договору і дозволяє виявити фактори ризику, які здатні привести до непогашення виданого банком кредиту в обумовлений строк, і оцінити ймовірність своєчасного повернення кредиту. Визначення кредитоспроможності клієнта є невідємною частиною роботи банку по визначенню можливості надання кредиту. Під аналізом кредитоспроможності позичальника розуміється оцінка банком позичальника з точки зору можливості і доцільності надання йому кредиту, визначення ймовірності повернення у відповідності з кредитним договором. аналіз кредитоспроможності клієнта дозволяє банку, своєчасно утрутившись у справи боржника, вберегти його від банкрутства, а при неможливості цього оперативно призупинити кредитування. Оцінка кредитоспроможності клієнта проводиться в кредитному відділі банку на основі інформації, яка характеризує здатність клієнта отримувати прибуток, який є достатнім для своєчасного погашення кредиту, наявність у позичальника майна, яке при необхідності може виступити забезпеченням даного кредиту і т.д. Крім того, працівник банку зобовязаний аналізувати ринкову коньюктуру, тенденції її змін, ризики, які випробовують банк і його клієнт. Джерелами інформації про індивідуального позичальника можуть бути відомості з міста роботи, місця проживання і т. п. Найчастіше вивчення кредитоспроможності індивідуальних позичальників здійснюється за бальною системою оцінки надійності клієнтів. У таблицях подано типові для американських, французьких, англійських банків класифікаційні бальні оцінки для визначення надійності позичальника. За критеріями таблиці 4, відмовляють у кредиті позичальникові, якщо він набрав менше 13 балів. При отриманні ним близько 30 балів розглядають пропозицію про надання кредиту з великим ризиком. Табл.4. Бальні критерії для визначення кредитоспроможності позичальників

Критерії БалиКритеріїБали1. Рід занять Лікар - стоматолог Бізнесмен Викладач коледжу Вчений Державний службовець Фермер Медична сестра Кваліфікований робітник Журналіст Особи вільни професій Прибиральник сміття Слюсар Поліцейський Перукар Портовий вантажник Буфетник Працівник гаража Музикант Художник Працівник сфери послуг Сільськогосподарський робітник Таксист

2. Стаж роботи Теперішня праця менше 2-х років, попередня менше 10років Теперішня праця 7років і більше, попередня менше 10років

3. Житлові умови Є власний будинок Орендує квартиру Проживає з батьками Орендує кімнату 7 7 7 6 6 6 5 5 5 3 3 4 4 3 2 2 2 1 1 1

0 0

2

5

5 3 3 04.Тривалість проживання у даній місцевості Більше 5 років 2 - 5 років Менше 2-х років

5. Сімейний стан Жонатий Вдівець Одинока жінка Одинокий чоловік Розлучена жінка Розлучений чоловік

6. Тижневий заробіток у доларах Більше 200 101200 91100 7690 6175

7. Банківський рахунок Поточний і нагромаджувальний Нагромаджувальний Поточний

8. Кредитні рекомендації Володіє двома кредитними картками Дві кредитні картки універ-сального магазину Гарантії фінансової компанії Гарантії ювелірного магазину Рекомендації двох фінансових компаній або двох ювелірних магазинів

3 2 1

5 5 4 3 2 0

5 4 3 2 1

6 3 2

4

2 2 2

4

За критеріями таблиці 5, найвигіднішим є позичальник, який одержує більше 510 балів, а якщо сума балів менша 380 балів то банк відмовляє позичальнику у видачі кредиту.

Табл. 5. Бальні критерії для визначення кредитоспроможності позичальників

КритеріїБалиКритеріїБали 1.Ціль кредиту Грошова позичка Купівля автомобіля

2.Участь клієнта при фінансуванні угоди Оплата готівки менше 10% суми Від 10 до 45% суми Більше 45% суми 3. Сімейний стан Розлучені пари Пари, які мають трьох дітей

4.Володіння нерухомістю Оренда квартири Власний будинок

5. Термін кредиту Менше 1-го року Більше 2-х років

0 100

0 30 50

0 60

0 80

140 0

6. Вік Особи віком до 25 років Особи віком більше 65 років

7. Професія Студенти Державні службовці

8. Стаж праці Менше року Більше 4-х років

9. Чистий річний дохід До 60 тисяч франків Більше 160 тисяч франків

10. Банківський рахунок Залишок менше 5000 франків Залишок більше 5000 франків

0 100

0 100

0 100

0 100

0 150 Зарубіжні банки, вивчаючи репутацію індивідуальних позичальників, використовують метод кредитного скоринга, пристосовуючи його до особливостей банку і характеру банківського законодавства країни. Техніка кредитного скоринга була розроблена американським економістом Д.Дюраном на початку 1940-х років і використовує такі коефіцієнти при нарахуванні балів: 1. Вік: 0,1 бала за кожний рік більше 2 років (максимум 0,30); 2. Стать: жінка 0,40; чоловік 0; 3. Термін проживання: 0,042 за кожний рік проживання в даній місцевості ( максимум 0,42 бала); 4. Професія: 0,55 за професію з низьким ризиком, 0 за професію з високим ризиком і 0,16 для інших професій; 5. Праця в корпорації: 0,21; 6. Стаж: 0,059 за кожний рік праці в даній корпорації ( максимум 0,59бала); 7. 9. Фінансові показники: 0,45 бала за наявність банківського рахунку; 0,35 за володіння нерухомістю; 0,19 при наявності страхового поліса із страхування життя. Межа, що розділяє “добрих” і “поганих” клієнтів,

скачать реферат
первая   ... 2 3 4 5 6 7 8 ...    последняя
Рефераты / Банковское дело /