Валютно-фінансові операції

курс продажу “форвард” становить 2,2649 UAH за 1 USD. 400000,00 USD * 2,2649 = 905960,00 грн. Отже , угода репорт в даному випадку є не ефективною ,тому, що хоча прямі прибутки і склали є 10760,00 грн. , але через 2 місяці цю ж саму суму можна буде продати ще дорожче : 400000,00 USD * 3,428 = 1371200,00 грн. А це з покриттям витрат прямих прибутків складе ще й 465240,00 грн. збитків

Висновок : з приведених вище розрахунків виходить , що угоди репорт в данний проміжок часу є набагато вигіднішими за угоди депорт.

Завдання 5 . Виконати необхідні розрахунки для визначення ефективності опціонних угод на купівлю і продаж доларів США за українські гривні , укладених 01 числа кожного місяця розрахункового періоду, якщо власник опціону при його купівлі сплачує продавцю премію в розмірі 0,04 UAH за 1 USD. ФОРВАРДНИЙ ОПЦІОН (OPTION) це контракт, укладений між двома контрагентами, один із яких виписує і продає опціон (при цьому він є продавцем опціону), а іншої купує його й одержує право протягом обговореного в умовах опціону терміну або купити за фіксованою ціною визначену суму іноземної валюти в продавця опціону (у випадку валютного опціону на покупку), або продати визначену суму валюти продавцю опціону (опціон на продаж). Таким чином, особливість опціону полягає в тім, що в угоді купівлі-продажу покупець здобуває не титул власності (тобто іноземну валюту), а право на її придбання. При цьому покупець опціону виплачує продавцю своєрідні комісійні, котрі іменуються премією. У цій угоді продавець контракту приймає на себе визначені обов'язки ( чипродати купити визначену суму валюти) у залежності від умов опціону. Покупець же опціону одержує право чи купити продати визначену суму валюти.

5.1. Опціонна угода укладена 01.07.1998 року на купівлю і продаж доларів США за українські гривні . Сума валюти 400000,00 USD. Курс обміну 2,0647 . Дата завершення опціонного періоду 01.09.1998 року. Премія 0,04 UAH за 1 USD.

Рішення : 400000,00 * 2,0647 + 400000,00*0,04 = 841880,00 грн. Курс обміну на 01.09.1998 року складає 2,25. 400000,00 * 2,25 = 900000,00 грн. 841880,00 900000,00 = 58120,00 грн. Отже, для власника опціону ця угода є вигідною він одержить прибуток 58120,00 грн., на цю ж суму отримає збитків продавець.

5.2. Опціонна угода укладена 01.09.1998 року на купівлю і продаж доларів США за українські гривні . Сума валюти 400000,00 USD. Курс обміну 2,25 . Дата завершення опціонного періоду 01.11.1998 року. Премія 0,04 UAH за 1 USD.

Рішення: 400000,00 * 2,25 + 400000,00*0,04 = 916000,00 грн. Курс обміну на 01.09.1998 року складає 3,428. 400000,00 * 3,428 = 1371200,00 грн. 900000,00 1371200,00 = - 471200,00 грн. Отже, для власника опціону ця угода є вигідною він одержить прибуток 471200,00 грн., на цю ж суму отримає збитків продавець.

Висновок: ефективність опціонної угоди залежить від коливання валютного курсу. Чим більше підвищення курсу, тим вигіднішою стає опціонна угода для власника опціону.

Л І Т Е Р А Т У Р А

1. Інструкція з організвції емісійно-касової роботи в установах банків України. Затверджено Постановою Правління Національного банку України № 129 від 07.07.1994 року .

2. Банківська енциклопедія під редакцією д.ек.н.професора Мороза А.М.

3. Банківська справа під редакцією д.ек.н.професора Лаврушина О.І. Москва “Фінанси та статистика” 1999 рік.

скачать реферат
первая   ... 4 5 6 7
Рефераты / Валютные отношения /