Валютно-фінансові операції

+--------------------------+----------------

USD\DEM

Оффіційний крос-курс USD\DEM станом на 01.07.1998 року.

USD\DEM = 2.0647\1.141538 = 1.8087

Оффіційний крос-курс USD\DEM станом на 01.08.1998 року

USD\DEM = 2.1342\1.206444 = 1.7690

Оффіційний крос-курс USD\DEM станом на 01.09.1998 року

USD\DEM = 2.2500\1.269537 = 1.772299

EUR\DEM (ECU\DEM)

Оффіційний крос-курс ECU\DEM станом на 01.07.1998 року.

ECU\DEM = 2.258876\1.141538 = 1.978800

Оффіційний крос-курс ECU\DEM станом на 01.08.1998 року

ECU\DEM = 2.380194\1.206444 = 1.972900

Оффіційний крос-курс ECU\DEM станом на 01.09.1998 року

ECU\DEM = 2.503526\1.269537 = 1.971999

EUR\USD (ECU\USD)

Оффіційний крос-курс ECU\USD станом на 01.07.1998 року.

ECU\USD = 2.258876\2.0647= 1.094045

Оффіційний крос-курс ECU\USD станом на 01.08.1998 року

ECU\USD = 2.380194\2.1342= 1.115262

Оффіційний крос-курс ECU\USD станом на 01.09.1998 року

ECU\USD = 2.503526 \2.2500 = 1.126782

Завдання 3 . Для форвардних угод на купівлю\продаж доларів США за українські гривні розрахувати форвардну маржу, курс форвард та ефективність форвардних угод, виходячи із умов варіанту. Дата укладання форвардних угод 01.07.1998 року; 01.08.1998 року; 01.09.1998 року. Визначити результати форвардної угоди, порівнюючи ринкові курси на момент розрахунку по форвардним угодам із курсами форвард, зафіксованими в угодах. Зробити висновки.

3.1. На 01.07.1998 року “спот” курс купівлі/продажу становить 2,051/2,094 UAH за 1 USD. Відсоткові ставки на грошовому ринку дорівнюють : - за депозитами в USD ( С д.б ) 25 % - за кредитами в USD ( С кр.б ) 33 % - за депозитами в UAH ( С д.зм ) 49 % - за кредитами в UAH ( С кр.зм ) 66 % Термін форвардної угоди (Т) становить 2 місяці ( 60 днів ) , термін відсоткового року 360 днів. Визначити : - форвардну маржу ( премія чи дісконт ) ; - курс форвард ( курс “аутрайт” ) USD\UAH.

1. П (Д) пр = ( К с.пр. * ( С кр.зм. С д.б.) * Т ) \ ( 360*100 + С д.б. * Т ) ; де П (Д) пр премія (дисконт) для форвардного курсу продажу; К с.пр. спот-курс продажу; П (Д) пр = ( 2,094 (66 25)*60 ) \ ( 360*100 + 25*60 ) = 0,1374 ( + 1374 пунктів ) премія .

1. П (Д) пр = ( К с.куп. * ( С д.зм. С кр.б.) * Т ) \ ( 360*100 + С кр.б. * Т ) ; де П (Д) пр премія (дисконт) для форвардного курсу продажу; К с.куп. спот-курс купівлі; П (Д) пр = ( 2,051 (49 33)*60 ) \ ( 360*100 + 33*60 ) = 0,0052 ( + 52 пункт ) премія . Форвардна маржа = 52- 1374 Курс “аутрайт” USD\UAH : - курс купівлі 2,051+0,1374= 2,1884 - курс продажу 2,094+ 0,0052=2,0992 Ринкові курси на момент розрахунку по форвардній угоді на 01.09.1998 року - курс купівлі 2,238 - курс продажу 2,322. Результати форвардної угоди: - при купівлі (2,1884-2,238)*400000,00 USD = - 19840,00 грн. додаткова економія. - при купівлі (2,0992-2,322)*400000,00 USD = - 89120,00 грн. додаткові витрати. Отже за таких обставин вигідно купувати долари, ніж їх продавати.

3.2. На 01.09.1998 року “спот” курс купівлі/продажу становить 2,238/2,261 UAH за 1 USD. Відсоткові ставки на грошовому ринку дорівнюють : - за депозитами в USD ( С д.б ) 25 % - за кредитами в USD ( С кр.б ) 33 % - за депозитами в UAH ( С д.зм ) 45 % - за кредитами в UAH ( С кр.зм ) 60 % Термін форвардної угоди (Т) становить 2 місяці ( 60 днів ) , термін відсоткового року 360 днів. Визначити : - форвардну маржу ( премія чи дісконт ) ; - курс форвард ( курс “аутрайт” ) USD\UAH.

1. П (Д) пр = ( К с.пр. * ( С кр.зм. С д.б.) * Т ) \ ( 360*100 + С д.б. * Т ) ; де П (Д) пр премія (дисконт) для форвардного курсу продажу; К с.пр. спот-курс продажу; П (Д) пр = ( 2,094 (60 25)*60 ) \ ( 360*100 + 25*60 ) = 0,1173 ( + 1173 пунктів ) премія .

1. П (Д) пр = ( К с.куп. * ( С д.зм. С кр.б.) * Т ) \ ( 360*100 + С кр.б. * Т ) ; де П (Д) пр премія (дисконт) для форвардного курсу продажу; К с.куп. спот-курс купівлі; П (Д) пр = ( 2,051 (45 33)*60 ) \ ( 360*100 + 33*60 ) = 0,0039 ( + 39 пункт ) премія . Форвардна маржа = 52- 1374 Курс “аутрайт” USD\UAH : - курс купівлі 2,238+0,1173= 2,3553 - курс продажу 2,261+ 0,0039=2,2649 Ринкові курси на момент розрахунку по форвардній угоді на 01.11.1998 року - курс купівлі 3,391 - курс продажу 3,458. Результати форвардної угоди: - при купівлі (2,3553-3,391)*400000,00 USD = - 414280,00 грн. додаткова економія. - при купівлі (2,2649-3,458)*400000,00 USD = - 477240,00 грн. додаткові витрати. Отже за таких обставин вигідно купувати долари, ніж їх продавати.

Завдання 4 . Провести необхідні розрахунки для визначення ефективності угод репорт і депорт для доларів США за українські гривні, укдадених 01.07.1998 року; 01.08.1998 року; 01.09.1998 року. Визначити додаткову економію або додаткові витрати, що виникають в результаті порівняння із ринковими курсами на дату завершення свопу курсів форвард, звфіксованих в угодах. Зробити висновки.

УГОДА РЕПОРТ це продаж валюти на умовах “спот” і одночасна купівля на умовах”форвард”.

4.1. На 01.07.1998 року курс продажу “спот” становить 2,094 UAH за 1 USD. 400000,00 USD * 2,094 = 837600,00 грн. На 01.07.1998 року 2-х місячний курс купівлі “форвард” становить 2,1884 UAH за 1 USD. 400000,00 USD * 2,1884 = 875360,00 грн. Отже , угода репорт в даному випадку є ефективною ,тому, що хоча прямі витрати є 37760,00 грн. , але через 2 місяці цю ж саму суму можна буде купити ще дорожче : 400000,00 USD * 2,25 = 900000,00 грн. А це з покриттям витрат прямих становить ще й 24640,00 грн. прибутку. 4.2. На 01.09.1998 року курс продажу “спот” становить 2,261 UAH за 1 USD. 400000,00 USD * 2,261 = 904400,00 грн. На 01.09.1998 року 2-х місячний курс купівлі “форвард” становить 2,3553 UAH за 1 USD. 400000,00 USD * 2,3553 = 942120,00 грн. Отже , угода репорт в даному випадку є ефективною ,тому, що хоча прямі витрати є 37720,00 грн. , але через 2 місяці цю ж саму суму можна буде купити ще дорожче : 400000,00 USD * 3,428 = 1371200,00 грн. А це з покриттям витрат прямих становить ще й 429080,00 грн. прибутку.

УГОДА ДЕПОРТ це купівлі валюти на умовах “спот ” і одночасний продаж на умовах”форвард”.

4.3. На 01.07.1998 року курс купівлі “спот” становить 2,051 UAH за 1 USD. 400000,00 USD * 2,051 = 820400,00 грн. На 01.07.1998 року 2-х місячний курс продажу “форвард” становить 2,0992 UAH за 1 USD. 400000,00 USD * 2,0992 = 839680,00 грн. Отже , угода репорт в даному випадку є не ефективною ,тому, що хоча прямі прибутки і склали є 19280,00 грн. , але через 2 місяці цю ж саму суму можна буде продати ще дорожче : 400000,00 USD * 2,25 = 900000,00 грн. А це з покриттям прямих прибутків складе ще й 60320,00 грн. збитків. 4.4. На 01.09.1998 року курс купівлі “спот” становить 2,238 UAH за 1 USD. 400000,00 USD * 2,238 = 895200,00 грн. На 01.09.1998 року 2-х місячний

скачать реферат
первая   ... 3 4 5 6 7
Рефераты / Валютные отношения /