Бухгалтерский учет в торговле в Украине


311,321

7004.Закриті використані кредити в кінці року6818023000

Висновки.

У умовах формування ринкових відносин торгово-посередницька діяльність займає особливе місце в народному господарстві України. Тому дуже актуально вивчення особливостей обліку операцій оптової і роздрібної торгівлі. Вивчення особливостей бюджетного обліку необхідно для підготування до роботи в бюджетних установах. Вивчення бухгалтерського обліку в будівництві, страхової діяльності, на транспорті, у банках, сільському і лісовому господарстві й інших галузях дуже важливе в наш час. В теоретичній частині було розглянуто облік реалізації товарів та визначення фінансових результатів в оптовій торгівлі, облік закінчених капітальних вкладень та облік джерел їх фінансування, а також вирішена практична задача обліку в бюджетній установі. Засвоєння теоретичних знань, придбання практичних навичок бухгалтерського і податкового обліку в бюджетних установах, торгівлі, на підприємствах побутового обслуговування й інших галузей і сферах народного господарства України допоможе бухгалтеру у його подальшій діяльності.

Список використаної літератури. 1. Закон України “ Про Державний бюджет України на 2000р.” від 17.02.2000 р, №1458-III. 2. Закон України “ Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р, №996-ХIV, зі змінами і доповненнями. 3. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” у редакції Закону України від 22.05.97 р, №І283/97-ВР, зі змінами і доповненнями. 4. Закон України “ПРО оподатковування прибутку підприємства” у редакції від 22.05.97 р., зі змінами і доповненнями. 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід” , від 29.11.99р. № 290. 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” , від 28.01.2000р. № 15. 7. Інструкція № 291 “Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу , зобовязань і господарських операцій підприємств і організацій” затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291. 8. Інструкція № 114 “ Про Затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ”, від 10.12.99 р. № 114. 9. Інструкція з ОФ - Інструкція з бухгалтерського обліку балансової вартості груп основних фондів, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 24.07.97 р. № 159, зі змінами і доповненнями ( втратила чинність). 10. інструкція № 139 - Інструкція про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 18.08.95 р. № 139, зі змінами і доповненнями. 11. Інструкція № 141 - Інструкція з бухгалтерського обліку податку з додаткової вартості, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 01.07.97 р. № 141, зі змінами і доповненнями. 12. Бєлов С. П. “ Бюджетний облік”. М. : Ф.та С. ,1998р. 13. Вербицка Л. В. “ Теорія бухгалтерського обліку” Нав.- метот. Посібник . - К. : Логос, 1999 р. 14. Сопко В. В. “ Бухгалтерський облік” Навч. Посібник . - К. : КНЕУ, 1998 р. 15. Баланс № 6 від 08.02. 2000р. 16. Баланс № 7 від 15.02. 2000р. 17. Баланс №9 від 29.02. 2000р. 18. Баланс № 10 від 07.03. 2000р. 19. Баланс № 14 від 04.04. 2000р. 20. Баланс № 31 від 31.07. 2000р.

скачать реферат
1 2 3 4
Рефераты / Бухгалтерский учет и аудит /