Бюджетный дефицит

економіку. Розвиток реального сектора економіки завжди передбачає створення нових робочих місць, існування конкурентного середовища, які, у свою чергу, сприяють розширенню податкової бази, збільшенню кількості прибуткових підприємств і галузей, поліпшенню добробуту населення (табл.4). Таблиця 4 199219931994199519961997199819992000Реальний ВВП, у % до ВВП 199210085,866,1558,0852,2750,7049,8449,3450,33Дефіцит зведеного бюджету, у % до ВВП-13,8-5,1-8,9-6,6-4,9-6,6-2-11,1фінансування бюджетного дефіциту НБУ (кредити та ОВДП), у % до ВВП6,557,8910,975,42,622,685,691,891,75Розподіл кредитних ресурсів монетарної системи:100100100100100100100100100частка кредитування уряду, %35,809,3931,6447,1549,6250,8360,8561,0260,00частка кредитування економіки, %64,2090,6168,3652,8550,3849,1739,1538,9840,00 Попередні роки характеризувалися завищеними обсягами дохідної частини бюджету, яких економіка не бажала сплачувати. Нерівноправність умов для платників податків, одні з яких мали як галузеві, так і штучні пільги, а інші повинні були сплачувати податки за двох, сприяла поширенню бартеризації і взаємозаліків, кризі неплатежів, низькій податковій дисципліні, зростанню недоїмки, що, у свою чергу, викликало необхідність збільшувати бюджетні ресурси через запозичення (тобто бюджетний дефіцит), що призвело до зростання обсягу бюджетних коштів, спрямованих на обслуговування та погашення державних боргів. Тут є прорахунки як уряду, так і Верховної Ради України (табл. 5). Таблиця 5 199219931994199519961997199819992000Реальний ВВП, у % до ВВП 1992 року10085,866,1558,0852,2750,7049,8449,3450,33Рівень бартеризації, % від загального обсягу операцій42,442,540,839,7Доходи зведеного бюджету, у % до ВВП24,3933,4735,6230,2728,2430,1227,8425,5521,62У т.ч. готівкові надходження до зведеного бюджету, %80,7981,4595,4897,22Обсяг взаємозаліків у зведеному бюджеті, млн. грн.5400,155362,621500900Обсяг взаємозаліків у зведеному бюджеті, у % до доходів зведеного бюджету19,2118,554,522,78Податкова недоїмка до доходів зведеного бюджету кумулятивне, млн. грн.52,75451364,62327,1710301,71400017000Податкова недоїмка до доходів зведеного бюджету кумулятивне, у % до ВВП0,4381,001,6742,4939,91810,78611,371Приріст податкової недоїмки до доходів зведеного бюджету, у % до ВВП0,4380,901,011,037,682,852,01Обслуговування та погашення зовнішнього державного боргу, у % до експорту товарів і послуг12,47,35,75,78,310,217,9 Природною реакцією на зовнішні й внутрішні шокові економічні явища 19971998 років у розвинутих країнах було зменшення державного споживання, збільшення безробіття. Однак Україна пішла іншим шляхом, поставивши за головну мету захист вітчизняного виробника через надання податкових пільг і звільнень, уведення багатьох вільних економічних зон, реструктуризацію і списання податкової заборгованості, що тільки руйнувало новостворене слабке конкурентне середовище. Такі заходи не привели до позитивного результату: реальний ВВП і далі знижується, обсяги виробництва падають, зростає кількість збиткових підприємств, взаємні неплатежі та бартерний обмін між підприємствами, поширюються очікування податкової амністії і нових звільнень, тому зростає і недоїмка за належними до бюджету платежами. Стан виконання бюджету погіршується: залишається небезпечним рівень бюджетної заборгованості із заробітної плати й соціальних виплат, критичним є стан розрахунків бюджетних організацій за спожиту енергію, товари і послуги. Борги бюджетних установ створюють перешкоди у виконанні вітчизняними підприємствами зовнішніх зобов'язань перед постачальниками газу, нафти й іншої імпортної продукції, що також не поліпшує іміджу держави (табл. 6). Таблиця 6 1997199819992000Дефіцит зведеного бюджету, у % до ВВП-6,6-2-11,1Фінансування бюджетного дефіциту НБУ (кредити і купівля ОВДП), у % до ВВП2,685,691,891,75Видатки зведеного бюджету, у % до ВВП35,7129,3726,0021,61Реальний випуск валової продукції, %98,897,499,2103,1Кількість збиткових підприємств, % від загальної кількості (на 01.03.99)53,45253,654,3Рівень бартеризації, у % до загального обсягу операцій42,442,540,839,7Обсяг реструктуризованих і списаних податкових боргів перед бюджетом, млн. грн.1876,2277,37478Рівень безробіття, у % до чисельності населення2,333,695,957,3Податкова недоїмка до бюджету (кумулятивної, млн. грн.2327,1710301,741400017000Приріст недоїмки надходжень до бюджету за рік, у % до ВВП1,037,682,852,01Заборгованість із заробітної плати і соціальних виплат бюджетних установ, млн. грн.2613,828992100Заборгованість за енергоносії бюджетних установ, у % до ВВП3,645,343,1 Якщо ми ставимо за мету економічне зростання, перелом довгострокових негативних тенденцій економічного розвитку, це потребує впровадження жорсткої непопулярної бюджетної політики. Передусім бюджет повинен базуватися на реально існуючих ресурсах: обсяг видатків, які може собі дозволити держава, залежить від можливого рівня реальних доходів і можливостей фінансування дефіциту бюджету. Завищені показники ресурсів однозначно ведуть до зростання державного боргу у будь-яких його проявах. Як результат такої політики процентні платежі за боргом витісняють усі інші бюджетні платежі, в тому числі виплати заробітної плати і соціальні трансферти. Позичати дешеві кредитні кошти практично неможливо внутрішній кредитний ринок зруйновано вимушеною конверсією, крім того, жорстка монетарна політика обмежує пропозицію грошей, відповідно і можливості кредитування як бюджету, так і реального сектора економіки. Зовнішні ринки капіталу для країн із перехідною економікою майже закриті (великі процентні ставки за ризик інвестування), за винятком "підтримуючого" фінансування від міжнародних фінансових організацій (МВФ, Світовий банк. Європейський Союз тощо). Якщо бюджет 2000 року складати в умовах, які існували в поточному році, то розрив між можливим обсягом доходів і видатками (розрахованими за принципами, що покладені в основу лімітів) становитиме 5,5 млрд. грн., що потребуватиме глобального перегляду структури бюджетних видатків, тобто всіх програм, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів. (табл. 7). Таблиця 7 1997199819992000Обслуговування державного боргу, у % до видатків державного бюджету12,9713,1115,2713,43Обслуговування та погашення державного боргу, у % до видатків державного бюджету32,7768.8037,0668.45Обслуговування державного боргу, у % до ВВП3.212,322,682,87Обслуговування та погашення державного боргу, у % до ВВП8,1112,176,5011,68Ставка за урядовими кредитами, %:мінімальна за ОВДП19,4737,1929,46-максимальна за ОВДП61,3476,935,01-мінімальна за зовнішніми кредитами4,6565,35--максимальна за зовнішніми кредитами10,2516--Дефіцит бюджету, у % до ВВП-6,6-2-11,1фінансування бюджетного дефіциту НБУ (кредити і купівля ОВДП), у % до ВВП2,685.691,891,75 За таких умов найдоцільнішим для уряду є підвищення рівня доходів і можливостей фінансування бюджетних витрат за рахунок валютної приватизації, яке дає змогу утримуватися від залучення додаткових боргових коштів, не скорочуючи значно фінансування з бюджету державних програм,

скачать реферат
первая   ... 2 3 4 5 6 7 8 ...    последняя
Рефераты / Финансы /