Бюджетный дефицит

збільшуватися рівень прибутків, а отже і податкові надходження, валовий прибуток бюджету не зможе зрости настільки, щоб зрештою призвести до скорочення дефіциту.

2.7 Дефіцит, внутрішній і зовнішній борг. Зараз йде багато суперечок про негативні і позитивні риси дефіциту з погляду росту внутрішнього і зовнішнього боргу. Проте можна виділити такі 2 домінуючі позиції. Перша ґрунтується на незнанні економіки і поверхневому здоровому глузді. Наявність боргу призводить обивателя в страхітливість, абсолютний ріст боргу сприймається як знак прийдешньої катастрофи. Друга ж ґрунтується на детальному аналізі усіх за і проти. От основні положення другої позиції. Отже, національний державний борг будується з бюджетних дефіцитів. Для покриття дефіциту держава удає до запозичень як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.. Національний борг, з одного боку, є пасивом для держави й активом тримачів держоблігацій (цінних паперів державного запозичення). У такий спосіб вартість у результаті держзаймів не губиться. І усе ж, хто несе або буде нести тягар боргу, створеного хронічно незбалансованими бюджетами? Які ж негативні наслідки наявності державного боргу? По-перше, необхідність обслуговування боргу обмежує можливості уряду балансувати поточний бюджет або витрачати засобу, що спрямовуються на обслуговування боргу та інші потреби. Хоча з іншого боку, велика частина процесу обслуговування боргу (внутрішнього) є лише формою перерозподілу, коли засобу платників податків переходять власникам державних цінних паперів. По-друге, хоча обслуговування боргу не має істотної альтернативної вартості, ефект заміщення (витиснення) істотно впливає на майбутнє. За рахунок фінансування дефіциту на фінансовому ринку залишаються недофінансованими якісь проекти приватного сектора, знижуються інвестиції. Саме тут і виявляється висока альтернативна вартість як самих запозичень, так і всього процесу обслуговування боргу в цілому. Треба зауважити, що борг, викликаний необхідністю фінансування трансферів, не накладає ні на кого реального прямого тягаря. По-третє, існує проблема співвідношення розміру державного сектора і приватного. Внаслідок збільшених витрат держави росте державний сектор, а внаслідок ефекту витиснення скорочується приватний сектор. Якщо ж підвищені державні витрати, крім того, не сполучені з підвищеними державними інвестиціями, то через скорочення інвестицій постраждають майбутні покоління. Найбільше тяжким для майбутніх поколінь є зовнішній борг, тому що його виплата не буде лише перерозподілом прибутків між громадянами держави. З іншого боку, зовнішнє фінансування дозволяє країні розширити державний сектор без скорочення приватного сектора.

3. ВЗАЄМОДІЇ БЮДЖЕТНОЇ ТА МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

За роки незалежності Україна пройшла щонайменше два основних етапи свого макроекономічного розвитку. На першому етапі (упродовж 19921995 років) уряд упроваджував м'яку фіскальну політику, що підтримувалася м'якою монетарною. Значні обсяги бюджетного дефіциту покривалися тільки за рахунок кредитних емісій Національного банку. Зовнішнє фінансування йшло переважно на поточні видатки усе це зумовлювало розкручування інфляції до гіперінфляції, вибувалося значне зниження реального валового внутрішнього продукту (табл.1). Таблиця 1 1992199319941995Дефіцит зведеного бюджету, у % до ВВП-13,8-5.1-8,9-6,6Фінансування бюджетного дефіциту НБУ (кредити 1 купівля ОВДП), у % до ВВП6,557,8910,975,40Реальний ВВП90.185,877.187,8Реальний ВВП, у % до ВВП 1992 року10085,866,1558,08Інфляція, у %, грудень до грудня210010257501281.7Державний борг, у % до ВВП41,645,660,755,9*Державний борг, у % до видатків державного бюджету183,3181,2193,1257,7* * Без вирахування списаної заборгованості перед НБУ (7747,98 мли. грн.). Другий етап (із 1995 року) був пов'язаний з уведенням національної грошової одиниці гривні й характеризувався переходом до жорсткої монетарної політики. Завдяки цьому вдалося стримати інфляцію, стабілізувати грошову одиницю і довіру до неї. Поряд із цим м'яка фіскальна політика, при проведенні якої існував і існує значний бюджетний дефіцит, призводить до зростання державного боргу, в тому числі зовнішнього, одночасно зростають обсяги виплат за боргом, що потребує значних валютних коштів для його обслуговування. Стрімке зростання державного боргу на фоні продовження економічного спаду знижує довіру до України як держави, спроможної платити за своїми боргами. Крім того, щорічні недонадходження грошових платежів до бюджету з одночасною необхідністю спрямування значних обсягів коштів на розрахунки за боргами призвели до накопичення боргу із заробітної плати і соціальних виплат, недофінансування майже всіх державних програм. Тобто існував як наявний, так і прихований дефіцит (табл.2). Таблиця 2

199519961997199819992000Дефіцит зведеного бюджету, у % до ВВП-6,6-4,9-6,6-2-11,1Приріст прихованого дефіциту (оцінка), у % до ВВП1,82,13,21.1**0**Фінансування бюджетного дефіциту НБУ5,402,622,685,691,89**1,75**Реальний ВВП87,8909798,399102Реальний ВВП, у % до ВВП 1992 року58,0852,2750,7049,8449,3450,33Інфляція, у %, грудень до грудня281,7139,7110,1120119,1110Державний борг, у % до ВВП41,7*2530,450,952,147,7Державний борг, у % до видатків державного бюджету192,2*124,7122,7287,6297,1279,49Обслуговування та погашення державного боргу, у % до ВВП4,534,888,1112,176,511,68Обслуговування та погашення державного боргу, у % до видатків державного бюджету20,8624,2832,7768.837,0668,45* 3 урахуванням списаної перед НБУ заборгованості (7747,98 мли. гри.). ** Планове залучення коштів на фінансування дефіциту бюджету від НБУ. Проведення м'якої бюджетної політики протягом семи років незалежності разом із м'якою і жорсткою монетарною політикою призвело до хронічного економічного спаду, створення тромбів у фінансовій системі, низької податкової дисципліни, зростання недоїмки за платежами у бюджет та накопичення небезпечного рівня державного боргу (табл. 3). Таблиця З 199219931994199519961997199819992000Реальний ВВП90,185,877,187,8909798,399102Реальний ВВП, у % до ВВП 1992 року10085,866,1558,0852.2750,7049,8449,3450,33Кредиторська заборгованість підприємств, у % до ВВП89,8109,8132,5159,34207,92Дебіторська заборгованість підприємств, у % до ВВП58,979,499,1135,95202,27Податкова недоїмка до зведеного бюджету кумулятивне, млн. грн.52,75451364,62327,1710301,741400017000Приріст податкової недоїмки до зведеного бюджету за рік, у % до доходів зведеного бюджету1,232,983,563,4227,5810,809,28Податкова недоїмка до зведеного бюджету кумулятивне, у % до ВВП0,4381,001,6742,4939,91810,78611,371 Для створення умов тривалого економічного зростання виникла нагальна потреба у переході до жорсткої бюджетної політики й одночасного обережного пом'якшення монетарної. Обов'язковою передумовою пожвавлення економічного зростання повинен бути профіцит бюджету, який дасть змогу обмежити частку держави у перерозподілі кредитних ресурсів і спрямувати їх на ринкових засадах через банківську систему у реальну

скачать реферат
1 2 3 4 5 6 7 ...    последняя
Рефераты / Финансы /