Бюджетна ситема України

В місті 4 платних автостоянки з пропускною спроможністю за годину 30 автомобілів за 8 роб. год. в день пропускають через себе 960 авто. Загруженість стоянок від максимальної складає 66%. 1 година знаходження автомобілю на стоянці в центральній частині міста 0,5 грн. Якщо при середніх розрахунках прийняти що кожен автомобіль знаходиться на стоянці

1 год. то : 630 * 0,5 грн. = 315 грн. за день. 315 грн.* 30 днів = 9450 грн. за місяць.

Нехай на кожній парковці працює 4 парковщики з з/пл 150 грн. в місяць. Тоді на 4 парковках 16 парковщиків отримують за місяць 2400 грн. з\пл. Доход за місяць складає 9450-2400=7050 грн. Нехай витрати на утримання керуючих та контролюючих органів , та на внутрішні потреби працюючих ( екіпіровка ) складають на місяць 1000 грн. Прибуток складає 6050 грн. За відрахуванням усіх податків сума чистого прибутку складає приблизно 3000 грн. на місяць, або 36000 грн. на рік.

Висновок : це звичайно приблизні розрахунки , але зважаючи на те ,що кількость авто на наших дорогах постійно зростає , стан дорожного покриття на багатьох вулицях нашого міста залишає бажати кращого , небезпечна аварійна ситуація на вулицях нашого міста постійно загрожує життю наших співгромадян , та і сам той факт , що хоча невелика сума коштів , але всеж поповнить місцевий бюджет , говорить про те , що ідея з платними автостоянками заслуговує на увагу.

Література:

1. Василик О.Д. “Державні фінанси України” К.: Вища школа 1997 383с. 2. ЗУ “Про державний бюджет” 22 січня 1998 р. Урядовий курьер; 3. ЗУ “Про оподаткування прибутку підприємств” 12 червня 1997 р. Урядовий курьер; 4. ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні” УК 14 червня 1997р. Урядовий курьер; 5. ЗУ “Про систему оподаткування” - березень 1998 р., Діло ; 6. Єпіфанова А.О., Сало І.В., Дяконов І.І. “Бюджет і фінансова політика України”- К.: Наукова думка, 1997 304с.; 7. Моісеєнко В.В. “Формування місцевих бюджетів в умовах ринкових відносин” /Фінанси України 1996 № 11; 8. Указ президента України “Про Державне казначейство України” /Урядовий курєр 1995 - № 68-69/; 9. Базидевич В., Василенко Л. “Як поновити бюджет та роздуми про податкову систему на Україні” / Бізнес 1994 - №15/.

скачать реферат
первая   ... 2 3 4 5
Рефераты / Финансы /