Доходы Государственного бюджета Украины

1998. 4. Закон України “Про Державний бюджет України на 1999 рік”. Відомості Верховної Ради України № 8, 1999. 5. Закон України “Про Державний бюджет України на 2000 рік”. Офіційний Вісник України № 11, 2000. 6. Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія): Навч. посібник. К.: КНЕУ, 1999. 164 с. 7. Василик О. Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. К.: Вища школа, 1997. 8. Алісов Є. О., Воронова Л. К., Кучерявенко М. П. та ін. Фінансове право. Х.: Фірма “Консум”, 1999. 496 с. 9. Огонь С. Податкова політика і доходи бюджетів України. Фінанси України № 5, 1997. 10. Васильченко З. Доходи бюджету в системі управління економікою. Фінанси України № 6, 1997. 11. Вдовиченко М. Податкове регулювання: досвід США і його використання в умовах України. Фінанси України № 3, 2000.

скачать реферат
первая   ... 2 3 4 5
Рефераты / Финансы /