Аналіз менеджменту ВАТ Сумсільмаш

із завданнями, що стоять перед організацією. Ситуація, що склалася у нашій країні, одночасна зміна економічних і політичних систем несуть як великі можливості, так і великі загрози для кожної особистості, стабільності її існування, привнесуючи значний ступінь невизначеності в життя практично кожної людини. Управління персоналом у такій ситуації отримує особисте значення: воно дозволяє обєднати і реалізувати цілий спектр питань адаптації особистості до зовнішніх умов. Можна виділити три фактори, що здійснюють вплив на людей в організації [11]. Перший ієрархічна структура організації, де основний засіб впливу це відношення влада-підпорядкованість, тобто тиск на людину зверху за допомогою примусу, контролю над розподілом матеріальних благ. Другий культура, тобто розроблені суспільством, організацією, групою людей спільні цінності, соціальні норми, установлення поведінки, які регламентують дії особистості, змушуючи її вести себе так, а не інакше без відчутного примусу. Третій ринок, тобто сіть рівноправних відносин заснованих на купівлі-продажу продукції і послуг, відносин власності, рівноваги інтересів продавця і покупця. Із усього сказаного вище можна зробити висновок, що людський фактор є не тільки статтею витрат, людський фактор і його використання на підприємстві становиться стратегічним фактором та життєво важливою умовою для того, щоб підприємство могло вижити у важких і нестабільних умовах ринку. Погляд, який існував раніше, що нібито співробітник це джерело витрат і труднощів, якого постійно потрібно підганяти або здержувати вже відсутній. У філософії “менеджмента людських ресурсів” співробітник це вже активи підприємства, людський капітал, від якого нема чого очікувати, якщо його розглядати якось по іншому. Це означає послаблення контролю та більшу мотивацію і стимулювання до праці, тому що наявність кваліфікованого кадрового потенціалу є головною умовою забезпечення ефективності виробництва. випуску високоякісної та конкурентноспроможної продукції, швидкого опанування науки і техніки.

Кількісний склад персоналу заводоуправління ВАТ “Сумсільмаш” наведений в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 Кількісний склад персоналу заводоуправління ВАТ “Сумсільмаш” станом на 01.01.2001 року.

№ ппКод КПКод ОКПДТрНайменування посадК-сть одиниць1234511210.124380Голова правління-директор заводу121237.120735Головний інженер-начальник технічного відділу13Заст.директора по загальним питанням-начальник відділу збуту та МТП 14411524676Секретар-друкарка15123923907Начальник сторожової охорони16315222366Інженер по ТБ та охороні праці ІІ кат.1Відділ кадрів7342322601Інспектор по кадрам1Бухгалтерія8123120656Головний бухгалтер19343320281Бухгалтер І кат.110343320281Бухгалтер ІІ кат.111343320281Бухгалтер ІІ кат.112343320281Бухгалтер1132441.225377Економіст з фінансової роботи ІІ кат.1142441.225368Економіст з планування І кат.1152412.225374Економіст з праці116421122921Ст.касир1Відділ збуту та МТП172419.2 2441.225371 25362Провідний економіст із збуту та МТП1182419.2 2441.225371 25362Економіст із збуту та МТП , І кат.1192419.2 2441.225371 25362Економіст із збуту та МТП , ІІ кат.1202432.222336Інженер з маркетингу121413120031Агент з постачання122413120031Агент з постачання1Технічний відділ232149.222214Провідний інженер-конструктор1242149.222214Інженер-конструктор І кат.1252149.222214Інженер-конструктор ІІ кат.1262145.222493Інженер-технолог І кат.1272145.222493Інженер-технолог І кат.1282145.222493Інженер-технолог ІІ кат.129214 5.222493Інженер-технолог ІІІ кат.1302149.222214Інженер-контролер з якості1312412.222351Інженер з організації та нрмуванняпраці І кат.1322149.222427Інженер із стандартизації1332149.222314Інженер з метрології1342149.222364Інженер з охорони навколишнього середовища1Енерго-механічний відділ351229.123898Начальник відділу1 Виробничий відділ361222.223969Начальник відділу начальник виробництва1372149.222381Інженер з підготовки виробництва .1Всього по заводу:36

Як бачимо з вищеприведеної таблиці у склад служби управління персоналом входить лише одна посадова особа інспектор по кадрам, що підтверджує думку, висловлену в п. 2.1 цього розділу щодо ролі служби управління персоналом в організаційний структурі управління ВАТ “Сумсільмаш”. Але планування потреби в персоналі все ж таки є. Його здійснює економіст з праці (табл. 2.2).

Таблиця 2.2 План персоналу на 01.01.2002 року. Чисельність по плануЗаводоуправління41Дільниця №125Штампувальна17Складальна19Інструментальна17,5Ремонтно-будівельна8Енерго-механічна6,5Ремонтно-механічна11Котельна17,5Сторожа8Траснпортна11,5Непромгруппа:12,5В т.ч. Керівники-2 Робітн.-почас.-10,5 194,5 Основні показники, що характеризують рух персоналу

Одними із головних показників, що характеризують рух персоналу у ВАТ “Сумсільмаш”, є оборот кадрів. Оборот кадрів можна визначається як по прийому, так і по звільненню. Оборот кадрів по прийому - це величина, що визначається як відношення кількості усіх прийнятих робітників на підприємство (відділ) за певний проміжок часу до середньосписочної кількості працівників підприємства (відділу) за той же проміжок часу [8]. Формула для визначення обороту кадрів по прийому має наступний вигляд:

, (2.1)

де: Оп - оборот кадрів по прийому; Чп - чисельність прийнятих робітників на підприємство (відділ) за певний проміжок часу; С - середньосписочна кількість працівників підприємства (відділу) за той же проміжок часу. Якщо середньосписочна кількість працівників підприємства за 2000 рік складала 188 осіб, а чисельність прийнятих робітників на підприємство за 2000 рік склала 36 осіб, то оборот кадрів по прийому складе:

Оп1 = = 0,19;

Оборот кадрів по прийому показує, що у 2000 році на підприємство в цілому було прийнято 19% персоналу від його середньосписочної чисельності. Оборот кадрів по звільненню - це величина, що визначається як відношення кількості усіх звільнених робітників на підприємстві (відділі) за певний проміжок часу до середньосписочної кількості працівників підприємства (відділу) за той же проміжок часу [8]. Формула для визначення обороту кадрів по звільненню має наступний вигляд:

, (2.2)

де: Оз - оборот кадрів по звільненню; Чз - чисельність звільнених робітників на підприємстві (відділі) за певний проміжок часу; С - середньосписочна кількість працівників підприємства (відділу) за той же проміжок часу. Якщо чисельність звільнених з підприємства працівників у 2000 році склала 4951 осіб (з Департамента зовнішньоекономічної діяльності - 4 особи), то оборот кадрів по звільненню складе:

Оз1 = = 0,25; Оборот кадрів по звільненню показує, що у 2000році з підприємства в цілому було звільнено 25% персоналу від його середньосписочної чисельності. Був проведений також аналіз якісного складу персоналу, в результаті якого було визначено: - персонал заводоуправління складає 19 % від загальної кількості робітників підприємства; - персонал основного виробництва 32 %; - персонал

скачать реферат
1 2 3 4 5 6 7 ...    последняя
Рефераты / Менеджмент /