Аналіз менеджменту ВАТ Сумсільмаш

Національний банк України Українська академія банківської справи Кафедра управління та зовнішньоекономічної діяльності

Допущена до захисту Завідуючий кафедрою управління та ЗЕД ______________ ______________ (підпис) ПІБ “ _____” _______________ 2001 р.

КУРСОВА РОБОТА

Тема роботи: “Аналіз менеджменту Відкритого акціонерного товариства “Сумсільмаш”

Виконав студент 4 курсу денної форми навчання Група М-82 спеціальність менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Васильєв Михайло Юрійович

Виконав студент групи М-82 Васильєв М.Ю.

Науковий керівник роботи: кандидат економічних наук, доцент Мазило Т.В. _________________ (підпис) “ _____ “ ___________ 2001 р.

.

Суми 2001

Зміст

Вступ...................................................................................................................3

1. Загальна характеристика ВАТ "Сумсільмаш".........................................5 1.1. Спеціалізація підприємства....................................................................5 1.2. Цілі та задачі функціювання...................................................................7 2. Аналіз внутрішнього середовища ВАТ "Сумсільмаш".........................10 2.1. Вивчення структури управління підприємством...............................10 2.2. Персонал як елемент внутрішнього середовища організації............14 2.3. Загальний опис технологій, які використовує підприємство для виробництва продукції..........................................................................23 3. Дослідження зовнішнього середовища......................................................27 3.1. Основні споживачі продукції підприємства.......................................28 3.2. Аналіз конкурентного середовища......................................................30 3.3. Постачальники як один з факторів зовнішнього середовища...........34 3.4. Законодавча база щодо діяльності підприємства...............................35 4. Структура виробничого процесу..................................................................39 Висновки..................................................................................................... 43 Список використаної літератури...............................................................45 Додатки........................................................................................................46Вступ

Найбільш інтенсивний розвиток менеджмент як наука отримав в 20 столітті у наслідок збільшення обємів виробництва, темпів розвитку організації, підвищення рівня впливу змін у зовнішньому середовищі та його факторів. У звязку з цим збільшилась роль менеджменту організації, який породжує побудову найбільш ефективної структури управління організацією, що бере до уваги направлення її діяльності та специфіку функціонування. Також сучасний менеджер повинен брати до уваги всі зміни у зовнішньому середовищі та адекватно на них реагувати. Тож стає питання про проведення аналізу системи управління підприємством для виявлення недоліків в цій системі. Прикладне значіння роботи заключається в узагальненні отриманих знань в ході теоретичних занять та отримання додаткових практичних навиків. У вивченні проблеми можна виділити слідуючи етапи: 1. Загальна характеристика підприємства ВАТ “Сумсільмаш”. 2. Аналіз внутрішнього середовища. 3. Вивчення зовнішнього середовища та її факторів. В рамках вище перерахованих етапів можна виділити слідуючи задачі: - проаналізувати структуру управління організації; - зробити опис технологій на підприємстві; - проаналізувати конкурентне середовище; - вивчити законодавчу базу, яка впливає на діяльність підприємства; - охарактеризувати постачальників і споживачів організації. Наукове значіння роботи заключається в проведенні аналізу обраної проблеми, у зроблених висновках і пропозиціях. Мета роботи зробити багатофакторний аналіз менеджменту підприємства, а також виявити переваги та недоліки системи управління підприємством, використовуючи математичні, статистичні методи дослідження, а також методи економічного та фінансового аналізу. Обєктом дослідження виступає менеджмент підприємства ВАТ “Сумсільмаш”. При здійсненні аналізу буде взято до уваги специфіку і спеціалізацію функціонування підприємства, яка буде вивчатися в першому розділі курсової роботи.

РОЗДІЛ 1

Загальна характеристика ВАТ "Сумсільмаш"

1.1 Спеціалізація підприємства

Обєктом дослідження виступає менеджмент сумського підприємства галузі сільськогосподарського машинобудування Відкрите акціонерне товариство “Сумський завод сільськогосподарського машинобудування”, яке створено відповідно до наказу Регіонального відділення фонду державного майна України по Сумській області № 79 від 14 лютого 1995 року шляхом перетворення в товариство державного підприємства "Сумський завод сільськогосподарського машинобудування" згідно з порядком перетворення у процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства. ВАТ "Сумсільмаш" спеціалізується на виробництві слідуючих товарів: 1. Решето верхнє комбайна "Дон" 1500; 2. Решето ніжнє комбайна "Дон" 1500; 3. Подовжувач комбайна "Дон" 1500; 4. Крилач вентилятора комбайна "Дон" з валом; 5. Решето верхнє комбайна "Дон" 1500 Б. 6. Подовжувач комбайна "Дон" 1500 Б. 7. Решето верхнє комбайна "Нива". 8. Решето нижнє комбайна "Нива". 9. Подовжувач комбайна "Нива". 10. Решето верхнє комбайна "Єнисей " 11. Решето нижнє комбайна "Єнисей". 12. Подовжувач комбайна "Єнисей". 13. Транспортер зернового елеватора комбайна "Нива". 14. Транспортер колосового елеватора комбайна "Нива". 15. Крилач вентилятора комбайна "Нива". 16. Ротор вентилятора ПКН 1500 "Дон". 17. Привод муфти зцеплення СК 5 (вал, муфта, фланець). 18. Транспортер схильний камери "Дон". 19. Транспортер схильний камери "Нива". 20. Транспортер зернового елеватора "Дон". 21. Транспортер колосового елеватора "Дон ". 22. Шнек розподільчий домолач. пристрою. 23. Шнек зерновий РСМ 10.05.090. 24. Стрічка ПХ 56000. 25. Стрічка ПХ 74000. Також підприємство виробляє запасні частини для землеобробної техніки, навозоприбиральних транспортерів, бурякоприбиральної техніки, устаткування кліткового розміщення птиці, устаткуання для тваринних ферм. Виробництво ВАТ “Сумсільмаш” характеризується сезонністю. Це показує рисунок 1.1. (дані взяті з щоквартального звіту підприємства за січень-грудень 2000 року).

Рис. 1.1 Помісячне виробництво продукції в 2000 році, тис. грн.

Як бачимо, максимальний обсяг виробництва приходиться на червень і складає 610,2 тис. грн. Це повязане з сезонністю самого сільського господарства. Тобто інтенсивні роботи по підготовці до збирання врожаю йдуть саме в цей період. Логічним є й те, що найтихішим, з точки зору споживання продукції підприємства, місяцем є січень (12,6 тис. грн.). В цей період у споживачів підприємства не має особливої потреби в його продукції у звязку із невикористанням

скачать реферат
1 2 3 4 ...    последняя
Рефераты / Менеджмент /