Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

до її середньої номінальної вартості становило 4,66. Це свідчить про ліквідність виставлених на продаж пакетів акцій. Якщо врахувати, що стартова ціна акції визначалася на рівні її номінальної вартості, то майже всі акції були продані з перевищенням стартової ціни більш як у 4,5 раза. Найменше було запропоновано пакетів акцій розміром до 1 % від статутного фонду (СФ) - 2, найбільше розміром від 10 до 25% від СФ - 19 (табл.6). Серед галузей виробництва найбільше було запропоновано пакетів акцій будівельних підприємств-12, підприємств машинобудування - 11 та підприємств легкої промисловості - 6 (табл.7). Найбільш вдалими можна вважати біржові, контракти з продажу акцій ВАТ "Українські пухові вироби" (коефіцієнт перевищення стартової ціни становить 37,7), ВАТ "Чортків-ська кондитерська фабрика" (12,8), ВАТ "Київська швейна фірма "Ластівка" (9), ВАТ "Укррічфлот" (9). У 1996 р. кількість пакетів акцій, які були запропоновані до продажу на фондових біржах, збільшилася до 315. Це зразу вплинуло на співвідношення між проданими і запропонованими пакетами. Якщо частка проданих пакетів відносно запропонованих до продажу становила 87,6%, то частка проданих акцій становила лише 33% (див. табл. 5). Тобто найменше було реалізовано пакетів акцій розміром від 25 до 50% та більш як 50% від СФ (табл.5). Серед галузей виробництва лідерство по кількості запропонованих до продажу пакетів акцій знову ж таки утримували підприємства машинобудування і металообробки та будівельні підприємства (табл.8). Це пояснюється тим, що процес корпоратизації, який розпочався в 1993 р., найбільше охопив ці галузі промисловості. Повністю були реалізовані пакети акцій підприємств хімічної, нафтохімічної, харчової промисловості, а також наукової сфери. Продаж акцій проводився на УФБ та КМФБ. Порівняно до номінальної вартості найдорожче були продані акції ВАТ "Туристичний комплекс "Націоналі"" (у 98 разів), ВАТ "Друкарня ім. Шухевича" (у 80 разів), ВАТ "Луганський електроапаратний завод" (у 40 разів), ВАТ "Хімнафтомашпроект" (у 32 рази), ВАТ "Київський центральний універмаг" (у 29 разів). Але частка цих пакетів акцій у проданих є незначною і тому за 1996 р. співвідношення вартості укладених біржових контрактів до їх номінальної вартості дорівнює лише 1,37. 1996 рік ще був роком переважно сертифікатної приватизації. Але в регіонах зростала потреба в торговельних майданчиках для проведення грошової приватизації. Значно зросла кількість підприємств, акції яких не були реалізовані на сертифікатних аукціонах і не могли далі продаватися на них, оскільки вичерпали дозволений нормативними документами кількісний ресурс виставлення на сертифікатний аукціон. І в 1997 р. почали функціонувати УМВБ, ДФБ та ПФТС. Кількість запропонованих до продажу пакетів акцій зросла більше ніж у 2 рази, і 64,6% з них були реалізовані. Оскільки найбільше було продано пакетів акцій розміром менше ніж 1% від СФ (221), то частка проданих акцій до виставлених до продажу становила лише 21,2% (табл. 7). Найменше було реалізовано пакетів акцій розміром понад 50% від СФ-2, або 22,2%. Менше половини від запропонованих було продано пакетів акцій розміром від 25 до 50% від СФ. Найбільше, як і в попередні роки, було запропоновано акцій підприємств машинобудування і металообробки, але відсоток проданих зменшився з 90 до 63,8% (табл. 8). Повністю реалізовано акції підприємств паливної галузі, найменше (40%) медичної промисловості. Найбільш вдалі біржові контракти з продажу акцій по ВАТ "НД1 "Кондиціонер" (коефіцієнт перевищення стартової ціни становив 28,7), ВАТ "Миколаївський річковий порт" (15,7), ВАТ "Індекс" (14,5), ВАТ "Львівська товарно-сировинна фірма "Львівресурси" (12). На первинному ринку цінних паперів підприємств, що приватизуються, виникала ситуація, коли акції вже не могли продаватися за приватизаційні папери і не користувалися попитом на фондових біржах за грошові кошти. Приватизація таких підприємств затягувалася, що призводило до різкого погіршення їх стану, а отже і привабливості їх як об'єктів приватизації. У зв'язку з цим в Державній програмі приватизації на 1998 рік була закладена норма, згідно з якою ціна продажу формувалася на підставі попиту пропозиції. Якщо попит перевищував пропозицію, то ціна продажу зростала порівняно з початковою. Навпаки ціна продажу знижувалася і навіть могла бути меншою від номінальної вартості акції. Оскільки із середини 1998 р. згідно з рішенням Верховної Ради України було припинено продаж пакетів акцій на аукціонах за компенсаційні сертифікати, то значно зросла їх кількість на фондових біржах майже втричі порівняно з попереднім роком. Найбільше було запропоновано до продажу пакетів акцій розміром від 10 до 25% від СФ (758), але реалізовано лише кожен третій (табл. 9). Як і в попередні роки, найбільше продано пакетів акцій розміром до 1% від СФ (61,1%) та від 1 до 5% від СФ (40,4%). Найменше реалізовано пакетів акцій розміром понад 50% від СФ (12,5%). У зв'язку з цим продано лише 10,2% акцій від запропонованих до продажу. Цей показник найнижчий за всю історію біржових торгів акціями підприємств, що приватизуються. Це пояснюється появою ще одного грошового способу приватизації - продажу акцій на грошових аукціонах через мережу центрів сертифікатних аукціонів.

Таблиця 4

Дані про укладені протягом 1997 - 1999 рр. біржові контракти з купівлі-продажу державних пакетів акцій ВАТ, що приватизуються

199719981999

Біржа Кількість запропонованих до продажу акцій, шт.

Кількість проданих акцій, шт. Частка проданих акцій до виставлених на продаж, % Співвідношення середньої ціни продажу однієї акції до її середньої номінальної вартості

Кількість запропонованих до продажу акцій, шт.Кількість проданих акцій, шт.Частка проданих акцій до виставлених на продаж, % Співвідношення середньої ціни продажу однієї акції до її середньої номінальної вартості Кількість запропонованих до продажу акцій, шт.Кількість проданих акцій, шт.Частка проданих акцій до виставлених на продаж, % Співвідношення середньої ціни продажу однієї акції до її середньої номінальної вартості

Українська фондова біржа 200 628 694 38 375 588 19,1 1,33 1 951 520 638 117 635755 6,0 2,44 1 064 586 412 286 900 838 27,0 1,38 Українська міжбанківська валютна біржа 74 493 416 23 857 253 32,0 1,60 611 174538 91 222 693 14,9 1,98 1 202 906 195 549 742 941 45,7 1,24

Київська міжнародна фондова біржа 51 459 078 7 149 220 13,9 2,26 303 355 586 45 886 401 15,1 1,53 531 909 569 117 303 887 22,1 1,22

Донецька фондова біржа 16 224 779 3 153 833 19,4 2,50 164 392 263 ЗО 147 707 18,3 2,59 313 585 777 236 205 162 75,3 0,90

Придніпровська фондова біржа 0 0 0 0 0 0 0 0 119 327 286 26 269 394 22,0 0,88

Позабіржова фондова

торговельна система 3 887 262 119 054 3,119,58 95 252 870 35 898 030 37,7 3,14 275 427 708 32 943 491 12,0 3,95

Таблиця 5 Дані про укладені протягом 1995 1999 рр. біржові контракти з купівлі-продажу державних пакетів

скачать реферат
первая   ... 2 3 4 5 6 7
Рефераты / Инвестиции /