Облік валютних коштів, повязаних з рухом статутного капіталу

-- засновнику-резиденту

300 ---

1695 350

6712 6711

312 311 У випадку ввезення непідакцизних товарів (майна) як внеску до статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями, ці товари звільнюються від сплати податку на додану вартість під час перетину митного кордону України. Майно, що ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями (крім товарів для реалізації або власного споживання), звільняється від сплати мита. При митному оформленні майна, що ввозиться, підприємство з іноземними інвестиціями видає митному органу простий вексель на суму мита. Вексель погашається і ввізне мито не справляється, якщо в період, на який надається відстрочення платежу, ввезене майно зараховано на баланс підприємства з іноземними інвестиціями і податковою інспекцією за місцем знаходження такого підприємства зроблено відмітку про це на примірнику векселя. З моменту виникнення у підприємства з іноземними інвестиціями права власності на майно, яке є внеском до статутного капіталу, це підприємство має право розпоряджатися ним на свій розсуд, тобто здійснювати щодо даного майна всі дії, не заборонені законодавством, наприклад, продати, подарувати, здати в оренду тощо. Оподаткування таких операцій здійснюється в загальноприйнятому порядку. Однак у разі відчуження майна, отриманого як внесок до статутного капіталу від іноземного інвестора, в тому числі у зв'язку з припиненням діяльності цього підприємства (крім вивезення іноземної інвестиції за кордон), діє особливе правило: якщо відчуження відбулось протягом трьох років з моменту зарахування іноземної інвестиції на баланс підприємства з іноземними інвестиціями, таке підприємство сплачує ввізне мито. Розмір ввізного мита обчислюється виходячи з митної вартості ввезеного майна, перерахованої у валюту України за офіційним курсом НБУ, що діяв на дату відчуженні майна. Мито сплачується не пізніше ніж за день до відчуження майна. Якщо підприємство добровільно не сплатило ввізне мито, а податкова інспекція встановила факт відчуження майна раніше трирічного строку при несплаченому ввізному миті, вона повідомляє про це відповідний митний орган. Митний орган, отримавши таке повідомлення, у свою чергу, в безспірному порядку стягує ввізне мито. При цьому на суму несплаченого ввізного мита нараховується пеня за весь час заборгованості, починаючи від дня відчуження майна і включаючи день сплати. Пеня обчислюється в розмірах, передбачених законодавством. Таким чином, заборони на продаж майна, внесеного іноземним інвестором до статутного капіталу підприємств з іноземними інвестиціями, не існує. Однак у разі продажу цього майна раніше трьох років з моменту зарахування іноземної інвестиції на баланс потрібно сплатити ввізне мито. Якщо продаж майна відбувся після закінчення цього строку, ввізне мито не сплачується. Відображення в бухгалтерському обліку операцій з продажу майна, одержаного від нерезидента для власного використання, наведено в таблиці 2. Таблиця 3 Бухгалтерський облік операцій з продажу майна№пп.Зміст господарської операціїКореспоіденція рахунківД-тК-т1.Зареєстровано статутний капітал товариства з іноземними інвестиціями46140462402.Оприбутковано верстат як внесок нерезидента до статутного Капіталу 104 4623.Відображено курсову різницю, яка виникла по заборгованості нерезидента по внесках до статутного капіталу

462 744 744 7934.Нараховано і сплачено митні збори при ввезенні верстату на митну територію України 1046426423115.Реалізовано верстат через 8 місяців після оприбуткування3777426.Відображено ПДВ на договірну вартість верстату7426417.Нараховано ввізне мито. що сплачується у зв'язку з продажем обладнання раніше трьох років з моменту зарахування його на баланс як внесену іноземну інвестицію

104

6428.Сплачено ввізне мито6423119.Списано знос обладнання13110410.Списано залишкову вартість обладнання97210411.Списано на фінансовий результат дохід від продажу обладнання74279312.Списано на фінансовий результат собівартість обладнання793972 Практичне завдання №7. Відобразити в системі бух.обліку операції, які здійснює субєкт підприємницької діяльності України за контрактом з іноземним субєктом господарської діяльності з використанням для розрахунку іноземної валюти 1-ї групи Класифікатора іноземних валют. Офіційні курси НБУ подано в табл. (цифри умовні).: Іноземна валютаДатаКурс НБУ (грн)Долар США13 березня 200*р.5,46Долар США14 березня 200*р.5,50Долар США31 березня 200*р.5,51Долар США27 квітня 200*р.5,55Німецька марка27 квітня 200*р.2,72Долар США29 квітня 200*р.5,54Німецька марка29 квітня 200*р.2,75 Умови: Вивезення давальницької сировини для її переробки підприємством-неризидентом України. 13 березня 200*р. при оформленні вантажної митної декларації на вивезення давальницької сировини резидентом України сплачено митний збір за виконані митні процедури на суму 1020 грн. Вартість переданої нерезиденту давальницької сировини для переробки відображено за цінами придбання, 72400 грн. 14 березня 200*р. оплачені послуги з перероблення давальницької сировини на суму 6800 дол.США. 27 квітня 200*р. ввезено готову продукцію, митна вартість якої становить 13300 дол.США. Сплачено ПДВ у розмірі 20% від вартості продукції, що ввозиться на митну територію України. 27 квітня 200*р. оприбутковано продукцію виготовлену з переробленої сировини за фактичною собівартістю.

Журнал реєстрації господарських операцій№опДатаЗміст господарської операціїСумаКореспонденція рахунківдолгрнД-тК-т113.03Передано сировину в переробку72400206201213.03Нараховано митний збір за митне оформлення давальницької сировини резидента при вивизенні1020206642313.03Сплачено митний збір1020642311414.04Підписано акт приймання виконаних робіт з переробки давальницької сировини 6800 * 5,50=37400680037400281632514.03Оплачено послуги з переробки давальницької сировини680037400632312614.03Нараховано ПДВ на вартість послуг 37400 * 0,2=74807480644641714.03Сплачено ПДВ74806413118Нараховано митний збір при ввезені переробленної продукції на митну територію України2816429Сплачено митний збір64231110

скачать реферат
1 2
Рефераты / Бухгалтерский учет и аудит /