Основи побудови обліку праці та її оплати

аванс за звітний місяць; своєчасно не повернуті підзвітні суми; грошові нарахування (на нестачі товарно-матеріальних цінностей, розкрадання тощо), штрафи та інші відрахування відповідно до чинного законодавства України; відрахування до Пенсійного фонду. Загальна сума утримань не повинна перевищувати 50% суми заробітної плати за мінусом податків. Різниця між нарахованою сумою заробітної плати і утриманнями складає суму до видачі на руки для кожного робітника. Видача зарплати проводиться по платіжних відомостях у встановлені на підприємстві дні місяця на протязі 3-х днів, рахуючи отримання грошей в банку. По закінченню цього строку касир перевіряє, підсумовує видану зарплату, а проти тих, що не отримали її проставляє штамп «депоновано». На депоновані суми касир складає реєстр невиданої зарплати, які здаються в банк на розрахунковий рахунок. Відпустки робітникам і службовцям за перший рік роботи надаються по закінченню 11 місяців безперервної роботи на даному підприємстві. Тривалість відпусток з 01.01.1997р. всім працюючим розраховується в календарних днях. Сума відпускних нараховується виходячи з сумарного заробітку за останні 12 місяців або за менший фактично відпрацьований період; з кількості календарних днів у році чи меншого відпрацьованого періоду і кількості календарних днів відпустки. Синтетичний облік основної і додаткової заробітної плати та її використання ведеться на рахунку 70 «Розрахунки по оплаті праці». По кредиту 70 рахунку відображаються нарахування заробітної плати, а по дебету - утримання та видача заробітної плати. Використана література 1. Закон України «Про оплату праці». 2. Закони України, т. 1-8, Київ, 1999 р. 3. Інструкція зі статистики заробітної плати. Галицькі контракти, №3.1997р. 4. Порядок нарахування середньої заробітної плати. Постанова Кабміну України від 8.02.95р. №100 Баланс №2, 1997р. 5. Сопко В.В. Бухгалтерський облік. Київ, 2000. 6. Грабова Н.М., «Теорія бухгалтерський обліку» 7. Завгородний В.П. «Бухгалтерський облік в Україні» 8. Ткаченко Н.М. «Бухгалтерський фінансовий облік» 9. Баланс 2000-2001 рр. 10. «Вісник податкової служби України» 1999-2001рр. 11. Все о бухгалтерском учете 2000-2001 гг. 12. Галицькі Контракти 2000-2001рр. 13. Налоги и бухгалтерский учет.

скачать реферат
первая   ... 6 7 8 9
Рефераты / Бухгалтерский учет и аудит /