Основи побудови обліку праці та її оплати

роки надається згідно встановленому графіку черговості відпусток в будь-який період року. Нарахування сум виплат за період відпусток регламентується Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабміну від 08.02.1995р. №100 (зі змінами і доповненнями постановою Кабміну від 16.05.1995року), а також Законом України «Про відпустки» від 15.11.1996року. Згідно цих документів щорічна відпустка надається працівникам за фактично відпрацьований рік, який відраховується з дня укладання трудового договору. Тривалість відпусток з 1.01.1997 року незалежно від режимів та графіків роботи всім працюючим розраховується в календарних днях. Нарахування виплат за час щорічної відпустки, додаткових відпусток у звязку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, що мають дітей або компенсації за невикористану відпустку, тривалість яких розраховують в календарних днях, проводиться шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за менший фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів року чи меншого відпрацьованого періоду (за винятком святкових і неробочих днів, встановлених законодавством). Одержаний результат перемножують на кількість календарних днів відпустки. Святкові і неробочі дні, що припадають на період відпустки, не оплачуються. У році кількість неробочих і святкових днів складає 12. Приклад 1. Працівник підприємства має право на щорічну відпустку тривалістю 24 календарних дні та додаткову відпустку - 6 календарних днів. Відпустка надається з 23 квітня 2001 року. Сума заробітної плати за 12 попередніх місяців, починаючи з квітня 2000 року по березень 2001 року складає 1625 грн. Кількість календарних днів у році складає 353 (за винятком святкових і неробочих). Середньоденний заробіток складає 1625 грн. / 353 = 4,6 грн. Сума відпускних складає:30 днів (24 дні + 6 днів) * 4,6 грн. = 138 грн. Фактично тривалість невиходів на роботу становитиме 33 календарних дні, оскільки на відпустку припадають святкові дні 1,2 і 9 травня, які у тривалість відпустки не включаються і не оплачуються. Працівнику, що працював на підприємстві менше року, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця, наступного після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається відпуск чи виплачується компенсація за невикористаний відпуск. Працівникам, що пропрацювали на підприємстві менше двох календарних місяців, середня зарплата обчислюється виходячи з виплат за фактично відпрацьований час. Якщо протягом останніх двох календарних місяців працівник не працював, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за попередні два місяці роботи. При обчисленні середньої заробітної плати для оплати за час відпусток до фактичного заробітку включається: — основна заробітна плата; доплати і надбавки (за надурочну роботу і роботу в нічний час, суміщення професій і посад, розширення зон обслуговування, високі досягнення у праці (високу професійну майстерність), умови та інтенсивність праці, керівництво бригадою, вислугу років та ін.); — виробничі премії і премії за економію конкретних видів палива, електроенергії і теплової енергії; — винагороди за підсумками роботи за рік та інші; — виплати за час попередньої ввідпустки, за час виконання державних і громадських обовязків, за час службових відряджень; — виплату у звязку з тимчасовою непрацездатністю. Усі виплати включаються до розрахунку середньої заробітної плати у тому розмірі, в якому вони нараховані, без врахування сум податків, аліментів тощо. 3. Облік розрахунків з працівниками по заробітній плати 3.1.Утримання з заробітної плати Утримання, які проводяться із заробітної плати, представляють собою форму стягнення з робітників та службовців податків та інших платежів. Згідно з діючим законодавством, з заробітної плати робочих та службовців бухгалтерія підприємства утримує прибутковий податок (див. табл.), суми по виконавчих листах, по виконавчим надписам нотаріальних органів; грошові нарахування, які державними органами контролю, штрафи, які встановлюються в адміністративному порядку. З заробітної плати також утримується : 1% у Пенсійний фонд; 0,5% у фонд соціального страхування; 1% профспілкові внески. Відповідно до Указу Президента України від 22.11.95 № 1082/95 «Про внесення змін в Указ Президента України від 13.09.94 № 519» сукупний оподаткований доход для вирахування прибуткового податку визначається в гривнах, соті частини гривні ( від 1 коп. до 99 коп.) не враховуються. Державна податкова адміністрація України від 12.09.96 р. № 17-214/10-6069 довела до відома шкалу ставок оподаткування для вирахування прибуткового податку з доходів громадян. За прострочення встановлених строків уплати (перерахування) прибуткового податку, в тому числі не утриманого із джерел виплати або утриманого не повністю, сплачуться пеня в розмірі подвійної річної облікової ставки НБУ від суми недоплат. Наприклад, якщо сума недоплати по прибутковому податку становить 500 грн., за який була виявлена недоплата, складає 60 днів, а ставка НБУ 25%, то розрахунок буде наступним : (25% Ч 2) : (100% Ч 360 днів ) Ч 60 днів Ч 500 грн. = 41,66 грн. Після нарахування суми заробітної плати бухгалтерія проводить розрахунок утримань. Різниця між нарахованою сумою заробітної плати та утримань представляє суму до видачі для кожного робітника. Таблиця Шкала ставок оподаткування для визначення прибуткового податку з громадян Місячний сукупний оподатковуваний доходСтавки та розміри податкуДо 17грн. (один неоподатковуваний мінімум)не оподатковується18грн. - 85грн. (від 1 до 5 неоподатковуваних мінімумів)10% від суми доходу, що перевищує розмір одного неоподатковуваного мінімуму86грн. - 170грн. ( 5 - 10) 6грн. 80коп. + 15% суми, що перевищує 85 грн.171 грн. - 1020грн. (10 -60)19грн. 55коп. + 20% суми, що перевищує 170грн.1021грн. - 1700грн. (60 - 100)189грн. 55коп. + 30% суми, що перевищує 1020грн.1701грн. і вище (понад 100 неоподатковуваних мінімумів)393грн. 55коп. + 40% суми, що перевищує 1700грн.3.2. Натуральна оплата праці У період тотальних неплатежів великого поширення набула така форма оплати праці, як натуроплата. Законом України "Про оплату праці" (ст. 23 КЗпП) визначено форми виплати заробітної плати. Заробітна плата на території України виплачується в грошових знаках, що мають законний обіг на території України. Виплата заробітної плати у формі боргових зобов'язань і розписок або в будь-якій іншій формі заборонена. Як виняток колективним договором може бути передбачено часткову виплату заробітної плати натурою (за цінами, не нижчими за собівартість) у тих галузях або за тими професіями, де така виплата, еквівалентна за вартістю оплаті праці у грошовому виразі, є звичайною або бажаною для працівників, за винятком товарів, перелік яких встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.93 р. N 244. Виплата зарплати власною продукцією або покупними товарами, якщо їх включено до

скачать реферат
первая   ... 4 5 6 7 8 9
Рефераты / Бухгалтерский учет и аудит /