Нарахування заробітної плати

на рахунку 23) допоміжним цехам і господарствам (на підприємствах, яким галузевими інструкціями дозволено обліковувати комплексні витрати в складі прямих затрат допоміжних виробництв)

3. Задача.

Література:

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996 від 16.07.99 р. ; 2. Положення про П (С) БО ; 3. Закон України «Про власність» ; 4. Закон України «Про підприємництво» ; 5. Закон України «Про підприємства» ; 5. Закон України «Про господарські товариства» ; 7. Положення № 88 «Про документальне записів бухгалтерського обліку» ; 8. Інструкція НБУ № 69 «Про порядок проведення інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, ТМЦ, грошових коштів, документів та розрахунків» ; 9. План рахунків бухгалтерського обліку та інструкція по його застосуванню, затвердження наказом міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291 ; 10. «Бухгалтерський фінансовий облік» - під редакцією Ф.Ф. Бутенця 2000 р. ; 11. Білуха М.Т. «Теорія бухгалтерського обліку» 2000 р. ; 12. Кузьмінський А.М. «Теорія бухгалтерського обліку» 1999 р. ; 13. Ткаченко Н.М. « Бухгалтерський облік » 2000 р.; 14. Собко В.В. « Бухгалтерський облік » 1999 р.; 15. Пархоменко В.І. « Бухгалтерський облік в Україні » 2000 р.

_____________________________________ (підприємство, організація) Типова форма № ЗАТВЕРДЖЕНА Ідентифікаційний наказом Мінстату України код ЄДРПОУ від 15 лютого 1996р. №51

код за УКУД

Видатковий касовий ордер

Номер документаДата складанняКореспондуючий рахунок, субра- хунокКод аналітич-ного облікуСумаКод цільового призначення12345678 Видати ________________________________________________________________ (прізвище, імя, по батькові) Підстава: ______________________________________________________________ _______________________________________________________________________ __________________________________________________________грн. ______коп. (прописом) Додаток: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________________

Керівник Головний бухгалтер

Одержав: _________________________________________________ грн. ______коп.

«___» ______________20__р. Підпис

За ____________________________________________________________________ (найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача) ______________________________________________________________________

Видав касир ______________________

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 1

Від " 10 " жовтня 2001 р. Одержано банком Платник ТОВ “Ортіс” м. Черкаси " " 1999 р.

21388439 Код за ЕДРПОУ Банк платника Код банку Рах. № ДЕБЕТ Сума 354013 4800,002600930012865ЧОФ АКБ "Укрсоцбанк" в м. Черкаси

Одержувач НВП “Комплект” Рах. № КРЕДИТ 21385690Код за 00026000135802ЕДРПОУ

321712Банк одержувача Код банку РУ ПІБ м. Черкаси Сума (літерами) Чотирі тисячі вісімсот гривень 00 копійок Призначення платежу : Сплата за метал, згідно рах. № 386 від 02.10.99р. В тому числі ПДВ 800 грн. Проведено банком М.П. " " 200 р. Підпис платника Підпис банку

Каса за " 3 " жовтня 2001_р. Номер Від кого отриманоНомер ПрибутокВидатокдоку-або кому виданокореспондуючогоНомер Від кого отриманоНомер ПрибутокВидатокментарахункудоку-або кому виданокореспондуючогоАБВ12ментарахункуАБВ12Решта на початок дня 62,4061Отримано з банку3111630062Івашко Л.Н.3726093Заробітна плата за вересень6611393093Смоленко І.Г.6855894Клімов О.М.66263695Хоменко Г.В.37243296Бойко Я.В.372125Разом за день1636015181Решта на кінець дня1241,4в тому числі на зарплату13930КасирЗаписи в касовій книзі перевірив і документи в кількості два _____________ прибуткових і п'ять видаткових одержав.Перенос1636015181БухгалтерЖурнал ордер №1 Журнал ордер №1 по кредиту рахунка 30 "Каса" і відомість до ньго за жовтень місяць 2001р.Сальдо на 1.10 - 62,40Звіт касираЗміст операціїВ Дт рахунку 30 з Кт рахунківВсьогоЗ Кт рахунку 30 в Дт рахунківВсього поСальдоДата№3113723637546377 дебету6626616853723113774567кредитуна кінець3.10.341. Отримано по чеку №087431 з поточного рахунку і оприбутковано в касу по прибутковому касовому ордеру №61 в тому числі: для виплати з/пл за вересень місяць, для погашення заборгованості підзвітними особами,16300 на господарські потреби, на "чорнобильське харчування", для виплати депонованої з/пл.2. Згідно з прибутковим касовим ордером №62 здано до каси залишок 60невикористаного авансу підзвітною особою Івашко Л.Н.16360151811241,403. По видатковому ордеру №92 з/пл за вересень місяць139304. Виплачена по видатковому касовому ордеру №93 працівнику Смоленку І.Г.58допомога на харчування як чорнобильцю за серпень місяць5. Видана по видатковому касовому ордеру №94 депонована з/пл працівнику636Клімову О.М.6. По видатковому касовому ордеру №95 видана перевитрата коштів по432авансовому звіту Хоменко Г.В.7. Видано під звіт на поточні потреби завгоспу Бойко Я.В. по вид. Ордеру№961255.10.35Повернута в банк (здана інкасатору) депонована з/пл.2402401001,4011.10.361. Отримана готівка з поточного рахунку.32002. Виплачена матеріальна допомога9503. Видана позичка працівнику3200150031701031,404. Викуплені у акціонерів акції6405. Видано з каси на господарські потреби8017.10.371. Оприбуткована виручка від покупців15162. Внесено до каси суму нестач, відшкодованої матеріально-відповідальною особою142165813001389,403. Здана готівка на поточний рахунок130018.10.381. Внесена в касу готівка засновниками підприємства в формі внеску до1800статутного фонду2. Виплачені дивіденди акціонерам180073013601829,403. Виплачені з каси аліменти2904. Виплачені по договору цивільно-правового характеру34025.10.391. Надійшли в касу кошти від квартиронаймачів.4204204001849,402. Здана готівка на поточний рахунок40030.10.401. Надійшли кошти від працівників в погашення виданої позички6502. Повернуто до каси суму невикористаного авансу597095951963,403. Видано під звіт на відрядження1454. Здана готівка на поточний рахунок45031.10.41Видано під звіт на канцтовари55551908,40Всього1950011915161421800107024147636152203488372390150064073022301

Журнал ордер №2 Журнал ордер №2 по кредиту рахунка 311 і відомість до ньго за жовтень місяць 2001р.Сальдо на 1.10 - 162480Дата ви-Зміст операціїВ Дт рахунку 311 з Кт рахунківВсього поВ кредит рахунку 311 з Дебету рахунківВсьго поСальдописки банку313363034607146 дебету636853065165265364194313626421492кредитукінцеве2.10Зарахована виручка від товариства Любава624062401140167580Перераховано телекомуненерго за послуги11403.10Надійшла передплата від покупця ВАТ "Хімволокно"10400Видано в касу по видатковому касовому ордеру16300Перераховано до Пенсійного фонду10400754028250149730Перераховано до Соцстраху760Перераховано до центру зайнятості350Перераховано до бюджету прибуткового податку33005.10Зарахована готівка згідно об'явки на внесок готівкою, яка здана з каси24024014997011.10Видано

скачать реферат
первая   ... 3 4 5 6 7
Рефераты / Бухгалтерский учет и аудит /