Проектування контрольних операцій на прикладі розв"язання задачі визначення фактичної вартості витрати матеріалів на підприємстві

Міністерство освіти України Львівський державний університет імені І.Я.Франка

кафедра інформаційних систем в менеджменті

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

на тему “Проектування контрольних операцій на прикладі розв”язання задачі визначення фактичної вартості витрати матеріалів на підприємстві”

Виконав: ст.гр. ЕКІ-51з Ревтюк Є.А. Прийняв: Моряк П.А.

ЛЬВІВ 1999 Початок 1 План-графік виконання Інструкція по виконанню Графік виконання Вибір операції

2 3 Вибір Кінець 4 Інструкція Повідомлення (меню) Вибір пункту меню Повідомлення 5 6 Вибір

Вибір дії: 1.Ввід даних 2. Відмова вводу 3.Вихід

Повідомлення (меню) Повідомлення Меню 1 2 3 FD01

Меню Вибір періоду per1, per2

Повідомлення Період існує в базі ? Так Ні Підбивання суми по nomm, k_c для per1
FD04 FI04 FD02 FR02 Визначення дійсних витрат на виріб

Джерело Документи Прийом та перевірка правильності Правильні документи Неправильні документи Документ правильний? ні так Неправильні документи Листок помилок Неправильні документи Правильні документи Журнал реєстрації

Ввід запису в макет документа з перевіркою Макет документа ВД02 Запис з ВД02 Форма запису Є помилки? так ні Аналіз документа і рішення щодо його вводу(Y|N)

Y|N Повідомлення

Повідомлення Y N Ввід запису в файл Змінні запису ВД02 Продовжуємо ввід?

Меню вибору

Повідомлення Y|N N Y Вибір дії: 1.Ввід даних 2. Відмова вводу 3.Вихід Меню Повідомлення Вибір 1 2 3

FR 01 FR02 Повідомлення Програмна перевірка правильності результуючого файла

Є помилки? так ні FR01 FR02 FD01 Інформ. база Внесення результ. в інформ. базу Повідомлення, (меню) Вибір дії: 1.Повтор розрахунків 2. Ігнорування помилки 3.Вихід

Повідомлення Вибір 1 2 3

Вибір даних з інформаційної бази FD01 FR01 FR02 FR02 Інформ.база FI01 Видача RD01 RD01 FR02 FI01 FI05 Видача RD02 RD02 FR01 FI01 FI05 RD03 Видача RD03

Операційна оболонка Головне меню Меню вводу документів Модуль вводу інформації Модуль перевірки правильності вхідної та результуючої інформації Підпрограма розрахунку Модуль видачі документів Модуль створення інтерфейсу

Вибір операції Початок Кінець 1 2 3 01 02 Вибір пункту меню 4 01 02 01.04 01.07 01.04 Первинні документи

Правильні документи Неправильні документи Прийом документів 01 02 5 6 Документ правильний? 7 Реєстрація Журнал реєстрації Документ 01 02

01 04 Вибір вводимого документу 01 04 8 02 08 Вивід макета для вводу ВД01 Ввід запису ВД01 Запис 9 10 Запис FI01 Перев. відповідн. nomm Повід. про помилку 11 12 Є помилки? так ні 13 Будемо продовжувати Y\N 14 Ввід запису Запис FV01 15 так Сортування FV01 IFV01

02 08

ЗМІСТ 1.Постановка задачі 2.Інформаційне забезпечення задачі 2.1 Розробка класифікаторів і кодів 2.2Опис вхідних оперативних документів та методів переносу їх на машинні носії 2.3 Опис форм видачі результуючої інформації 2.4 Опис вхідних файлів 2.5 Опис результуючих файлів 2.6 Опис постійних файлів 3. Технологія розв”язування задачі 3.1Схема процесу використання програмних засобів 3.2Блок-схема технологічного процесу збору, передачі, підготовки інформації та розв”язання задачі Висновки Література Додатки2 7 7 7

8 9 9 9 12 12

13 17 18 19 Додаток 1 Форми вхідних документів Акт інвентарізації №____ “___” ___________________ 199_р По __________________________ код ____

Залишок на кінець періоду №п.пНоменклатур-ний номерНазва та сорт матеріалуОдиниця виміруКількість12345

Відповідальна особа _______________ Бухгалтер ________________________ Керівник __________________________

Накладна № “___”__________________1999_ р. Кому відпущено ______________Код складу ______Від кого отримано_____________Код цеху ________Підстава__________________________№п.пНоменклатур-ний номерНазва та сорт матеріалуОдин. вимір.Кіль-кістьЦіна Сума

СумаПрийняв_____________ Здав _________________ Вимога на отримання матеріалу № від “__”______________199_р. Код складу______ Код цеха __________ Кому відпущено______________ Від кого отримано ____________ На підставі ____________________________________ ______________________________________________ Назва матеріалу _________________ Номенклатурний номер ____________ Кількість _______________ На суму ________________

Відомість бракованої продукції за період від ______________________ до _______________________________________ На дільниці ____________ виявлено браковану продукцію ___________________ з номенклатурним номером ____________________ в кількості________ _____________________________________________ Винуватцем є цех _____________ код цеха ____ Підпис керівника дільниці____________ Додаток 2 Форми результуючих документів Витрата матеріалів на виробництво за період від _______ до____________

ЦехНазва матеріалуОдин. виміруНомен. номерЗалишок на кінець періодуПоступилоЗалишок на початок періодуФактична витратаК-тьсумаК-тьсумаК-тьсумаК-тьсумаВсього по цеху

Разом

Відомість витрати матеріалів на виробництво виробу ___________ код ___________

Період з _____________ до _____________

№ п.пНазва матеріалуКод матеріалуОдиниця вимі-руЦіна мате-ріалуТранспортно-заготі-вельні витрати, %Дійсні витратиНормативні витратиВідхиленняК-тьсумаК-тьсумаК-тьсума%

Всього

Дійсні витрати матеріалів на період з ___________________ до__________________ на виробництво. № п.пНазва матеріалуКод матеріалуОдиниця вимі-руЦіна матеріалу, грнТранспортно-заготівельні витрати, %Ціна з врахуван-ням ТЗВ, грнДійсні витратиК-тьсума, тис.грн

ВсьогоДодаток 3 Опис реквізитів вхідного документу 1. Назва документа: Акт інвентаризації 2. Ідентифікатор ВД01 3. Тип документа розроблений 4. К-ть знаків у документо рядку 57 5. К-ть рядків у документі 25 6. К-ть документів за період 2 № п.пНазва реквізитуТип та значимістьДіапазон зміни1. 2. 3. 4. Порядковий номерN(10)1-99 Номенклатурний номерС(5)00001-59999Назва та сорт матеріалуС(25)Одиниця виміруС(10)КількістьN(7,2)

1. Назва документа: Накладна 2. Ідентифікатор ВД02 3. Тип документа стандартизований 4. К-ть знаків у документо рядку 75 5. К-ть рядків у документі 25 6. К-ть документів за період 30 № п.пНазва реквізитуТип та значимістьДіапазон зміни1. 2. 3. 4. 1Порядковий номерN(10)1-992Номенклатурний номерС(5)00001-599993Назва та сорт матеріалуС(25)4Одиниця виміруС(10)5КількістьN(7,2)6ЦінаN(5,2)7СумаN(13,2) 1. Назва документа: Вимога на отримання матеріалів 2. Ідентифікатор ВД03 3. Тип документа розроблений 4. К-ть знаків у документо рядку 50 5. К-ть рядків у документі 1 6. К-ть документів за період 20 № п.пНазва реквізитуТип

скачать реферат
1 2 3 4 ...    последняя