Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

авантюрний (азартний). 6. Щодо часу прийняття ризикованих рішень випереджуючий, своєчасний, запізнілий. 7. Щодо чисельності осіб, що приймають рішення , індивідуальний, груповий. 8. Щодо ситуації стохастичний (за умов невизначеності), конкуруючий (за умов конфлікту). Кожен вид ризику повинен бути детально проаналізований, змодельований, розкладений на елементи, що дозволить у певній мірі зменшити невизначеність ситуації. Ризик, як правило, поділяють на два типи динамічний та статичний. Динамічний ризик це, зокрема, ризик непередбачуваних (недетермінованих) змін вартості основного капіталу внаслідок прийняття управлінських рішень чи непередбачуваних обставин. Такі зміни можуть призвести як до збитків, так і до додаткових доходів. Статичний ризикце ризик втрат реальних активів внаслідок нанесення збитків власності, а також втрат доходу через недієздатність організації. Цей ризик може призвести лише до збитків. Розрізняють також такі основні види ризиків: виробничий ризик, пов'язаний з можливістю невиконання суб'єктом економічної діяльності своїх зобов'язань відносно контракту чи договору з іншим суб'єктом економічної діяльності; фінансовий (кредитний) ризик, пов'язаний з можливістю невиконання суб'єктом економічної діяльності своїх фінансових зобов'язань перед інвестором внаслідок використання для фінансування діяльності кредиту; інвестиційний ризик, пов'язаний з можливістю знецінювання інвестиційно-фінансового портфеля, який складається як з власних цінних паперів, так і з позичених; ринковий ризик, пов'язаний з можливим коливанням ринкових відсоткових ставок, як національної грошової одиниці, так і закордонних курсів валют; портфельний ризик полягає у ймовірності втрати за окремими типами цінних паперів, а також за всіма категоріями кредитів. Портфельні ризики підрозділяються на фінансові, ризики ліквідності, систематичні та несистематичні.

скачать реферат
1 2 3 4
Рефераты / Менеджмент /