Наблюдательный совет


Коли слід це робити? Обговорення з окремими директорами слід проводити щорічно. Раді належить перевіряти ефективність роботи виконавчих директорів та ГВД за будь-яких обставин. Голова та невиконавчі директори мають знайти час, щоб поговорити про своє загальне задоволення чи незадоволення радою в цілому, а також про те, чи вважають вони, що роблять корисний внесок у раду. Проводити всебічний огляд діяльності ради кожного року буде, напевно, занадто, особливо якщо цей процес охоплює також розробку планів роботи ради. Залежно від кількості засідань протягом року буде потрібен час, щоб запровадити зміни та оцінити ефективність їх. Однак директорам необхідно завжди мати змогу висловити свої побажання та внести пропозиції щодо вдосконалення роботи. Із плином часу, коли переконання в тому, що ефективність роботи є важливою темою для обговорення, будуть поділяти всі директори, вони стануть більш схильними до порушення питань, не передбачених у робочій процедурі. Щоб заохотити раду до оцінки своєї роботи, запрошений консультант може проводити всебічний огляд ефективності роботи ради кожних три роки. Консультантові слід перевіряти успішність роботи ради у стислих внутрішніх обговореннях, спочатку серед окремих директорів та невиконавчих директорів, щоб оцінити особливі справи, а потім із усією радою обговорити запровадження рекомендованих змін. Особливо бажана участь консультанта в перших стадіях здійснення оцінки; рада буде цілком задоволена оцінкою, обговорюючи окремі питання, які інколи можуть бути дуже болючими, але не намагаючись керувати процесом розслідування. Для успішного проведення оцінки роботи рада може запропонувати консультантові не займатися всіма питаннями одночасно, а розпочати з завдань ради, щоб потім перейти до обговорення її методів роботи або її складу. Згодом рада може продовжити роботу консультанта в процесі самоперевірки.

Запровадження змін Надзвичайно важливо, що рада ще до початку оцінки бере на себе відповідальність за внесення змін на підставі результатів перевірки. Коли надано рекомендації, слід точно визначити плани виконання обов'язків. Деякі рекомендації легко можна запровадити в дію. Певні зміни можна внести безпосередньо. Можна переробити порядок денний, ймовірно, змінивши низку пунктів або залучивши до презентацій менеджерів нижчої ланки. Можна сформувати комісії та визначити доручення. Розклади засідань можна узгодити з обсягом інформації, що потрапляє до ради, часом, коли це відбувається, та колом питань, які охоплює ця інформація. Більше мороки завдають ті питання, що вимагають змін у культурі й методах роботи ради та її членів. Звички змінити важкувато, а зміна звичок, що спирається на бажання контролювати (свідоме чи несвідоме), може завдати чималого клопоту. Якщо члени ради виявлять незадоволення її складом, зміни можливо внести лише у певні проміжки часу, і робити це слід досить обережно. Потрібно буде відповідально поставитись до зауважень щодо необхідності переформувати стосунки між головою та ГВД. Такі докорінні зміни слід запроваджувати дуже обережно, можливо користуючись при цьому досвідом інших рад. Подібні зміни потребують часу та великих зусиль усієї ради. Рада, як і будь-яка інша складова апарату, не може нічого покращити, якщо тільки не займається перевіркою ефективності своєї роботи. Щоб справді щось змінити, необхідно розпочати з того, на що спирається вся система. Що є мірилом ефективності роботи ради? На наш погляд, його цілком логічно можна вивести. Першим критерієм є те, що рада виконує значущу роль, що вона корисна для компанії та виконавчих органів. Друга ознака: рада організовує свою роботу так, щоб добре виконувати цю роль. Форма наслідує функції. По-третє, рада уникає нефункціональної поведінки, притаманної більшості маленьких угруповань, тобто рада мусить бути здатною впоратися з суперечностями в своїй структурі. Є багато способів виконувати корисну керівну роль і багато способів організувати раду так, щоб цю діяльність підтримувати. Деякі структури та організація роботи більш надійні, ніж інші. Рада має вирішити, яку суміш гнучкості та стабільності вона обирає. Чи буде це рада з великими успіхами, але нестабільна, або ж надійна та стабільна, але, можливо, непоказна? (Непоказна рада не означає непоказну компанію!).

Запитання до оцінки роботи ради: план обговорення А. Портфель обов'язків 1. Чи визначила рада чіткий портфель обов'язків, який збільшує її авторитет? 2. Чи переконані рада та виконавчі органи, що вона інформована і бере участь в основних видах діяльності у всіх важливих для компанії галузях? Зокрема, рада та виконавчі органи мають поставити собі два запитання щодо кожного з наступних пунктів: які головні стратегічні питання пов'язані із [назва пункту]; яким чином рада може підвищити здатність виконавчих органів брати участь у таких справах? а. технологія б. організація компанії в. контрольні та робочі плани г. маркетінг та розповсюдження д. продукти та послуги, що виробляє компанія е. ефективність роботи особового складу і, зокрема, вищого керівництва, а також передача посад є. межі компанії, особливо спільні підприємства, надбання, дивестиції ж. географічне поширення бізнесу з. фінансові, технологічні та майнові активи корпораціїй. стосунки з працівниками та службовцями і. здоров'я, добробут та захищеність робочих сил компанії ї. особисті права службовців й. внутрішня та зовнішня торгівля к. інтереси національної безпеки рідної країни компанії та країни (або країн) найзначніших операцій л. освіта як складова бізнесу м. зобов'язання перед споживачами н. використання природних ресурсів та навколишнє середовище о. розподіл матеріальних цінностей, включаючи податки, дивіденди, розташування заводів та робочих місць п. вплив, який справляє компанія на грошову ситуацію в інших країнах 3. Чи виділяєте ви першорядні завдання серед завдань, які ставить перед собою рада? 4. Чи визначили рада та правління "пусковий механізм" для проблем, що потребують розгляду ради? 5. Чи обговорила докладно рада свою мету? а. чи встановила рада собі завдання? б. чи запроваджено сплановану перевірку виконання завдань? в. чи узгоджується завдання ради з тими цінностями, на які рада спирається?

Б. Організація роботи 6. Чи існує задовільне вирішення структури обов'язків голови та ГВД? 7. Чи існують аудиторська перевірка, адміністративний нагляд та комісія з питань компенсації? 8. Чи достатньо додаткових комісій, щоб забезпечити обов'язки, які взяли на себе рада та виконавчі органи? 9. Чи мають комісії чіткі доручення? 10. Чи є чітке розуміння змісту різноманітної інформації та часу її надходження до ради (тобто регулярні фінансові звіти та підготовка рішень щодо надбань)? 11. Чи допомагає отримувана інформація проводити моніторинг оперативного управління та стратегічний контроль? 12. Чи має рада змогу отримати додаткову інформацію для основних стратегічних питань та головних рішень (наприклад, від зовнішніх експертів)? 13. Чи має рада змогу зустрічатися з менеджерами

скачать реферат
1 2 3 4
Рефераты / Менеджмент /