Организационно-экономическое проектирование процессов создания нового товара

Міністерство освіти України Черкаський інженерно-технологічний інститут Кафедра економіки і управління

??????? ?????? ? ??????????? на тему: “?????????????-?????????? ???????????? ???????? ????????? ?????? ??????”

Виконав: студент IV курсу групи П-56 Шведенко В.Г. Керівник: асистент Тележинський Д.В.

Черкаси 1998 ЗМІСТ

1. Вихідні дані 3 2. Розрахункова частина 7 2.1. Аналіз продуктивності варіантів приладів 7 2.2. Прогноз ринкової потреби і обсягів виробництва приладів 7 2.3. Розрахунки витрат на підготовку виробництва приладу 8 2.4. Нормативи витрат на утримання та експлуатацію машин і обладнання 10 2.5. Нормативи загальноцехових витрат 10 2.6. Розрахунки прямих матеріальних витрат 11 2.7. Розрахунки прямих витрат на оплату праці 12 2.8. Розрахунки інших прямих витрат 13 2.9. Розрахунки непрямих витрат 13 2.10. Розробка планової калькуляції собівартості приладу 14 2.11. Обгрунтування проектної ціни приладу 14 2.12. Аналіз ефективності нового приладу 16 2.13. Порівняльна таблиця техніко-економічних показників 17 3. Висновки 17

1. Вихідні дані

Таблиця 1 Дані про сферу застосування та умови виробництва приладу ПоказникиПозначе-нняДані за варіантом (№ 8)1. Прогноз потреби виробництва у вимірах, млн. вимірів на рікОВ502. Плановий період насичення ринкової потреби у приладах, роківТН43. Передвиробничі витрати (капітального характеру), тис. Грошових одиниць- науково-дослідні роботиКН.Д.12- конструкторські розробкиКК.Р.5- технологічне проектуванняКТ.П.3- придбання додаткового обладнанняКС.ОБ4- створення нових робочих місцьКР.М.8- витрати невиробничого характеру (реклама, тощо)КН.Х.-

Таблиця 2 Експлуатаційні характеристики приладів ПоказникиПозначе-нняДані за варіантом (№ 8)1. Годинна технічна продуктивність приладу, вимірів у годинуПГ12/82. Коефіцієнт міжзмінних втрат робочого часу у зв`язку з ремонтами і технічним обслуговуванням (цілодобові втрати часу)КД0,95 (0,94)3. Коефіцієнт внутрізмінних втрат робочого часуКВ.З0,95 (0,92)4. Розряд оператораРО4(5)5. Потужність електроспоживання, ВтПС2400 (800)6. Нормативний строк служби, рокиТС8(5)7. Змінність використання, змінЧЗ28. Норматив втрат на поточні ремонти і обслуговування та експлуатаційні матеріали на 1000 годин роботи приладу, відсотків від його вартостіНТ.О4(4) Таблиця 3 Економічні нормативи діяльності підприємств на рік початку виробництва нового приладу

ПоказникиПозначе-нняДані за варіантом (№ 8)Показники цеху-виробника1. Фонд оплати праці виробничого персоналу, т.г.од- тарифний фондФТ.Р320- доплата за відпрацьований часФДП26- доплата за невідпрацьовааний часФД.З362. Фонд оплати працці забезпечуючого персоналу, т.г.од- робітників з обслуговування обладнанняФО.Р35- інших робітниківФІ.Р29- адміністративно-управлінського персоналуФА.УП383. Амортизація, т.г.од- будинки та спорудиАБ21- обладнанняАОБ88- цінне виробниче оснащенняАВ.ОС174. Енергія, т.г.од- електроенергія технологічнаЕТЕХ152- електроенергія для освітлення та господарських потребЕГ.П31- вода для господарських потребВГ.П95. Ремонт і технічне обслуговування, т.г.од- будинків та спорудРБ.С39- обладнанняРОБ137- цінного виробничого оснащенняРВ.ОС23- цінного господарського інвентаряРГ.ІН66. Зношування малоцінних і швидкозношуваних предметів, т.г.од- інструментів та виробничого оснащенняЗВ.ОС44- господарського призначенняЗГ.ПР77. Послуги інших підрозділів і організацій, т.г.од- щодо забезпечення роботи обладнанняПОБ24- на господарські потребиПГ.П188. Трудомісткість річної програми робіт, т.нормогодинТР.П480Нормативи діяльності підприємства в цілому1. Норматив загальновиробничих витрат, відсотків до цехової собівартості продукціїНЗ.В432. Норматив позавиробничих витрат, відсотків до виробничої собівартості продукціїНП.В8

Таблиця 4 Нормативи витрат матеріалів

МатеріалиОдиниці виміруДані за варіантом (№ 8)Матерііали основніСталь листовакг12Латунь листовакг3Прокат стальнийкг5Прокат латуннийкг2Полістиролкг4Стеклотекстоліткг2Припійкг70Гетинакскг3Дюраль листовакг7Алюмінієве литвокг2Капронкг1Лаки і фарбикг1Дрітм80Кабельм6Матеріали допоміжніРозчиникг1Кислотикг2Лугикг1

Таблиця 5 Застосування покупних виробів

Назва виробуОдиниці виміру Дані за варіантом (№ 8)Конденсаторишт.30Резисторишт.45Діодишт.10Транзисторишт.12Мікросхемишт.10Розєднувачішт.2Перемикачішт.4Релешт.8Датчикишт.1Індикаторишт.8Трансформаторишт.1Вимірювальні приладишт.-Електродвигуништ.-Кріпленнякг3 Таблиця 6 Дані про трудомісткість робіт (Норми трудомісткості)

Види робітСередній розрядДані за варіантом (№ 8)Розкрійні24Штампування41Ливарні32Зварювальні33Термічні48Слюсарні311Механообробні37Монтажні412Складальні410Регулювальні58Випробувальні455

Таблиця 7 Дані про спеціальне оснащення

Вид оснащенняКількість одиниць /ЧО/ за варіантом (8)Литтєві форми5Пристосування для механічної обробки5Штампи8Монтажне оснащення6

Таблиця 8 Нормативи трудових і матеріальних витрат на одиницю оснащення

Вид оснащенняТрудомісткість проектування, ТПО, нормогодинВитрати матеріалів ВМО , г.од.Трудомісткість виготовлення ТВО, нормогодинЛиттєві форми163012Штампи204010Пристосуваннядля механічної обробки12208Монтажне оснащення41022. Розрахункова частина 2.1. Аналіз продуктивності варіантів приладів

Розрахункова кількість днів експлуатації приладів за рік, робочих днів для базового приладу ЧБД.Е = ЧР.Д КБД = 250 0,94 = 235 днів, для нового приладу ЧНД.Е = ЧР.Д КНД = 250 0,95 = 238 днів, де ЧР.Д. - число робочих днів у році (визначається за календарем); КД - коефіцієнт цілодобових втрат робочого часу (табл.2), КБД =0,94 та КНД = 0,95.

Розрахунковий (ефективний) змінний фонд часу експлуатації приладів, годин ТБЗ.Е = ТЗ КБВ.З = 8 0,92 = 7,36 годин, ТНЗ.Е = ТЗ КНВ.З = 8 0,95 = 7,6 годин, де ТЗ - тривалість робочої зміни (8 годин); КВ.З - коефіцієнт внутрізмінних втрат робочого часу (табл.2), КБВ.З = 0,92, КНВ.З = 0,95.

Ефективний річний фонд часу роботи приладів, годин ФБР = ЧБД.Е ТБЗ.Е ЧЗ = 235 7,36 2 = 3.459,2 години, ФНР = ЧНД.Е ТНЗ.Е ЧЗ = 238 7,6 2 = 3.617,6 годин, де ЧЗ - змінність роботи підприємств-споживачів приладу (табл.2), ЧЗ = 2 зміни.

Річна експлуатаційна продуктивність варіантів приладу, виміри у рік ПБР.Е = ПБГ.Т ФБР = 8 3.459,2 = 27.674 вимірів у рік, ПНР.Е = ПНГ.Т ФНР = 12 3.617,6 = 43.412 виміри у рік, де ПГ.Т - годинна технічна продуктивність приладу (табл.2), ПБГ.Т = 8, ПНГ.Т = 12.

Коефіцієнт підвищення технічної продуктивності приладу після модернізації КТ.П = ПНГ.Т / ПБГ.Т = 12 / 8 = 1,5.

Коефіцієнт підвищення використання фонду часу нового приладу КФ.Ч = ФНР / ФБР = 3.617,6 / 3.459,2 = 1,046

Інтегральний коефіцієнт підвищення продуктивності приладу після модернізації КІН = КТ.П КФ.Ч = 1,5 1,046 = 1,569.

2.2. Прогноз ринкової потреби і обсягів виробництва приладів

Потреба в базовому та модернізованому варіантах приладу в обраному сегменті

скачать реферат
1 2 3 4
Рефераты / Менеджмент /