Menedzments

Saturs

§ Saturs

1. Ievads. 2. Uzņēmums. 3. Uzņēmuma shēma. 4. Tātad kas ir veiksmīgs menedžeris? 5. Vadības teorētiskais izklāsts. 6. Varas veidi. 7. Vadīšanas stili. 8. Tēma: “elkoņa sajūta”. 9. Noslēgums.

§ Literatūras saraksts.

Ievads

Katrā uzņēmumā pamats un galvenā bagātība vienmēr bija un būs cilvēki. Bija laiki, kad uzskatīja, ka automāti vai roboti izspiedīs cilvēku no vairākām organizācijām un beidzot uzstādīs pārsvaru robota virs darbiniekam. Kaut gan mašīna arī palikusi par pilnvērtīgu saimnieku vairākos tehnoloģiskos un vadīšanas processos un izspieda cilvēku pilnīgi vai daļēji no atsevišķām organizācijas sadaļām, cilvēka loma un nozīme ne tikai nesamazinājās, bet pat pieauga! Pie tam cilvēks palicis ne tikai par visvērtīgāko organizācijas resursu, bet arī visdārgāko. Daudzas organizācijas gribot izdalīt savu nozīmi un nadarbības lielu apjomu, runā ne par tās ražošanas spēkiem, ražošanas vai reālizācijas apjomu, finansiālo potanciālu utt, bet par darbinieku skaitu organizācijā. Laba organizācija maksimāli efektīvi cenšas izmantot savu darbinieku potenciālu. Cenšas darbiniekiem vēidot visus apstākļus lai varētu pilnīgi veltīt sevi darba processam un attīstīt savu potenciālu. Tas viss ir viena no pusēm attiecībās starp cilveku un organizāciju. Bet ir arī cita puse šim attiecībām, kura rāda to, kā cilvēks skatās uz organizāciju, uz to, kādu lomu tā spēlē viņa dzīvē, ko tā viņam dod, kādu nozīmi viņš redz savās attiecībās ar organizāciju. Lielāka cilvēku daļa gandriz visu savu apzinīgo dzīvi pavada organizācijās. Sākot no bērnudārza un beidzot ar veco cilvēku pansionātu, cilvēks apzinīgi vai neapzinīgi, ieintereseti vai bez intereses piedalās organizācijas dzīvē. Dzīvo pēc tās likumiem, rada attiecības ar citiem organizācijas biedriem, kaut ko atdodod, bet arī kaut ko saņemot no tās.

Stājoties savstarpējā iedarbībā ar uzņēmumu, cilvēks interesējas par dažādiem aspektiem šīs iedarbības, kas nosaka: ar ko cilvēkam jāziedo organizācijas interesēs, ko un kad, un kādos apjomos viņam jādara uzņēmumā, ar ko un kādu laiku iedarboties organizācijā, ko dos viņam uzņēmums uc. No tā atkarīgi tādi aspekti kā: vai ir cilvēks apmierināts ar attiecībām ar organizāciju, viņa attieksme pret uzņēmumu un viņa ieguldījums organizācijas darbībā. Uzstādot ierobežotu savienojumu dotām divām pusēm, cilvēka un uzņēmuma attiecībās, tas ir viens no svarīgākiem menedžmenta uzdevumiem, tādēļ, ka tas dod iespēju radīt pamatu - labvēlīgai uzņēmuma vadīšanai. Galvenās vadītāja lomas un funkcijas ir tas - lai pastāvīgi kontrolēt un koordinēt uzņēmuma darba un mērķu izpildi. Lai pieagtu uzņēmuma finansiālais stāvoklis un autoritāte, kā arī darbinieku labklājība un pieredze. Tas viss ir ļoti svarīgs, jo no tā ir atkarīga uzņēmuma konkurentspēja. Mūsu laikos, salīdzinot ar nesenu pagātni ir situācija jebkurā uzņēmējdarbības sfērā ir pārāk daudz līdzīgu uzņēmumu un konkurence ir tik nežēlīga, ka izdzīvo tikai visstiprākais, pieredzējis, pacietīgākais uzņēmējs.

Tieši par uzņēmēja veiksmīgu darbību es gribētu izpētīt savā darbā.

Uzņēmums

Par pētījuma objektu es izvēlējos man pazīstamu uzņemumu kurā galvenais virziens un darbība ir Nekustamais īpašums. Uzņēmums funkcionē, kā patstāvīga kompānija kopš 2000. gada. Firma ir diezgan jauna, bet tās sasniegumi ir redzami pat no malas. Var teikt ka nodarbības nīša ir diezgan veiksmīgi izvēlēta, to arī pierāda pastāvīgs darbinieku pieaugums, kā arī to finansiāla labklājība.

Piedāvāti pakalpojumi:

· Ar nekustamo īpašumu saistītu projektu menedžments. · Interneta projekti, mārketings, reklāma. · Nekustama īpašuma objektu pārvaldīšana, administrēšana un apkalpošana. · Nekustama īpašuma tirgus analīze. · Juridiskie pakalpojumi. · Dzīvokļu privatizācija, parādu apmaksa uz kredīta. · Nekustama īpašuma vērtēšana. · Apdrošināšana. · Nekustama īpašuma objektu pirkšana, pārdošana, īre. · Mākleru pakalpojumi. · Interneta portāls “Gids Nekustama Īpašuma Tirgū”.( www.realty.lv )

Uzņēmuma Shēma

Nodarbošanas sfēras ir diezgan daudz un tās protams prasa pastāvīgu uzraudzību un kontroli. Uzskatu, ka te rodas vadības pirmās kļūdas: pakalpojumu klāsts ir pārāk plašs lai to varētu kontrolēt vienīgais vadītājs. Vinš nespēj pilnveidīgi veikt savu darbu un organizēt kontrolēt savu pakļauto darbību. Tāpēc, ka te satiekas vairākas sfēras: gan nekustama īpašuma projektu vadības nodaļa, gan reklāmas nodaļa, gan statistikas nodaļa, gan juridiskā, apdrošināšanas utt. Lai to varētu kontrolēt būtu pareizi sadālīt vadītāja pienākumus starp vairākiem firmas darbiniekiem. Lai tie varētu sniegt vadītājam apkopotu, noteiktās nodaļas informāciju, vai atskaites par padarīto darbu. Tādā veidā, es uzskatu, efēktīvāk varētu sekot līdzi atsevišķu uzdevumu un mērķu īstenošanai un izpildei kolektīvā. Uzņemuma darba kolektīvs nav liels nav mazs. Kompānijā strādā aptuveni divdesmit pieci cilvēki, ieskaitot vadību un ierindniekus. Firmas darbinieki atrodas dažādās telpās/nodaļās un neredz viens otru, tā tiek atdalīta vadība no pārējiem darbiniekiem. Tādā veidā darbiniekiem uzticēts darba process, kurā vadībai nav nepieciešamības iejaukties, jo tas ko padara kolektīvs apmierina apsolūt visus. Uzskatu, ja kompānijas iekšēja politika ne tikai ņem, bet arī dod saviem darbiniekiem, tad arī disciplīna uzņēmumā būs augstā līmenī. Nevajadzēs novērot, kā skolā kādreiz skolotājs: lai nešpiko, vai neslinķo. Jo cilvēki jūt ka viņi ir nedalāma uzņēmuma sastāvdaļa, ka viņi IR vajadzīgi, ka viņi ir - KOMANDA.

Tātad kas ir veiksmīgs menedžeris?

Lai kļūtu par veiksmīgu menedžeri, Jums vajadzētu būt:

· Psihologam. · Organizātoram. · Draugam.

· Skolotājam. · Ekspertam, uzdevumu sastādīšanā. · Līderam. · Cilvēkam, kas prot uzklausīt citus.

Vadības teorētiskais izklāsts

Katrā uzņēmumā jācenšas panākt kolektīvo darbu. Tas nozīmē sadarbību bet ne draudus, kā notiek dažos uzņēmumos, kur vadītājs uzskata sevi augstāk par citiem. Ka viņam ir vara, un ar tās palīdzību var padotos neuzskatīt par sev līdzīgiem, bet zemāk. Vadītājam nepieciešams sadarboties ar savu darba grupu, ar savu “bossu” ( īpašnieku ), ar citiem uzņēmuma menedžeriem. Nereti menedžeri organizē savā uzņēmumā ciešas, var teikt “ģimenes” attiecības. Bet tas savukārt traucē sadarbībai un normālām attiecībām ar citiem uzņēmuma darbiniekiem. Darba grupa pārvēršas par savdabīgu reliģisko organizāciju ar likumiem, mērķiem un noteikumiem, kas saprotami un pieņemami tikai šai grupai un tās vadītājs paliek par organizācijas īdolu. Grupas uzmanība tiek virzīta iekšpusē, perspiktīva krietni sašaurinās, samazinājot uzņēmumā tās augšanas potenciālu. No citas puses ja vadītājs pamet savu kolektīvu, veltē vairāk uzmanības apkārtējiem, tas viss samazin grupas darba kvalitāti un apjomu. Labam menedžerim vienmēr ir interesantas visas uzņēmuma intereses un problēmas.

ńźą÷ąņü šåōåšąņ
1 2
Šåōåšąņū / Ģåķåäęģåķņ /