Организация ремонтного обслуживания на НГДУ

ЗМІСТ

Вступ.

1. Загальна характеристика НГВУ "Надвірнанафтагаз" та району проведення робіт. 1.1.Економічна та геолого-географічна характеристика району проведення робіт. 1.2. Техніко-технологічна характеристика виробництва 1.3. Організаційна і виробнича структура НГВУ "Надвірнанафтагаз"

2. Методичні основи виконання проекту. 2.1.Системи ремонтів. 2.2.Форми організації ремонтів. 2.3.Методи організації ремонтів обладнання. 2.4.Способи ремонту обладнання. 2.5.Фактори, які впливають на формування ремонтного господарства підприємства. 2.6.Методика розрахунку показників ряду динаміки. 2.7.Показники для оцінки рівня організації виробництва на підприємстві. 2.8.Методика розрахунку показників ефективності ремонтного обслуговування.

3. Аналіз організації ремонтного обслуговування на НГВУ “Надвірнанафтагаз”. 3.1.Динаміка ОТЕП підприємства. 3.2.Динаміка обсягів ремонтного обслуговування на підприємстві. 3.3.Аналіз відповідності організації ремонтного обслуговування особливостям виробництва на підприємстві. 3.4.Аналіз ефективності функціонування ремонтного господарства.

4. Заходи по удосконаленню організації ремонтного обслуговування. 4.1.Удосконалення ремонту обладнання шляхом впровадження системи регулювання складу суміші в циліндрах ГМК-10 на КС. 4.1.1. Методика оцінки ефективності запропонованого заходу. 4.1.2. Розрахунок ефективності впровадження заходу. 4.2.Скорочення кількості ремонтів агрегатів ГПА шляхом попередження їх поломки встановленням системи захисту і діагностики ремонтів. 4.2.1. Розрахунок ефективності впровадження заходу.

Висновки.

Список використаної літератури. ВСТУП.

На протязі багатьох років нафто-газова промисловість розвивається швидкими темпами і в даний час є однією з провідних галузей енергетики України. Забезпечення України паливно-енергетичними матеріалами, в числі яких є нафта і газ - необхідна умова для нормального функціонування галузей народного господарства. Для того, щоб забезпечити безперервність процесу видобутку нафти та газу необхідні: правильна експлуатація, своєчасна організація ремонтного обслуговування і регулярний догляд за обладнанням, забезпечення підприємства і робочих місць матеріальними ресурсами, всіма видами енергії, транспортом. Технічний прогрес приводить до збільшення допоміжних робіт, до посилення їх значимості. Підвищуються вимоги до нагляду за обладнанням його ремонту і налагодженя. В умовах інтенсифікації виробництва результати діяльності підприємств нафтогазової промисловості залежать не тільки безпосередньо від основного виробництва, але і від системи його обслуговування. В цьому плані великого значення набуває забезпечення раціональної експлуатації основних виробничих фондів підприємства при мінімальних затратах. З цією метою на підприємствах створюється ремонтне господарство. Проте воно потребує удосконалення. Напрямками такого вдосконалення можуть бути: подальша спеціалізація ремонтних робіт по окремих видах, вивільнення підприємств основного виробництва від функцій капітальних і середніх ремонтів, виготовлення запасних частин, нестандартного обладнання. Метою написання даного курсового проекту є вивчення роботи ремонтного господарства НГВУ “Надвірнанафтагаз”, аналіз організації ремонтного обслуговування виробничого процесу і розробка заходів по покращенню організації ремонтних робіт. 1. Загальна характеристика НГВУ "Надвірнанафтагаз" та району проведення робіт

1.1 Економічна та геолого-географічна характеристика району проведення робіт.

Підприємство "Надвірнанафтагаз" виникло внаслідок відкриття покладів нафти на території даного району. В 1771 р. при поглибленні соляної шахти в Слободі Рунгурській на глибині 25 м почалися виходи нафти біля 100 кг/добу. Видобуток нафти зумовив виникнення, в даному районі Надвірнянського УБР, яке займається бурінням розвідувальних та експлуатаційних свердловин. Надвірнянського УТТ, яке забезпечує УБР і НГВУ технологічним транспортом та перевозить робітників на бурові і родовища. В Надвірній побудовано досить потужний НПЗ, який переробляє сировину даного нафтопромислового району. Надвірнянський нафтопромисловий район є вже досить старий і тому рівень освоєності території є високий, оскільки ще в минулому столітті розробку родовищ вели іноземні фірми. В 1944 р. після звільнення від фашистських окупантів для видобутку і переробки нафти був створений Державний Союзний нафтопромисел 7 Битків. З того часу відбулися деякі структурні зміни і зараз існує НГВУ "Надвірнанафтагаз". Підприємство займається видобутком нафти і конденсату, газу попутного і природного. Зокрема, в 1997 р. було видобуто: - нафти - 177740 т, - конденсату - 4660 т, - газу попутного і природного-233404 тис. м. куб. Кожного року видобуток нафти та газу в даному районі знижується, що пов'язано з виснаженням пластів, із зменшенням об'ємів експлуатаційного та пошуково-розвідувального буріння. Сьогодні НГВУ розробляє 17 нафтових і газових родовищ на території від Лімниці до Серета. В географічному відношенні нафтопромисловий район розташований в межах північно-східного схилу українських Карпат в долині р.Бистриця Надвірнянська. Ріка ділить його на дві частини: північно-західну і північно-східну. Північно-західна частина є водорозділом рік Бистриця, Надвірнянська і Солотвинська. Північно-східна є північним схилом водорозділом рік Бистриця Надвірнянська і Прут. Водорозділи мають висоту в середньому до 1000 м і переходять через значний виступ в Прикарпатську рівнину з висотою земної поверхні до 500 м. В межах Надвірнянського району в теперішній час розробляється Верхньо-Луквинське, Довбушанське, Пнівське, Битківське та інші родовища. В порівнянні з іншими карпатськими нафтовими і нафтогазоносними родовищами, найбільш інтенсивне насичення розрізу нафтовими і газовими покладами спостерігається в межах Битків-Бабчинського і Пасічанського родовищ. Тут поклади нафти і газу виявлені в верхньокрейдових відкладах Битківського покриву. Від глибини залягання пласта, міцності порід, дебіту свердловин, якості нафти залежить характер матеріально-технічної бази управління.

1.2. Техніко-технологічна характеристика виробництва Виробничо-технічна база підприємства - це комплекс технологічного, енергетичного, транспортного та інших видів обладнання, інструментів і приладдя, будівель і споруд, необхідних для здійснення процесу виробництва. Під впливом науково-технічного прогресу в розвитку матеріально-технічної бази управління відбуваються постійні зміни: вводяться нові діючі машини і обладнання, постійно удосконалюються технологічні процеси виробництва. Стан матеріально-технічної бази управління "Надвірнанафтагаз" можна охарактеризувати з допомогою системи техніко-економічних показників, включаючи оцінку рівня техніки, організації виробництва, використання виробничих фондів та ін. Планування цих показників засноване на розрахунку виробничих потужностей. Виробнича потужність управління - це максимально

скачать реферат
1 2 3 4 ...    последняя
Рефераты / Менеджмент /