Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

в іншу тощо). 3. Встановлення монопольних цін, що дозволяють отримувати надприбутки за рахунок споживача. 4. Диктат лише власних умов, не зважаючи на інтереси держави, в якій перебувають. В даний час щорічні іноземні інвестиції ТНК значно перевищують обєми міждержавного кредитування. Завдяки своїм капіталовкладенням ТНК сьогодні є в кожній галузі світового господарства. Світовий досвід підтверджує життєвість і ефективність об'єднання капіталу в рамках транснаціональних корпорацій, що дозволяє прискорити оборот фінансових ресурсів, скоротити витрати за рахунок розвитку усередині транснаціональних корпорацій систем взаємозаліків і платежів, збільшити частки ресурсів у грошовій формі і мобільність перерозподілу, можливість підписання важливих договорів. Виникнення транснаціональних корпорацій є не тільки закономірним кроком у розвитку міжнародних економічних відносин, але і необхідним етапом реорганізації промислової структури. Незважаючи на це, існують думки, що ставлять під сумнів доцільність створення транснаціональних корпорацій. Проте, "практика - критерій істини", і на практиці транснаціональні корпорації безсумнівно довели своє право на існування. Тому потрібно сподіватися, що на тернистому шляху інтеграції економіки України у світову економіку а також у міжнародні економічні відносини, ТНК будуть відігравати роль каталізаторів подолання внутрішньої кризи і реалізації реформ у зовнішньоекономічній сфері. ЛІТЕРАТУРА

1. Овчинников Г.П. Международная економіка: навчальний посібник. Санкт-Петербург: Видавництво "Полиус", 1998 р. 2. Е.В.Ленский, В.А.Цвєтков. Транснаціональні фінансово-промислові групи і міждержавна економічна інтеграція: реальність і перспективи. М.: АФПИ щотижневика "Економіка і життя", 1998. 3. В.К.Ломакин. Світова економіка. М.: Изд. об'єднання "ЮНИТИ", 1998. 4. Е.Халевинская, И.Крозе. Світова економіка. М.: Юрист, 1999

Додатки

Таблиця 1.

ЕКСПОРТ БРИТАНСЬКОЇ ОСТ-ІНДСЬКОЇ КОМПАНІЇ

Період Усього У тому числі Частка металів у загальної вартості %тис. ф. ст. Метали інші товари 1660-1669 1325 879 446 66 1670-1679 3429 2546 883 74 1680-1689 3948 3443 505 87 1690-1699 2887 2100 787 73

Таблиця 2.

Динаміка обороту Дженерал моторс, Форд, Крайслер і автомобілебудування США в цілому, приріст/скорочення в % до попереднього року.

Рік “Велика трійка” галузь Рік “Велика трійка” галузь 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 4,1 -11,7 29,4 14,6 16,9 -6,3 7,9 28,3 19,5 11,7 3 -16,5 36,9 9,7 17,0 -8,2 2,0 36,2 23,5 12,1 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 -0,4 -14,6 7,4 -4,1 23,5 17,8 9,4 10,4 6,1 24,7 -0,5 -20,4 11,9 -3,4 35,3 21,7 5,2 1,6 3,0 19,1

Таблиця 3.

Розвиток обороту 11 найбільших монополій ФРН у роки спадів і криз (1965-1988 р.)

Число років, коли загальний оборот монополії розвивався Назва фірми Більш сприятливо, ніж оборот галузі Менше сприятливо, ніж оборот галузі Фольксваген Сіменс Даймлер-Бенц Хехст Байер БАСФ (Basf) Тіссен Маннесманн АЭГ Фрид. Крупп Роберт Бош Разом уся група6 7 6 6 6 6 6 8 2 7 4,5 64,51 0 1 2 2 2 1 1 2 2 0,5 14,5

Таблиця 4.

Рахунок прибутків і збитків* концерна Даймлер-Бенц за 1985 р., млн. марок ФРН.

Статті Материнське товариство Дочірні товариства Весь концерн Прибутки від реалізації продукції Витрати на сировину, матеріали й ін. Валовий прибуток від виробництва Прибутки від участей і інших фінансових капіталовкладень Прибутки від позичок Інші прибутки Сукупний валовий прибуток Витрати на заробітну плату і соціальні платежі Амортизація Інші витрати Чистий прибуток до сплати податків Податки Чистий прибуток Відрахування в резерви, прибуток минулого років і ін. Балансовий прибуток 37450 -18709 18741

214** 709 635 20300

-10351 -2240 -3491 4217 -2965 1252

-608 644 16352 -8536 7790

н 813 971 9439

-3306 -1035 -3240 1858 -1428 430

н н53775 -27245 2531

79*** 1522 1606 29739

-13657 -3275 -6731 6075 -4393 1682

-1038 644 * по укрупнених статтях. Через округлення можливі відхилення порядку ( 1 млн. марок. Знак “н” означає, що відповідна цифра не може бути отримана вирахуванням даних по материнському товариству з загальних показників концерна в силу їхньої якісної різнорідності.

** Включаючи прибутки від дочірніх товариств, що входять у концерн.

*** Тільки прибутки від фірм, що не входять у концерн.

Таблиця 5.

Динаміка чисельності зайнятих і обороту підприємств найбільших монополій усередині країни і галузей промисловості ФРН, приріст/скорочення в % до попереднього року.

Число зайнятих Оборот РІК На підприємствах ТНК** У галузях ТНК галузей фактичнорозрахунок у цілому 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 -2,1 -0,8 4,6 -0,2 -6,5 -0,4 1,8 1,5 1,6 -0,7 -0,9 -3,4 -3,1 2,0 6,8 9,1 -2,5 -0,5

-1,5 -10,0 1,9

0,5

-2,0 -4,1 -6,1 1,8 -0,1 -2,0 2,1 0,5 -4,7 -2,0 1,1 0,4 1,6 0,3 -2,5 -2,0 -2,7 0,3 3,0 2,4 5,2 5,5 13,,8 18,3 0,8 10,9 8,6 5,6 8,8 4,7 10,2 6,0 0,4 12,0 13,4 2,4 4,8 6,3 14,1 16,7 -3,0 13,5 5,5 4,6 10,4 3,3 6,6 3,0 5,5 6,9 9,9 0,2

** усі показники по монополіях подані таким чином, щоб вони відбивали виробничу діяльність усередині країни і були порівняні між собою. Тобто число зайнятих охоплює материнські і дочірні товариства у ФРН, і оборот відбиває реалізацію продукції, зробленої цими зайнятими (оборот усередині країни плюс експорт)

скачать реферат
первая   ... 9 10 11 12
Рефераты / Международные отношения /