Глобалізація світогосподарських зв"язків

для Европы? Алан А. Тейт. / www.liberal.by.ru 61. Глобализация - неотвратимая реальность. М.Легуенко./ http://www.utro.ru/cgi-bin/showart.cgi?mode=print&KEY=200002040110000141 62. Глобализация.: Социальная перспектива Часть третья. Ник Бимс. / http://www.wsws.org/ru/2000/jul2000/nbl3-j14.shtml 63. Глобализация угроза или новая возможность? / http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/041200.htm 64. Доклад Генерального секретаря ООН о работе организации. Глава 4. По пути глобализации. / http://www.un.org/russian/documen/gadocs/54sess/ch4-4.htm 65. Заседание МВФ и ВБ в Праге. / http://liga.kiev.ua/cgi/lenta/show_print.cgi?id=2204 66. Измеряя глобализацию. / http://www.wdi.ru/print.php?art3440997 67. Массовое списание долгов развивающимся странам. М.Делягин. / http://www.opec.ru/comment_doc.asp?d_no=6802 68. As Global Economic Forces Shape a New World Order, Human Rights Face Urgent New Challenges / http://www.pbs.org/globalization/home.html 69. Globalization: Threat or Opportunity?/http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/041200.htm 70. The Radical Agenda for Global Social Transformation. The Jubilee 2000 Agenda. / http://www.jubilee2000.org/agenda.html 71. Противоречия глобализации. Сакс Джефри / http://www.ng.ru/economics/2000-10-11/4_globe.html 72. http://www.vabank.ru/Problems.htm 73. http://www.wdi.ru/default.php?art=11109901 74. http://www.postindustrial.ru 75. http://www/imf.org

ДОДАТКИ Рис.2.1. ВВП національних держав і обсяги продажів ТНК, млрд дол. США. Джерело: International Monetary Fund, 1999.

Рис. 2.2. Зростання обсягів світового експорту та ВВП у 1980-1997 рр., % середньорічних змін. Джерело: IMF World Economic Outlook, 1998.

Рис. 2.3. Частка обсягів світового виробництва, що реалізована в межах світової торгівлі у 1970-1998 рр. за постійних цін, %. Джерело: International Monetary Fund, 1999.

Рис.2.4. Світовий експорт комерційних послуг у 1985-1998 рр., трлн дол США. Джерело: World Trade Organization, 1999.

Рис.2.5. Середньорічний світовий потік ПІІ у 1970-1999 рр., млрд дол США. Джерело: United Nations, 1999.

Рис.2.6. Обсяги експорту капіталу США, Японії, Німеччини в 1986-1998 рр., млрд дол. США. Джерело: National Sources, 1999

Рис.2.7. Нетто потоку довгострокових інвестицій у країни, що розвиваються в 1990-1997 рр., млрд дол. США. Примітки: Офіційне фінансування розвитку (гранти, позики). Приватні інвестиції (позики, ПІІ, портфельні інвестиції, ЦП). Джерело: Global Development Finance, World Bank, 1998.

Рис.2.8. Динаміка зростання регіональних інтеграційних угод, нотифікованих ГАТТ/ВТО у 1948-1998 рр. Джерело: World Trade Organization, 1999.

Рис.2.9. Динаміка зростання продажів на світовому ринку електроніки у 1983-1998 рр., млрд дол. США. Джерело: Semiconductor Industry Association, World Semiconductor Trade Statistics, 1999.

Таблиця 2.1. Глобальні експортно-імпортні операції в розрізі регіонів у 1990-97 рр., % змін за рік. Регіон Експорт Імпорт 1990-95 1996 1997 1990-95 1996 1997 Північна Америка* 7,0 6,0 10,5 7,5 6,0 12,5 Латинська Америка 8,0 11,0 12,5 11,5 11,5 21,5 Європейський Союз 5,5 4,0 8,0 4,5 2,5 6,5 Країни з перехідною економікою 4,5 7,5 11,0 1,5 14,5 16,0Азія 7,5 3,5 11,5 10,5 5,0 5,5Японія 1,5 -0,5 9,5 6,5 2, 0 2,5НІК 11,0 6,5 10,0 12,0 4,5 5, 5 Примітки: * Без Мексики. Джерело: World Trade Organization, 1998.

Рис.2.10. Рівень глобальної компютеризації в 1997 р., кількість ПК на 1000 жителів. Джерело: World Bank, World Development Indicators, 1998.

Таблиця 2.2. Найбільші країни-імпортери та експортери.

Імпортери Обсяг, млрд дол. США Річний приріст, % Експортери Обсяг, млрд дол.США Річний приріст, % США 899,29 США689,010 Канада 201,015Велика Британія280,17 Тайвань 113,212 Канада214,46 Мексика 112,523 Китай182,721 Бразилія65,715 Південна Корея136,65 Росія48,011 Тайвань123,05 Туреччина46,810 Мексика110,415 Польща42,013 Індонезія53,47 Індія40,69 Бразилія53,011 Ірландія39,19 Ірландія52,48 Джерело: World Trade Organization, 1998.

Таблиця 2.4. Найбільші екпортери та імпортери комерційних послуг у 1998 р.

Експортери Обсяг, млрд дол. США Частка, % Імпортери Обсяг, млрд дол. США Частка, % США 230,717,8 США151,412 Великобританія 84,86,5 Японія122,69,7 Франція 81,96,3 Німеччина116,39,2 Німеччина 72,35,6 Великобританія69,75,5 Італія 71,25,5 Італія69,15,5 Японія 68,45,3 Франція61,44,9 Нідерланди 48,53,7 Нідерланди43,43,4 Іспанія 43,63,4 Канада35,72,8 Гонконг 37,42,9 Південна Корея33,42,6 Бельгія-Люксембург 33,32,6 Бельгія-Люксембург32,22,5 Примітки: Найважливіші статті: освіта, медичні та фінансові послуги, страхування, розваги, програмне забезпечення. Джерело: World Trade Organization, 1999.

Таблиця 2.3. Глобальна інтеграція в 1998 р.

КраїнаТоргова відкритість*Інвестиційна відкритість**АЗІЯГонконг2978,4Сінгапур27524,6Китай4025,7Філіппіни809,0Індонезія536,5Малайзія19417,9Таїланд902,9Південна Корея671,1Тайвань902,7Індія273,6ЛАТИНСЬКА АМЕРИКАМексика4817,1Бразилія154,7Аргентина1611,7Чилі5410,8Венесуела497,6Колумбія3514,8Перу3024,7ЦЕНТРАЛЬНА ТА СХІДНА ЄВРОПАПольща5318,1Чеська Республіка10818,6Угорщина6759,7Росія440,9Румунія608,7США18,35,9ЯПОНІЯ15,20,1НІМЕЧЧИНА40,81,7 Примітки: * (експорт+імпорт)/ ВВП; ** частка внутрішніх інвестицій у загальних капіталовкладеннях.

Джерело: OECD, UN, World Investment Report, 1998.

скачать реферат
первая   ... 28 29 30 31
Рефераты / Международные отношения /