Особливості маркетингу послуг

Національний університет “Києво-Могилянська Академія”

кафедра правознавства

Реферат на тему: “Особливості маркетингу послуг”

Виконав: студент ДЕН-ІІ Перегуда Максим

Київ - 2000 План. §1. Послуги. Їх основні характеристики…………………………………………….. 3 §2 Класифікація послуг ……………………………………………………………….. 3 §3 Відмінність між послугами та товарами………………………………………….. 4 §4 Організація маркетингу послуг…………………………………………………… 5 §1. Послуги. Їх основні характеристики. Мета даної роботи дослідити природу послуг, їх основні характеристики, а також відмінності між товарами та послугами, і відповідно різницю в їх маркетингових стратегіях. Спочатку дамо визначення послузі. Послуга це будь-який захід, або вигода, які одна сторона може запропонувати іншій і які,в основному, невідчутні і не призводять до привласнення чого-небудь. Виробництво послуг може або не може бути повязаним з товаром в його матеріальному вигляді. Треба зазначити, що за останні роки сфера послуг зростає дуже швидкими темпами. Перерозподіл на ринку праці, зменшення використання праці у виробництві товарів збільшили невиробничу сферу, до якої можна віднести і ринок послуг. Крім того стрімко зростає обсяг бізнесових послуг у звязку з тим, що бізнес стає більш ускладненим, спеціалізованим і конкурентним. Для економіки США ринок послуг формував 62% ВВП на 1980 рік. В нашій роботі ми будемо посилатися на послуги, що надаються спеціалізованими фірмами з метою отримання прибутку, - комерційні послуги; тобто ми не будемо аналізувати послуги, що надаються такими неприбутковими організаціями як церкви, загальні школи тощо. Дуже важливим є визначення особливостей послуг. Треба зазначити, що послуги містять ознаки, які суттєво відрізняють їх від товарів. До них треба віднести : невідчутність послуги, непостійність її якості, невіддільність, неможливість збереження, а також гнучкість попиту на послугу. Не будемо розкривати значення цих особливостей, а звернімо більшу увагу на види послуг.

§2 Класифікація послуг Послуги суттєво відрізняються одна від одної, крім того їх можна відрізнити за різноманітними признаками. По-перше, послуги можуть бути професійними або орієнтованими на споживача. До професійних можна віднести бізнесові послуги, консалтінгові, взагалі ті, що не стосуються окремої особистості. Відповідно до інших треба віднести послуги, що передбачають орієнтацію на певну людину або групу людей. По-друге, хто є джерелом послуги: людина або машина? Екстрасенс майже не використовує обладнання, а ось зубний лікар вимагає бор-машини. Таким чином послуги можна розрізняти за механізмом їх надання. По-третє, чи є обовязковою присутність споживача в момент надання послуги? Звісно, послуги можуть вимагати безпосередньої присутності обєкта надання послуги. Прикладом може бути ремонт автомобіля, а на противагу - послуги перукаря. Врешті-решт, чи має послуга на меті отримання прибутку? У світі існує велика кількість неприбуткових організацій, що займаються наданням послуг. Це можуть бути церкви, безкоштовні початкові школи тощо. На противагу таким організаціям існує і розвивається сектор послуг, що передбачають сплати за їх надання. Нижче наведемо основні види послуг: 1. Житлові послуги (включаючи оренду готелів, квартир, будинків та ферм). 2. Господарчі послуги (включаючи ремонт будинків, обладнання будинків, садобудівництво і комунальні послуги). 3. Оздоровлення та відпочинок (включаючи прокат та ремонт обладнання, що використовується для участі у сфері розваг та оздоровлення). 4. Особисті послуги (включаючи прання, хімчистку та послуги візажиста). 5. Медичні послуги (включаючи всі медичні та стоматологічні послуги). 6. Приватна освіта. 7. Бізнесові та інші професійні послуги (включаючи правові, бухгалтерські, консультації по управлінню та компютерні). 8. Страхові та фінансові послуги (включаючи особисте страхування та страхування фірм, послуги в наданні кредитів та позик, консалтінгові послуги та податкові). 9. Транспортування (включаючи послуги по перевезенню вантажів та пасажирів, ремонт та оренду автомобілів) 10. Звязок (включаючи телефонні, телеграфні та спеціалізовані бізнесові способи звязку).

§3 Відмінність між послугами та товарами. Виходячи із вище зазначених особливостей існує суттєва різниця між товарами та послугами. Однак, на сьогоднішній момент іноді буває досить проблематично відрізнити послугу від товару, оскільки більшість продуктів супроводжується послугами, а послуги в свою чергу вимагають супроводжувальних товарів. Зрозуміло, що виникають суперечки стосовно існування маркетингу послуг як окремого напрям, який би відрізнявся від маркетингу звичайних товарів. Не будемо вдаватись до опису протилежних теорій, які стосуються цього питання. Наведемо різницю між галуззю товарів та галуззю послуг. ТовариПослугиПродукти в основному конкретніПослуги нематеріальніПраво власності передається при продажу Право власності здебільшого не передаєтьсяПродукт можна перепродатиПродукт не можна перепродатиПродукт може бути продемонстрований перед продажемПродукт зазвичай не демонструється (перед продажем його не існує)Продукт може зберігатися як покупцями так і продавцямиПродукт неможливо зберігатиПроцес виробництва наслідується процесом споживанняВиробництво та споживання зазвичай відбуваються одночасно Виробництво, продаж і споживання локально диференційованіВиробництво, споживання і навіть продаж часто скомпоновані разомПродукт піддається транспортуваннюПродукт неможливо транспортувати(хоча виробники можуть переміщуватись)Продавець виробляє товарКлієнт (покупець) приймає безпосередню участь у виробництвіМожливий непрямий контакт між компанією та клієнтомВ більшості випадків контакт між компанією та клієнтом є необхіднимТовар можна експортуватиПослугу зазвичай не можна експортувати (на противагу системі, що надає послуги)

§4 Організація маркетингу послуг.

Переважна кількість вчених-маркетологів дискутують на тему того, чи маркетинг послуг ідентичний до маркетингу фізичних товарів. Зараз існує дві школи з різним ставленням до того, чи можна рівноцінно вживати концепції та інструменти маркетингу товарів стосовно маркетингу послуг. Одна з цих течій доводить, що послуги не відрізняються від звичайних товарів, тому засоби маркетингу товарів можуть з таким самим успіхом бути транспоновані на ринок послуг. Натомість багато авторів не погоджуються з цією теорією і на противагу їй виставляють теорію маркетингу послуг. Відповідно до цієї теорії, доведено, що послуга наділена такими особливостями, які фундаментально відрізняють її від фізичного товару. Відповідно дослідники повинні сформувати зовсім інше формулювання маркетингової стратегії для послуг, яке б змістовно відрізнялося від традиційного. Словник надає таке визначення маркетингу послуг: Маркетинг, який здійснюється в якості супутньої діяльності в комплексі з маркетингом споживчих товарів або засобів виробництва. З цим визначенням можна не погодитись, оскільки сьогодні сфера послуг

скачать реферат
1 2 3
Рефераты / Маркетинг /