Разработка маркетинговой программы

підприємства (фірмової марки тощо); · В їхньому захисті від помилкових рішень-дій; · В поліпшенні темпів адаптації до умов ринку і засвоєння нових винаходів; · В придбанні досвіду професійних контактів; · В підвищенні рівня кваліфікації їхніх співробітників. Участь в торгових ярмарках/виставках грає першорядну роль в підприємницькому становленні експонента в тому сенсі, що воно формує суспільну думку про ньому, демонструючи загальну картину підприємства в його відношеннях з клієнтами, конкурентами, структурами фінансування і засобами масової інформації. Без особливих вагань можна було б провести паралель між значенням виставок для сучасного підприємця і тієї функцією, яку виконує барометр для метеоролога. Так же, як і барометр, якого самого по собі недостатньо для укладання прогнозу погоди, але і без якого зробити це неможливо, так і виставки, хоча з їхньою допомогою і не можна вирішити всіх проблеми підприємства, є незамінним засобом в сфері безпосередньої комунікації, від якого жодне підприємства не може відмовитися. Торгові ярмарки/виставки діляться на наступні категорії за такими ознаками. А) за місцем їхнього проведення на: · Які проводяться всередині країни - регіональні; - міжрегіональні; - національні; - міжнародні. · Які проводяться закордоном - регіональні; - міжрегіональні; - національні; - міжнародні. Регіональні ярмарки і виставки мають сферу чинності в радіусі 100 км, представляють одну або декілька галузей і призначаються головним чином для демонстрації можливостей малих по величині підприємств. Міжрегіональні мають однакову структуру з регіональними, однак володіють більшим радіусом дії і звичайно адресуються більш великим підприємствам. Національні ярмарки і виставки, що походять своїм корінням в кінець 18-го сторіччя і що з'явилися спочатку в Франції, були вітриною місцевої промисловості. Вони проводилися всередині країни і за кордоном з метою демонстрації продукції національного виробництва і стимулювання її збуту і звичайно мали міжгалузевий характер. Передумовою проведення міжнародних ярмарків/виставок, що організуються як всередині країни, так і за кордоном, є участь в них експонентів і відвідувачів з різноманітних країн. Міжнародний або, краще сказати, багатонаціональний характер вони набувають лише в тому випадку, якщо в них беруть участь, принаймні, 10-15% зарубіжних експонентів. До категорії (а) належать і виставки з змінним місцем проведення, а також і пересувні (плавучі, залізничні) виставки. Виставки з змінним місцем проведення, зберігаючи свою тематику, проводяться в різноманітних місцях (містах або навіть країнах). Пересувні виставки часто являють собою дорогий захід, проводяться в поєднанні з ініціативи розвитку зв'язків з громадськістю і направлені на підвищення престижу країни в цілому. Б) за частотою проведення на: - Періодичні (що проводяться кожні 2, 3 роки тощо) - Щорічні - Сезонні Частота проведення ярмарку/виставки залежить, головним чином, від типу продукції (експонатів), що пропонується і умов конкуренції. Так, наприклад, покази моди організуються 2-4 разу в рік, тоді як демонстрація інвестиційних товарів, новинок технології тощо може проводиться з інтервалами від двох і навіть до п'яті років. В) за направленням роботи на: - Ярмарки/виставки по здійсненню продажів/замовлень - Інформаційні - Що проводяться з метою розвитку комунікації/контактів Г) за виглядом пропозиції на: - Універсальні - Багатогалузеві - Галузеві - Виставки споживчих товарів. Універсальні ярмарки/виставки або динозаври, як їх називають з іронією, досягли свого розквіту після Першої Світової війни в умовах посиленого державного протекціонізму і являли собою дзеркало національної економіки тієї епохи. В своїй традиційній формі вони стали втрачати своє значення ще в середині 60-х років і в нинішній час існують в якості реліктів минулого в, як правило, країнах, що розвиваються. Багатогалузеві виставки, що є розвиненою формою універсальних, представляють товари/послуги декількох, звичайно споріднених, галузей, що пропонуються в їхніх реальних масштабах. Галузеві ярмарки\виставки мають точну спеціалізацію в відношенні продукції, що на них експонується, і орієнтовані, головним чином, на відвідувачів-комерсантів з аналогічними спеціальними інтересами. Значним зростанням своєї популярності галузеві ярмарки зобов'язаним наступним чинникам: · Розвитку технології, що сприяло вражаючому розширенню асортименту створюваних товарів споживчих і інвестиційних; · Збільшенню кількість новинок при паралельному зниженні тривалості їхнього життя; · Лібералізація економіки. Д) за попитом. Нарешті, з точки зору інтересу відвідувачів, тобто попиту, ярмарки/виставки можна поділити на наступні типи - Товарів широкого споживання, - Інвестиційних товарів, - Технології, - Інвестицій та інші. Особливо в США, окрім традиційних типів ярмарків, особливі ринкові умови призвели до широкому розповсюдженню особливих форм виставок, що могли б застосовуватися в інших країнах. Характерним тому прикладом є постійні виставочні (торгові) центри (галузеві і негалузеві), що розкидані по всій країні (Детройт, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Техас, Чикаго тощо) і привертають величезне число експонентів, виробників, а також торгових агентів. І, нарешті, особливий інтерес представляють центри міжнародної торгівлі, що виникли в 60-ті роки, і кількість яких швидко росте. Згідно даним Асоціації Центрів Міжнародної Торгівлі, що знаходиться в місті Нью-Йорк, основною метою таких центрів є "забезпечення дахом" різноманітних фірм і надання необхідних послуг, що полегшують їхню комерційну комунікацію. В цьому сенсі центри міжнародної торгівлі являють собою різновид постійної виставки з досягненнями, що заслуговують уваги в області міжнародних торгових відношень. Особливої уваги заслуговують всесвітні виставки, поява яких в початку 19-го сторіччя співпала з періодом бурхливого індустріального розвитку. Участь на національному рівні багатьох держав, роль експонатів і вільний вхід для публіки роблять всесвітні виставки, не що є комерційного характеру, дзеркалом технологічної еволюції і значною політичною і культурною подією - випадком для створення пам'ятників архітектури, таких як, наприклад, Кришталевий палац в Лондоні (1851 р.), Ейфелева вежа (1889 р.). Всесвітня виставка, згідно визначенню, даному інституту в 1928г, являє собою захід, що є метою продемонструвати засоби, якими володіє людство для задоволення своїх культурних потреб, а також ті, що свідчать про досягнуте їм прогрес або показові для його майбутніх прагнень. Проведення Всесвітніх виставок, звичайно зв'язане з різноманітними значними подіями, реєструє найголовніші віхи в еволюції людської цивілізації, такі як винахід електрики, телекомунікацій, спорудження великих технічних об'єктів тощо. В Першій Всесвітній виставці, що проходила в 1851 році в Лондоні брало участь 17 тис. експонентів. За ній відбулася виставка в Парижі в 1867 році, що співпала з спорудженням Суецького каналу, в якій брало участь 52 тис. експонентів. На 2000 рік заплановано

скачать реферат
1 2 3 4
Рефераты / Маркетинг /