Телевизионная реклама

осъществяване на акт за продукта.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

1. Антов, К. , Психотехника на убеждаващото въздействие. 2. Джоанис, А. , Творческият процес в рекламата, София, 1992 год. 3. Доганов, Д. , Рекламата каквато е, 1992 год. 4. Желев, С. , Маркетингови изследвания 1995год. 5. Котлър, Ф. , Управление на маркетинга, том I и II 1996 год. 6. Льобон, Г. , Психология на тълпите, 1995 год. 7. Малецке, Г. , Психология на масовата комуникация,София,1994 8. Маринова, Е. ,Маркетинг, 1992 год. 9. Петрова, А. , Психология на рекламата, 1999 год. 10. Праид, У. , Феръл, О. , Маркетинг: концепции и стратегии, 1996 11. Фройд, А. , Егото и защитните механизми, София, 2000 год. 12. Хопкинс, К. , Научната реклама, 1992 год. 13. Юнг, К. , Избрано книга първа, 1993 год. 14. Юнг, К. , Избрано книга втора, 1993 год. 15. Юнг, К. , Избрано книга трета, 1994 год. 16. Батра, Р. , Майерс, Д. ,Аакер,Д. , Рекламный менеджмент. 17. Траут, Д. , Новое позиционирование, Москва, 2000 год. 18. Ярошевский, М. , История психологии, 1985 год. 19. Batra and Ray, Identifying Opportunities for repetition Minimization 20. Fiske, J. , Hartley, J. , Reading Television, London, 1980 21. Noelle, Neumann, Elisabeth,

скачать реферат
первая   ... 37 38 39 40
Рефераты / Маркетинг /