Реализация приобретенных товаров

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ

Курсова робота по "Управлінському обліку" на тему "Реалізація придбаних товарів"

Виконавець Студент 3 курсу 5 групи Заочної форми навчання Матюшин М.В.

Рецензент професор Сопко В.В.

Київ 1999 р.

План

1. Вступ 2. Основна частина 2.1 Облік реалізації товарів зі складів (оптом) 2.2 Облік реалізації товарів транзитом 2.3 Облік внутрішньосистемного відпуску товарів 2.4 Облік реалізації товарів у роздрібній торгівлі 2.5 Облік товарних операцій в дрібнороздрібній мережі 2.6 Розрахунок торговельних націнок (знижок) на товари реалізовані і залишок нереалізованих товарів 2.7 Облік бартерних (товарообмінних) операцій 2.8 Облік реалізація товарів у торгівлі із застосуванням торгових знижок 3. Висновки 1. Вступ

В цій роботі ми розглянемо тему "Реалізація придбаних товарів". Ця тема буде розглянута на підставі таких питань: 1) Облік реалізації товарів зі складів (оптом); 2) Облік реалізації товарів транзитом; 3) Облік внутрішньосистемного відпуску товарів; 4) Облік реалізації товарів у роздрібній торгівлі; 5) Облік товарних операцій в дрібнороздрібній мережі; 6) Розрахунок торговельних націнок (знижок) на товари реалізовані і залишок нереалізованих товарів; 7) Облік бартерних (товарообмінних) операцій; 8) Облік реалізація товарів у торгівлі із застосуванням торгових знижок. В першому питанні ми розглянемо обліку реалізації товарів зі складів (оптом), рахунки які застосовуються для цього, а також порядок здійснення проводок при цій реалізації. В другому питанні ми розглянемо облік реалізації товарів транзитом, як з участю оптових підприємств у розрахунках так і без їх участі, порядок та принцип здійснення обліку у даному випадку. В третьому питанні ми розгляне облік внутрішньо системного відпуску товарів, його особливості, порядок обліку, призначення. В четвертому питанні ми розглянемо облік реалізації товарів у роздрібній торгівлі, особливості обліку, порядок здійснення проводок, та рахунки які при цьому застосовуються. В пятому питанні ми розглянемо облік товарних операцій в дрібнороздрібной мережі, порядок здійснення обліку, план рахунків використовуємих для цього обліку. В шостому питанні ми розглянемо розрахунок торгівельних націнок (знижок) на товари реалізовані і залишок нереалізованих товарів, порядок та правило здійснення цих розрахунків, застосування цих розрахунків. В сьомому питанні ми розглянемо облік бартерних (товарообмінних) операцій, їх особливості, порядок проведення, облік на підприємстві. В восьмому питанні ми розглянемо облік реалізації товарів в торгівлі з застосуванням знижок, види знижок, їх використання підприємствами торгівлі, порядок обліку, регулювання цього питання нормативними документами. При написанні цієї роботи була використана вітчизняна література, а саме: підручники Сопко В.В. "Бухгалтерський облік" та Ткаченко Н.М. "Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності", переодична література газета "Все про бухгалтерський облік". 2. Основна частина 2.1 Облік реалізації товарів зі складів (оптом)

Підприємства оптової торгівлі оптові підприємства застосовують дві форми реалізації товарів: зі складів (складський оборот) і транзитом (транзитний оборот). У разі складської реалізації товари відпускаються зі складів оптової бази на підставі рахунківфактур (в яких зазначаються найменування, кількість, сорт, ціна виробничника або митна вартість, торговельні та постачальницькозбутові знижки та націнки, транспортні та інші витрати, що входять до ціни товару), які слугують далі підставою для виписки розрахункових документів, поданих до оплати покупцям. На вартість товарів, відвантажених і відпущених покупцям, тари під товарами і транспортних послуг, що підлягають відшкодуванню покупцями, у бухгалтерському обліку складають проведення (при касовому методі): Дебет рахунка № 46 "Реалізація", субрахунок № 1 "Реалізація товарів оптом" на суму реалізованих товарів по собівартості Кредит рахунка № 41 "Товари", субрахунок № 1 "Товари на складах" на вартість товарів за цінами виробника Кредит рахунка № 41 "Товари", субрахунок № 3 "Тара під товарами і порожня" на вартість тари під товарами Кредит рахунка № 76 "Розрахунки з дебіторами і кредиторами" тощо на суму, що підлягає відшкодуванню покупцями послуг транспортних підприємств. Одночасно робиться запис: Дебет рахунку № 62 "Розрахунки з покупцями" Кредит рахунку № 46 "Реалізація", субрахунок № 1 "Реалізація товарів оптом" на суму реалізованих товарів по продажній ціні. У міру надходження платежів від покупців на підставі виписок банку робиться запис: Дебет рахунків № 51 "Розрахунковий рахунок", № 52 "Валютний рахунок" і т.ін. на всю суму реалізованих товарів за продажними цінами, а також відшкодування тари і транспортних послуг Кредит рахунка № 62 "Розрахунки з покупцями". Торговельні та інші підприємства, які надають торговельно-посередницькі послуги, сплачують до бюджету податок на додану вартість, обчислений в установленому розмірі до суми різниці між продажною ціною і купівельною вартістю товарів (яка утворюється за рахунок реалізованих знижок, націнок на товари, комісійних винагород тощо). На суму податку на додану вартість, яка підлягає перерахуванню до бюджету, робиться запис: Дебет рахунка № 46 "Реалізація", субрахунок № 1 "Реалізація товарів оптом" Кредит рахунка № 68 "Розрахунки з бюджетом". Наприкінці місяця сума валового прибутку списується на рахунок № 80 "Прибутки і збитки" записом: Дебет рахунка № 46 "Реалізація", субрахунок № 1 "Реалізація товарів оптом" Кредит рахунка № 80 "Прибутки і збитки". Синтетичний і аналітичний облік відвантаження та реалізації товарів в оптових підприємствах провадять так само, як і облік реалізації готової продукції на промислових підприємствах. 2.2 Облік реалізації товарів транзитом

У разі транзитної реалізації постачальники відвантажують покупцям товари, обминаючи склади і бази оптового підприємства. Така форма реалізації товарів прискорює просування їх до споживачів і знижує витрати обігу (вдається уникнути проміжних операцій з вивантаження, складування, зберігання та реалізації товарів). Реалізація товарів транзитом може відбуватися двома способами: 1) з участю оптового підприємства в розрахунках; 2) без його участі в розрахунках. При транзитній реалізації з участю в розрахунках оптове підприємство не лише організовує оборот, а й розраховується за товари як з постачальниками, так і з покупцями. На підставі договорів, укладених з постачальником і покупцем, оптове підприємство виписує постачальникові наряд на відвантаження товарів покупцеві, де подає перелік товарів, які підлягають відвантаженню. Копію наряду надсилають покупцеві. На відвантажені товари постачальник виписує розрахунково-платіжні документи, один комплект яких надсилається покупцеві, другий оптовому підприємству, яке має стягнути платежі за реалізовані товари з покупців і перерахувати їх постачальнику. Якщо транспортні витрати мають оплачуватися

скачать реферат
1 2 3 4 ...    последняя
Рефераты / Бухгалтерский учет и аудит /