Аккредитивная форма расчетов

Розділ 1 Теоретичні засади акредитивної форми розрахунків.

1.1. Сутність переваги та недоліки акредитивної форми розрахунків. Документарний акредитив являє собою взяте на себе банком за проханням імпортера зобов'язання заплатити визначену суму бенефиціару (експортеру) за умови, що останній надасть відповідним вимогам акредитива документи у встановлений часовий відрізок. У торговій угоді між експортером і імпортером банк, таким чином, виступає посередником. Акредитив - одностороннє умовне грошове зобовязання банку, що видається ним по дорученню клієнта (імпортера) на користь його контрагента (бенефиціара), по якому банк, що відкрив акредитив (емітент) повинен здійснити бенефиціару платіж (негайно чи з відстрочкою) або акцептувати векселі бенефиціара і оплатити їх в строк, або доручити іншому банку здійснити такі платежі або акцепт при умові надання бенефиціару документів, передбачених в акредитиві і, відповідно, при виконанні інших умов акредитиву. Документарний акредитив сьогодні є, мабуть, самим різнобічним і самим дійовим інструментом забезпечення платежів. У ділових зв'язках із державами, що контролюють зовнішню торгівлю, застосування акредитива багато в чому є попередньою умовою для здійснення імпортних і експортних операцій. Поряд із функцією забезпечення платежів акредитив може також виконувати кредитну функцію. Зобов'язання банку покупця здійснити платіж полегшує продавцю одержання від свого банку кредиту, наприклад, на виробництво товару. При визначених обставинах акредитив може виступати для банку імпортера також у якості основи для кредиту. Тобто тоді, коли банк при здійсненні акредитивної операції може очікувати, що буде мати у своєму розпорядженні документи, що уособлюють власність на товар, тому що товаросупроводжувальні документи засвідчують вимогу на видачу відправленого вантажу. Шляхом передачі документів передається також право на володіння товаром. Таким чином, можна виділити три основні функції, що виконує документарний акредитив: 1. Документарний акредитив є однією з форм міжнародних розрахунків - це його головна функція. 2. Специфіка здійснення розрахунків за допомогою акредитива забезпечує захист від можливих ризиків, що існують у міжнародній торгівлі, як продавця, так і покупця. 3. Документарним акредитивом виконується кредитна функція. У здійсненні акредитивної операції можна виділити такі фази. Фаза 1 Подача пропозиції Угода про акредитив Експортер дає потенційному покупцю свою пропозиціюЕкспортер у ході переговорів Із покупцем за контрактом Домовляється про умови акредитиву Фаза 2 Видача замовлення Відкриття акредитива Імпортер дає експортеру замовлення на поставку товару, відповідно підписує договір купівлі-продажу Імпортер дає своєму банку Доручення на відкриття Акредитиву

Фаза 3 Поставка Використання акредитиваЕкспортер поставляє замовлений товарЕкспортер подає банку документи на оплату Наведена схема дозволяє зробити висновок про достатній ступінь складності акредитивної форми міжнародних розрахунків. Нижче наведемо більш детальний розгляд проведення розрахунків за допомогою документарного акредитиву.

Фаза 1: Угода про акредитив До експортного підприємства звертається зарубіжний покупець з проханням дати пропозицію на поставку товару чи послуги. Вже в момент висунення пропозиції чи укладання угоди про купівлю-продаж продавець повинен чітко собі уявляти які ризики і вимоги йому потрібно враховувати, а саме стосовно: - надійності та кредитоспроможності покупця; - політичних, економічних та юридичних умов в країні покупця; - власної ліквідності. В залежності від потреби в ступені надійності він обирає одну із трьох форм акредитиву: - відкличний акредитив; - безвідкличний акредитив; - безвідкличний підтверджений акредитив. Для безперешкодного здійснення акредитивної операції продавець крім усього іншого повинен мати точне уявлення як повинен бути складений акредитив стосовно: - виду та конструкції акредитиву; - строку дії; - шляху та засобів транспортування; - страхового захисту; - базису цін. Ці фактори впливають на калькуляцію ціни експортера, а також на витрати по всім можливим банківським гарантіям, що виставляються на користь покупця. Переговори по умовам акредитиву дають продавцю прекрасну можливість впливати на зміст акредитиву. Покупець при наявності акредитивної оговорки зобовязаний відкрити акредитив на користь продавця, а продавець повинен дотримати передбачену форму здійснення платежу через акредитив.

Фаза 2: Відкриття акредитиву Імпортер вирішив прийняти пропозицію експортера. У відповідності до погоджених умов, після того, як він віддав замовлення чи підписав договір купівлі-продажу, йому слід розпорядитися про відкриття ним акредитиву на користь продавця. Дорученням на відкриття акредитиву імпортер (наказодавець акредитиву) вимагає від банку дати його постачальнику зобовязання здійснити платіж. Банк виконує цю вимогу, як правило, лише в тому випадку, якщо він може перекласти це зобовязання на імпортера, оскільки він не може розглядати товар як єдину гарантію, особлива, якщо для нього не існує ринку функціонуючого збуту. Тому акредитиводавець повинен володіти активами чи відповідним кредитом в банку, що відкриває акредитив. В інтересах імпортера ретельно сформулювати умови акредитиву. Повні та чіткі умови акредитиву дають максимальні гарантії для того, щоб замовлений товар був відвантажений своєчасно, в гарному стані і по договірній ціні, або була надана послуга у відповідності з домовленістю. Інша причина, через яку умови акредитиву повинні бути сформульовані дуже ретельно, криється в принципі незалежності акредитиву від основної угоди. Він говорить, що в юридичних відносинах між сторонами акредитиву “акредитиви... по своїй природі являють собою угоди, обособлені від договору купівлі-продажу та інших договорів, на яких вони можуть грунтуватися...” (ст.3 УДПА). Для банку це значить, що він перевіряє документи незалежно від товарної угоди, яка лежить в основі акредитиву. Якщо банк відкрив акредитив, то єдиною умовою для початку виконання його платіжного зобовязання є подача в строк документів у відповідності до умов акредитиву. Акредитиводавець не може більше перешкодити сплаті документів на тій підставі, що ніби-то поставка товарів чи інші дії бенефіціара по виконанню контракту були здійснені не у відповідності до договору. В додатку 1 міститься зразок доручення на відкриття акредитиву, в якому містяться наступні дані: - форма акредитиву; - спосіб передачі повідомлення про відкриття; - вказівка на банк-кореспондент бенефіціара; - бенефіціар; - валюта і сума; - документи (сертифікат якості, і т.д.); - страхова вартість (як правило, встановлюється за формулою: “мінімум ціна СІF + 10%”); - товаросупровідні документи; - адреса перевізника; - дата відправки, строк відвантаження; - найменування товару; - часткові поставки / перевалки; - подальші інструкції стосовно дебетування рахунку; - підпис. Якщо в наявності є необхідне покриття чи ліміти кредитування

скачать реферат
1 2 3 4 ...    последняя
AUD 44,3302 +0    AZN 33,3397 +0    AMD 11,8104 +0   
BYN 28,9080 +0    BGN 35,6224 +0    BRL 17,3623 +0   
HUF 22,2889 +0    KRW 52,3018 +0    HKD 72,5378 +0   
DKK 93,5612 +0    USD 56,7608 +0    EUR 69,6341 +0   
INR 87,2773 +0    KZT 17,7488 +0    CAD 44,7041 +0   
KGS 83,4350 +0    CNY 89,2325 +0    MDL 33,9885 +0   
TMT 16,2406 +0    NOK 71,9065 +0    PLN 16,6395 +0   
RON 14,9548 +0    XDR 82,2884 +0    SGD 42,8707 +0   
TJS 64,3211 +0    TRY 14,9414 +0    UZS 69,3668 +0   
UAH 20,9527 +0    GBP 78,8805 +0    CZK 27,4871 +0   
SEK 69,7119 +0    CHF 60,3838 +0    ZAR 48,4415 +0   
JPY 52,8819 +0   
Рефераты / Банковское дело /